Pomoz si sám

pomoz-si-sam

Kazatel na cestách se ocitl uprostřed strašlivé průtrže mračen. Malý hotel, kde se ubytoval, byl během pár hodin zaplaven vodou. Ta stále stoupala, a kazatel se proto vyšplhal až na střechu, kde poklekl a začal se modlit: „Bože, zachraň mne prosím, abych mohl plnit své poslání a šířit tvé evangelium!“

Sotva dokončil modlitbu, objevila se říční hlídka s loďkou: „Pojďte, pane, rychle si nastupte!“ „Já tu zůstanu“, odvětil kazatel, „mě zachrání Bůh.“

O hodinu později dorazila další záchranná loď. Hotel byl pod vodou a okraj střechy už se také ztrácel pod hladinou.

„Pane“, volali na kazatele z lodi, „měl byste hned odjet, voda stále stoupá!“ Kazatel odpověděl: „Ne, děkuji vám. Mě spasí Bůh!“

K večeru zmizela střecha úplně a kazatel se držel antény, která jediná čouhala z vody.

Přiletěla helikoptéra a záchranář na kazatele volala megafonem: „Pane, hodíme vám lano, chyťte se ho a my vás vytáhneme nahoru. Je to poslední šance!“

I tentokrát kazatel odmítl: „Ne, ne, vím že Bůh mě spasí!“

Když vrtulník zmizel, sjel z mračen blesk, uhodil do antény a kazatele zabil.

Když se kazatel blížil k nebeské bráně, měl opravdu vztek: Co tohle mělo být?“, křičel. „Věřil jsem, že Bůh zasáhne!“

Vzápětí se ozval hromový hlas: „Tak moment, chlape, poslal jsem ti dvě lodi a ještě vrtulník!“

=========
Cihla. Příběh k zamyšlení.
Všechno zlé je pro něco dobré
Všechno začíná v naší hlavě