Všechno zlé je pro něco dobré

zle-dobre

Příběh o nepředvídatelnosti událostí v našem životě.

Jednou při ztroskotání lodi vynesla veliká vlna na břeh neobydleného ostrova nějakého člověka. Zůstal naživu jako jediný ze všech a bez ustání se modlil, aby ho Bůh zachránil. Každý den zkoumal bedlivě obzor v naději, že uvidí loď, která mu jede na pomoc.

Když se dal trochu dohromady, rozhodl se postavit si chatrč z desek, které moře vyplavilo po ztroskotání. Když se však jednou vrátil z výpravy za potravou, uviděl svůj skromný příbytek v plamenech. Dým z něj stoupal k nebi jako sloup.

A co bylo ze všeho nejstrašnější, spolu s chatrčí shořely veškeré ostatní věci, které mu po ztroskotání k něčemu byly. Nezůstalo mu vůbec nic. Propadl naprostému zoufalství a hněvu:
— Pane Bože, jak jsi mi tohle mohl udělat? — naříkal.

Následujícího jitra ho probudilo houkání lodi. K ostrovu se blížil velký koráb, aby ho zachránil.
— Jak jste zjistili, že tu jsem? — ptal se námořníků.
— Viděli jsme to kouřové znamení — odpověděli.

=========
Všechno začíná v naší hlavě
Nic v životě není náhoda. Příhody dvou andělů.
Podobenství o pohledu na život