Podobenství o pohledu na život

podobenstvi-pohled

Jedna stařenka celou dobu stále jen plakala. Její starší dcera byla provdaná za obchodníka s deštníky, ta mladší za prodejce nudlí.

Když stařenka viděla, že je pěkné počasí a den bude slunečný, plakala a myslela si: „Hrůza, tak krásné počasí! U dcerky v krámě si nikdo nekoupí ani jeden deštník! Co bude dělat?“

Pokud bylo počasí špatné a pršelo, stařenka opět plakala, tentokrát kvůli mladší dceři: „Jestli jim nudle neuschnou na sluníčku, nebude mít dcera co prodávat. Co dělat?“

A tak se trápila každý den, ať bylo počasí jakékoli: jednou kvůli starší dceři, jindy kvůli mladší. Jednou potkala mnicha, kterému se stařenky zželelo a ptal se jí, proč tak hořce pláče. Žena se mu svěřila se svým hořem, mnich se usmál a řekl jí:

„Změň jenom svůj způsob myšlení o věcech, vždyť počasí nijak ovlivnit nemůžeš: Když svítí sluníčko, nemysli na deštníky starší dcery, ale na nudle té mladší: „Svítí slunce! Mladší dcerce dobře vyschnou nudle a půjdou rychle na odbyt!“ A když prší, mysli na deštníky své starší dcery: „No, zapršelo. To se asi budou dceři deštníky dobře prodávat!“

Stařenka se velmi zaradovala, poděkovala mnichovi za radu a začala se jeho doporučením řídit. Od té doby nikdy neplakala, vždycky se radovala kvůli dcerám a díky tomu bylo v jejím životě i v životě jejích dcer skutečně víc radosti vždyť dříve nemohly nešťastnou matku nijak utěšit.

Poučení: Stačí se na věci jen jinak podívat a život hned plyne jiným směrem.

=========
5 životně důležitých pravidel tužky
Jak okolnosti mění lidi – příběh k zamyšlení
Životní pravidlo: Když kůň pošel, sesedni!