V čem je rozdíl mezi neosobním a osobním štěstím?

rozdil-mezi-neosobnim-a-osobnim

Různí lidé mají různé představy a přesvědčení o životě duchovním i materiálním. Jak zjistit nakolik jsou pravdivé a zda neodporují zákonům přírody? Existuje jeden důvěryhodný, spolehlivý ukazatel.

Je to stav osobního štěstí, charakterizovaný pocitem vnitřního naplnění a radosti ze života. Musíme zdůraznit, že jde právě a výhradně o osobní štěstí, ne o štěstí obecné, neosobní, které může někdo zakoušet i když se opájí alkoholem nebo jinými umělými zdroji potěšení. Jejich zneužíváním se dostává do závislosti na jejich opájející energii, ztrácí své osobní kvality a jakoukoli individualitu.

Osobní štěstí a pocit plného života člověk zakouší díky seberealizaci, díky vědomí vlastních úkolů i nadání a také díky tomu, že pochopil sám sebe a našel ve světě svou vlastní cestu.

Každý z nás si v životě může vybrat mezi dvěma postoji:

– První je postojem spotřebitele. Jeho smyslem je čerpat ze zdrojů vnějšího světa výhradně pro svoje uspokojení a blaho. Jestliže člověk buduje svůj život na těchto vratkých základech, kdesi hluboko uvnitř dobře cítí, že jejich ukotvení a vnitřní opora se stále kamsi vytrácejí.

Při obtížích a v problémových situacích takový člověk zakouší bolest, jeho vědomí je v napětí a extrémně soustředěné na nejmenší možný počet stereotypních řešení. Vše, co se s ním děje, vnímá doslova a samozřejmým důsledkem takového vnímání je stres, který nic neřeší a složitou situaci ještě více prohlubuje a komplikuje. Tento člověk pociťuje ustavičnou nestabilitu, v jejímž důsledku pociťuje bolest ještě ostřeji.

– Druhý postoj je postojem „Já a Svět“. Člověk vnímá, že v tomto světě se nic neděje jenom tak, že je tu někdo, kdo ho vede a stará se o něj. Je si vědom, že ve světě existuje energie rozkvětu a hojnosti, které je dostatek pro všechny a bojovat o ni nemá smysl.

Takový postoj formuje v lidské mysli vědomí, že „Já nejsem spotřebitel, jsem nástroj vyšších sil a mým posláním je naplnit svůj talent a přinášet lidem prospěch“. Když s tímto přesvědčením začínáme jednat, můžeme pozorovat že cítíme jakousi vnitřní jistotu a spolehlivou oporu. V problémových situacích se naše vědomí rozšiřuje a realitu vnímáme a vzájemně s ní na sebe působíme v širším rámci. Jsme schopni objevovat nové úhly pohledu, jsme schopni uvědomit si co a proč se nám přihodilo a jsme si vnitřně jisti dalším postupem. Cítíme uklidnění, naplňujeme pocitem úlevy, radosti a nadšení spojenými s přáním jednat.

Odhalit veškerý svůj životní potenciál, s nímž jsme přišli na svět, můžeme pouze s tímto postojem a jen tehdy jsme schopni navazovat a rozvíjet hluboké vztahy. S postojem spotřebitele se dá dosáhnout velikých úspěchů, získat bohatství, moc a kdovíjaká potěšení, avšak tento úspěch ani peníze nám nepřinesou štěstí, protože nám bude chybět naše lidská seberealizace.

Skutečné štěstí a skutečná osobnost se projevují pouze tehdy, když se člověk realizuje.

Ať chceme nebo nechceme, život je utvářen podle určitých zákonitostí a pouze my sami rozhodujeme o své volbě.

=========
9 vět, které vám pomohou ve zlých časech
Jakými pravidly se v životě máme řídit