Pokud se k vám někdo špatně chová, slibte sami sobě těchto 5 věcí

Jestliže ten, kdo se k nám špatně chová, náleží k našemu nejbližšímu okolí, musíme mu určitě dát najevo, že pokud své chování nezmění, přerušíme s ním kontakt. Vlastní pohoda a dobrý pocit pro nás musejí být prioritou.

Jestliže se k nám někdo špatně chová, máme v podstatě tři možnosti: reagovat uvážlivě, snášet to a smířit se s tím, nebo reagovat agresivně.

Ovládnout v podobně vypjaté situaci vlastní emoce není nic jednoduchého. Stav, kdy nám někdo vyhrožuje, chová se k nám hrubě či agresivně nebo prostě špatně, aktivuje určitá mozková centra. Jsou to oblasti spojené s instinktem přežití, které rozhodují, zda útočit nebo utíkat.

Podobné situace se musíme naučit zvládat svou emoční inteligencí. Zbavíme se tak strachu nebo hněvu které by nás mohly přemoci a zbavit sebeovládání.

Tady je pět slibů, které si musíte dát, abyste správně reagovali v případě, že se k vám někdo bude nevhodně chovat.

1. Slbuji si, že si budu vždycky pamatovat kdo jsem a jaká je moje cena

Špatné chování překračující všechny přípustné meze silně zasahuje sebevědomí. V podobných situacích se člověk cítí mizerně, protože se dotýkají něčeho pro něj tvláště cenného – jeho vlastní důstojnosti, jeho osobní integrity.

Když vám někdo říká, že «za nic nestojíte» nebo «nic neznamenáte», pak to poslední, co je třeba udělat, je propadnout vzteku. Nejdůležitější v takovém případě je nebrat si taková slova k srdci. Reagovat důstojně, na úrovni. Znát svou cenu a dát to znát.

Cizí slova nás nedokážou charakterizovat, nejsou naším popisem. Z toho důvodu na každou, a to jakoukoli agresi vůči sobě reagujeme s klidem, bez ztráty vnitřní rovnováhy. Neztrácíme sebevládu.

2. Dávám sám sobě slib, že agresi zamezím

Představte si tento obraz: kolem vás se vznáší zlatý kruh, podobný tomu klasickému záchrannému. Umožňuje vám «držet se na hladině» v jakémkoli prostředí, doma, v práci, ve společnosti atd. Je to vaše opora, každodenní síla, uhlazující a razící vám cestu. Dokud se náhle v životě nevyskytne někdo, kdo se k vám dostává příliš blízko.

Za zády drží něco ostrého, je jedno, zda kopí nebo snad jehlu. Snaží se dostat k vašemu kruhu a probodnout ho, aby z něj unikl veškerý vzduch.

Načež se začínáte topit.

Nedovolte, aby se vám něco podobného příihodilo. Jste zcela oprávněni tomu zamezit, bránit se, vytýčit meze a stanovit, co se dělat smí, a co ne. Nedovolte nikomu, aby vám jakkoli ubližoval.

3. Slibuji si, že budu hovořit s jistotou

Za prvé, je třeba v každé situaci vždycky především zachovat klid. Pouze tak si zachováte jistotu projevu.

Představte si palác, bílý sál s otevřenými okny, kterými do něj proniká světlo a vzduch. Vejděte dovnitř a zhluboka se nadechněte. Zvolna dýchejte. Nic z toho, co říká nebo dělá někdo jiný, vás nemůže přinutit zapomenout kým jste a jaká je vaše cena.

Teprve až ucítíte, že jste absolutně klidní, začněte mluvit. Být sebejistý a rozhodný znamená být stavu hovořit klidně a současně tvrdě, dát jasně znát, co vůči sobě dovolíte a co v žádném případě nepřipustíte.

Mluvte beze strachu a braňte se.

4. Slibuji si nevšímat si těch, kdo se ke mně chovají špatně

Ten, kdo se k vám špatně chová, není hoden ani vašeho času, ani vašeho vzrušení. Existují lidé, kteří jsou vyslovenými odborníky na vytváření problémů jiným. Snaží se všechny nakazit svou špatnou náladou a chovají se přezíravě k těm, kdo si to nezaslouží.

Velmi často jsou to lidé z nejbližšího okruhu – kolegové, příbuzní nebo dokonce životní partneři.

Zde je třeba nezapomínat na jedno velmi důležité pravidlo: ten, kdo se k vám nedobře chová, si vás neváží, nesoucítí s vámi, nesdílí vaše emoce. Žít každý den v takovém napětí není možné, je to příliš vyčerpávající a přímo zhoubné.

Je tedy třeba se nad věcí zamyslet a přijmout odpovídající rozhodnutí: jasně dotyčnému sdělit, že takové jednání vůči sobě nepřipustíme a jeho pokračování zamezíme. Jestliže v tom nehodlá přestat, zvolíme patřičná opatření, aby mezi ním a námi byla dostatečná vzdálenost.

5. Slibte si, že tuhle ránu necháte zacelit a budete tím ještě silnější

Nejvíce utrpení nám v takových situacích působí ti nejbližší: partner, sourozenec, rodiče… Někdy ovšem ani distanc nestačí. Zklamání a pocit křivdy zůstávají a tuhle ránu v duši je třeba zahojit.

Dopřejte si čas. Potřebujete ho, aby se vám ulevilo. Vyberte si něco, co rádi děláte a zaměřte se na to. Malujte, pište, choďte na procházky nebo plavat, vydejte se na cesty s přáteli.

Útěchu je možné najít v mnoha věcech. Nejlepší způsob, jak zahojit svou ránu, je obklopit se lidmi, kteří nás doopravdy milují a kteří si zaslouží, abychom jejich lásku opětovali. Stejně tak jako jsou lidé, kteří nám přinesou smutek a hořkost, jsou i takoví, kteří nám darují radost a lásku a umožní začít znovu. Stačí je najít.

=========
Nejste povinni se měnit. Kvůli nikomu.
5 psychologických jevů, jejichž znalost se vám může hodit