Metoda 7 otázek, aneb: Chci to, nevím co

Jednou z metod, která vám může pomoci alespoň se přiblížit poznání, jakým směrem se máte v životě ubírat, je metoda „7 otázek“. Jejím autorem je Brian Tracy, americký lektor a motivační řečník z kalifornského Solana Beach. Na otázky odpovídejte rychle, bez rozmýšlení.

1. Jaké jsou vaše tři hlavní životní hodnoty?

Napište, čeho si nejvíc ceníte. Variant je nekonečné množství, napovídat vám nebudeme. Pro někoho je hodnotou cit, jiný ji spatřuje v nějakém procesu, další ve vztahu. Formulace není důležitá, důležitý je obsah.

2. Jaké jsou tři nejdůležitější cíle, které před vámi právě stojí?

Určitě máte nějaké zcela konkrétní cíle – dostat se na vysokou, najít si práci, najít partnera. Jsou to věci, které nám nedopřejí klidu a zároveň nás nutí sebou trochu pohnout. Nemusejí snad stoprocentě vyjadřovat naše vnitřní potřeby, přesto však uvědomit si je nám může silně pomoci při hledání správného životního směru.

3. Čemu byste se věnovali, kdyby vám zůstalo jen šest měsíců života?

To je klasická otázka. Ve chvíli, kdy člověka už nesvazují žádné formální okolnosti a podmínky (zasaď strom, zploď syna, postav dům a našetři si na stáří), dělá jenom to, co se mu opravdu líbí a co mu přináší skutečné uspokojení.

4. Kdybyste dnes večer vyhráli milión dolarů, co byste s ním udělali?

Drtivá většina lidí pracuje jenom kvůli penězům a kdyby měli možnost práce nechat, udělali by to a věnovali se něčemu jinému. Co byste v takovém případě dělali vy?
5. Který svůj sen byste si přáli uskutečnit, kdyby vám někdo nabídl jeho okamžitou a bezproblémovou realizaci?

Velmi často nás brzdí pouze vlastní pochyby a jenom vnitřní faktory jsou tak příčinou toho, že nedosáhneme cíle. Vnitřní bariéry jsou důsledkem přeceňování bariér vnějších. Zkuste si tedy představit, že žádné bariéry neexistují a k cíli vás někdo přivede doslova za ruku. Který z vašich snů by to byl?

6. Co jste si v životě vždycky přáli udělat, ale báli jste se?

Je známo, že člověkem zmítají strach a uspokojení. Až příliš často se stává, že strach doslova paralyzuje jakoukoli naši činnost a nedovoluje nám vykonat nějaký velice závažný a správný krok. Zcela obyčejně se bojíme sejít z vyzkoušené cesty a hledat jinou, tu skutečně svojí. Někdy se bojíme odsudku rodiny, přátel či společnosti. Máte ve svém životě něco takového?

7. Co vám v životě přináší největší uspokojení, co vás skutečně naplňuje elánem?

Vyjmenujte prostě činnosti, které vám přinášejí radost. Soustřeďte se a zvolte doopravdy tu část nějaké činnosti, která vám přináší největší potěšení. Tatáž činnost může každému přinášet zadostiučinění jinou cestou – například v práci učitele to pro někoho může být rozvoj jiných lidí, jiný se koncentruje na práci s dětmi, pro třetího je to především vedení kolektivu a ještě jiný má na učitelské praxi nejraději veřejné vystupování. Jak odpovíte vy?

Nejspíš už zběžný pohled na seznam otázek a odpovědí vám ukáže, na co byste se měli zaměřit a kudy postupovat. Zamyslete se hlouběji a podobně jako u otázky 7 se snažte v každé z nich najít skutečnou PODSTATU své odpovědi.

Tyto otázky a odpovědi nejsou žádným hotovým receptem. Hledání sebe sama a určování toho, co nám přináší skutečné uspokojení a dává nám pocit smysluplného života, je maratonem. Člověk nedokáže úplně přesně odpovědět, dokud si řadu věcí nevyzkouší. V každém případě je dobře okruh svých činností maximálně rozšířit, poznat toho co nejvíc. Na základě takové zkušenosti se závěry dělají lépe.

=========
Otázka, která změní vaši představu o sobě
Test: co je pro vás v životě důležité