Oshovy rady pro štěstí

 

Osho (původně Rajneesh Chandra Mohan Jain, 1931-1990) byl kontroverzní indický, později mezinárodně proslulý duchovní učitel. Podstatou svého učení a duchovní praxí se dostával do opakovaných rozporů s indickou vládou. V roce 1981 se proto usadil v Oregonu, avšak záhy vznikly problémy i zde. Luxusní život plný výstředností budil negativní pozornost a brzy došlo i na velmi závažná obvinění. Osho byl z USA deportován. Více než dvě desítky států ho odmítly přijmout a nezbylo mu, než se vrátit do Indie. Přesto i dnes má tisíce následovníků a jeho knihy jsou znovu a znovu čteny.

1) Nemusíte brát úplně vážně každou životní drobnost. Dost často dělají lidé z komára velblouda. Dávejte si navzájem úsměv a lásku. Smích léčí lépe než každá modlitba.

2) Každé jednání přinese dříve nebo později výsledek. Je proto třeba být dobrým pozorovatelem. To vám umožní spatřit svůj pravý cíl. Vaše duše vyzraje a rozliší špatné skutky od těch dobrých.

3) Každý člověk je individualitou. Nemusí proto hledat žádné učitele. Buďte duchovním učitelem sami sobě. Obrátíte-li se na souseda se žádostí o radu ohledně nějakého problému, jistě vám rád poradí, co dělat. Zítra však v téže věci oslovíte svého přítele a on vám doporučí něco docela jiného. Co má člověk v takovém případě dělat? To je jednoduché. Naučit se poslouchat sám sebe. I když třeba uděláte chybu, není na tom nic strašného. Všechny pády jsou jen a jen skutečnými lekcemi pro naši duši. Je proto třeba učit se svými vlastními chybami, ne těmi cizími.

4) Občas může na vaše dveře zaklepat Bůh. Jeho skutečné jméno je překrásné a stojí na něm svět. Jmenuje se láska. Bez lásky nic nebude vzkvétat. Mějte rádi sami sebe a pak vás budou milovat i ostatní. Staňte se oceánem lásky.

5) Mnozí lidé rádi vyniknou nad ostatními. Pokládají se za mimořádné osobnosti. Ve skutečnosti jsou to však obyčejní lidé. Chtějí jen žít v souladu s hlasem svého ducha, zatímco lidé kolem chodí v maskách a bojí se být sami sebou. Nebojte se žít podle svého přesvědčení. Odhalte svoji vnitřní podstatu.

6) Za všech časů lidé toužili poznat tajemství života. Je to však veliké tajemství, které se uhodnout nedá. Lidé však přesto chtějí poznat všechno, aby se zbavili věčného strachu. Bojí se snad člověk smrti? Ne. Ve skutečnosti se bojí neznáma. Vždyť neví, co se s ním stane, až zemře.

Ale proč všechno vědět předem? Poskytuje to snad možnost duchovního růstu? Pokud by lidé v životě neměli problémy, lidská duše by brzdila svůj vlastní rozvoj na Zemi. Může snad člověk poznat radost, aniž se pohroužil do smutku? Všechno je vzájemně propojeno. Duše prochází tmou, aby se přiblížila světlu.

7) Mějte rádi samotu. Na cestě vašeho rozvoje je to důležitý krok. Nebojte se být sami se sebou. Soběstační, samostatní lidé žijí v harmonii se sebou i okolní realitou. Štěstí nezávisí na vnějších faktorech. Je uvnitř vás. Staňte se šťastným člověkem a budete přitahovat dobré lidi. Nejprve se pro druhé staňte radostí. Přitom však buďte člověkem soběstačným, na nikoho nečekejte. Nepotřebujete žádný kontakt. Je chybou domnívat se, že je někdo schopen učinit vás šťastným.

Nejste závislí na okolnostech. Někdo zaťuká na vaše dveře a budete se cítit krásně. Nebo nepřijde na návštěvu nikdo, ale vy stejně jako dřív budete pociťovat radost a klidnou jistotu, že si vystačíte sami. Teprve tehdy se objeví nové upřímné vztahy s jinými lidmi. Přičemž nebudete jejich otroky.

8) Nebazírujte na svém materiálním zajištění. Lidský život je dočasnou hrou. Pokud si to uvědomujete, nebudete strádat. Všechny negativní emoce vznikají v důsledku příliš vážného vztahu k životu. Staňte se pozorovatelem a ze všeho mějte radost.

9) Člověk odvážný se k neznámu přibližuje s naprostým klidem. Tajemství ho nelekají. Lidé zbabělí jsou vláčeni svými obavami. Lpí na nich a brzdí tím vlastní rozvoj. Lidé smělí svůj strach zpracují; pak ho nechají být a jdou dál.

10) Člověk se neustále mění. Chcete, aby se lidé kolem vás změnili? Přijměte je. Zamilujte si je se všemi jejich nedostatky. Vycítí to a láska transformuje jejich vědomí.

=========
Síla přichází jen tehdy, když je vám dobře ve vlastní kůži
8 etap lidského života