Svoboda začíná ve vaší mysli

sebestvoreni

Uvědomělý život začíná v tom okamžiku, kdy od světa a lidí kolem přestanete očekávat, že vám budou vytvářet podmínky, v nichž byste se mohli co nejlépe projevit.

Mnozí to očekávají jako jakousi kompenzaci za nešťastné dětství, za nešťastnou lásku a za mnoho jiného a v tomto očekávání probíhá jejich život.

Čím dříve se na této automatické dráze nerealistických očekávání a plánů zastavíte, tím větší počet let si uchováte k tvorbě sebe sama. Dokud jen čekáte, váš potenciál spí.

Svoboda jednání není něčím, co nám někdo může dát. Tu si můžeme pouze vzít.

Být svobodný znamená být hluboce odpovědný a etický. Pravá svoboda znamená tu nejhlubší lásku, opatrnost a úctu ke všemu, co vás obklopuje.

Taková svoboda neznamená, že vás jiní budou pochvalami nebo nějakým nabádáním vést ke správnému jednání, ale že vy sami budete odpovědni za to, jak nakládáte se sebou i se světem.

Svoboda je často zaměňována se sobeckou nevázaností. Nemorální člověk postaví sám sebe do středu světa a očekává, že svět s tím bude souhlasit. Svět je však mnohem a mnohem větší a dříve nebo později si podrobí každého, kdo nechce respektovat jeho zákony.

Svoboda začíná konstatováním a přijetím sebe sama a světa takovými, jakými vy i svět jste.

N. Rubinstein

=========
Nikdo ti nic nedluží. Konec čekání…
Nepřijetí sebe sama je naším největším nepřítelem