Všechno začíná v naší hlavě

zacina-v-hlave

Jeden podnikatel uvízl až po uši v dluzích a opravdu už neviděl východisko ze své situace. Dlužil všude možně a dodavatelé na něj naléhali každý den.

Šel do parku, aby se aspoň na chvíli vymanil ze stresující situace, ale myšlenky na ni ho ustavičně trápily. Posadil se na lavičku a opřel hlavu do dlaní. Neustále v duchu probíral všechny možné varianty, které by ho mohly zachránit před bankrotem. Náhle  se před ním objevil jakýsi stařík.

– Vidím, že vás něco trápí – řekl. – Nechcete se mi svěřit?
Snad i s jistým ulehčením mu podnikatel pověděl všechno o svých těžkostech, o tom, že nemá peníze a banka mu odmítá další úvěr, aby problémy mohl zvládnout.

Starý pán ho pozorně bez přerušování vyslechl a pak mu řekl:
– Myslím, že vám mohu pomoci.
Zeptal se podnikatele na jméno, pak vypsal šek a vložil ho ohromenému muži do ruky.
– Vezměte si ty peníze. Sejdem se tu přesně za rok – to už mi dluh budete moci vrátit.
Než ze sebe mohl muž vypravit jediné slovo, stařík se mu ztratil mezi lidmi na ulici.

Podnikatel pohlédl na šek. V políčku pro uvedení sumy bylo pečlivě vypsáno: USD 500.000,-.
A jméno vystavitele: John Rockefeller. John Rockefeller, jeden z nejbohatších lidí na světě!

«Teď můžu jedním rázem zlikvidovat veškeré problémy!“, pomyslel si podnikatel. Místo toho však se rozhodl zamknout šek do trezoru. Už pouhé pomyšlení na něj mu dodávalo sílu znovu se pustit do boje o záchranu svého podnikání.
S takto nabytým novým optimismem uzavřel výhodnější  smlouvy a zajistil si lepší podmínky splácení. Podařilo se mu dosáhnout dvou tří velkých prodejů. Během několika měsíců se vyhrabal z dluhů a začal znovu vydělávat. Za rok se vrátil na místo setkání s šekem v ruce.

A starý pán se opravdu v dohodnutý čas objevil. Podnikatel se už už chystal vrátit mu šek a povědět mu o svých úspěších, když najednou po cestičce přiběhla žena oblečená jako zdravotní sestra a popadla staříka v podpaží.

– Bože, jsem tak ráda, že jsem ho dohnala! – řekl audýchaně. – Doufám, že vás neobtěžoval. Každou chvíli uteče z domu a vypráví lidem, že je John Rockefeller.

Do podnikatele jako když uhodí hrom. Po celý rok si počínal zcela suveréně, zachraňoval a rozvíjel své podnikání, nakupoval, prodával a podepisoval smlouvy s naprostou jistotou, že v nejhorším mu vždycky pomůže ten půlmilion dolarů.

Náhle si uvědomil, že to nebyly peníze, ať už skutečné nebo jen představované, které změnily jeho život. Byla to jeho nová sebejistota. To ona mu dodala sílu dosáhnout všeho toho, co má dnes.

Chopte se iniciativy vlastníma rukama. V rozhodujících chvílích právě sebejistota sehrává klíčovou roli.

=========
Dva velké džbány a předurčení
Podobenství o pohledu na život
Kde je schováno štěstí?