Richard Bach: Svět kolem nás je zrcadlem našich myšlenek

Podívejte se na 16 citátů naplněných hlubokým životním smyslem.

 • Dokud v životě neuděláte místo pro člověka tak důležitého, jakým jste sami pro sebe, budete vždycky jen hledat a ztrácet.
 • Špatné věci nejsou to nejhorší, co se nám může stát. Ta nejhorší věc, která se nám může stát, je NIC.
 • Jestliže vaše štěstí závisí na tom, co dělá někdo jiný, pak myslím máte problém.
 • Abyste žili svobodně a šťastně, musíte obětovat nudu. Není to vždycky snadná oběť.
 • Některá životní rozhodnutí nepřijímáme jednou, ale tisíckrát. Zapamatujte si je pro celý zbývající život..
 • Budete-li někdy hledat člověka, který dokáže překonat jakékoli, i to nejhorší neštěstí a učinit vás šťastnými i když to nedokáže nikdo jiný, podívejte se do zrcadla a řekněte: «Buď zdráv!»
 • To, čemu housenka říká konec světa, nazývá mistr motýlem.
 • Život nevyžaduje, abyste byli důslední, krutí, trpěliví, vnímaví, rozzlobení, racionální, blázniví, milující nebo cílevědomí. Vyžaduje však, abyste si byli vědomi důsledků každé svojí volby.
 • Pokud si přejete, aby někdo ve vašem životě zůstal, nechovejte se k němu nikdy lhostejně.
 • Neexistuje problém, který by nám nepřinášel neocenitelný Člověk si vytváří problémy, protože potřebuje jejich dary.
 • Žádné přání se vám nesplní bez vynaložení síly k tomu nezbytné.
 • Měli jste někdy pocit, že postrádáte někoho, koho jste nikdy nepotkali?
 • Pocit viny je napětí, které zakoušíte, když se kvůli někomu pokoušíte změnit vlastní minulost, přítomnost nebo budoucnost. To napětí je vaším dílem. Můžete ho nechat být.
 • Když tvrdíte, že něco, ať je to cokoli, nedokážete, zbavujete sami sebe všemohoucnosti.
 • Oběť znamená zříci se něčeho chtěného kvůli něčemu nechtěnému.
 • Nikdy nebývá potřebná.

=========
Katie Byronová: všechno, co si myslíte o jiných, jste vy sami
Zákon přitažlivosti: 29 způsobů jak získat to, o čem sníte