Malé psychologické fígle užitečné pro každého

psycho-triky

1. Když se  směje  skupina lidí, každý se instinktivně dívá na  toho,  kdo  je  mu  nejvíce sympatický (nebo s kým by se rád sblížil).

2. Když  musíme  vykonat něco zvláště zodpovědného nebo  vyžadujícího  soustředění, zkrátka něco,  z čeho jsme obvykle nervózní,  je dobré žvýkat žvýkačku nebo i něco jíst. To  se  na  podvědomé úrovni asociuje s pocitem bezpečí, protože obvykle  jíme  tehdy, když nám nic nehrozí.

3. Jestliže  nám  někdo  nadává  a  nám  se  přitom  podaří  zachovat  klid,  jeho  hněv to zpravidla ještě vyostří. Později se však bude za svá chování stydět.

4. Pokud  někdo   na  otázku  odpovídá jen zčásti nebo vyhýbavě,  nemá  smysl  ptát  se znovu.  Lepší  je   se   mu   mlčky  podívat  do  očí.  Nejspíš  pochopí,  že  odpověď  vás neuspokojila a bude mluvit dál.

5. Jak se ukázalo, výraz tváře nejenom vyjadřuje jisté city, může stejné city také vyvolat. Zpětná  vazba  funguje  prakticky bezchybně, takže ti, kdo se chtějí  cítit  šťastni,  by  se měli na svět co nejvíce usmívat.

6. V řeči nebo psaném textu není dobré užívat obratů jako „myslím si“ nebo „zdá se mi“, protože dodávají vašim slovům odstín nejistoty.

7. Před důležitým pohovorem  je  dobré  si  představovat,   že  s tím kdo  s  námi  bude pohovor  provádět,  jsme  dávní  blízcí  přátelé.  Téměř vždy  záleží  jenom  na  nás,  jak přijmeme situaci a náš klid a nenucenost se mohou přenést na partnera v rozhovoru.

8. Jestliže se nám při setkání s kýmkoli podaří přinutit se k upřímné radosti , bude se při dalším setkání ten člověk opravdu upřímně radovat, že nás vidí (ostatně, psi na nás tenhle trik uplatňují stále).

9. Lidé bývají ochotni poskytnout nám menší půjčku poté, co nám odmítli tu větší.

10. Nemálo    užitečných   informací   můžeme   získat   pozorováním   nohou   partnera   v  rozmluvě. Jestliže jsou například špičky jeho bot odvráceny stranou od nás, znamená to, že by dotyčný hovor rád co nejdříve ukončil.

11. Mnohým  z  nás se už stalo, že byli na nějakém shromáždění, kde mohli od  někoho očekávat  ostrou a nepříjemnou kritiku.   Za těchto okolností je vždycky nejlepší  posadit se  přímo  vedle dotyčného.  Praxe ukazuje, že ztratí veškerý zápal a úmysl útočit, nebo bude přinejmenším mnohem mírnější.

12. Většina lidí nerozezná skutečnou velikost od pouhé sebedůvěry. Pokud se naučíme celým svým zjevem demonstrovat sebedůvěry, bude to k nám lidi přitahovat.

13. Dobrá  rada  pro  ty,  kdo  pracují  ve  službách:   pověste  si  za  záda  zrcadlo. Lidé se k vám budou chovat daleko zdvořileji. Nikomu se nelíbí vidět sama sebe naštvaného a nepříjemného.

14. Velmi  užitečný  zvyk  –   pozorovat  barvu  očí  člověka,  s  nímž  se  seznamujeme. Podvědomě  k  nám  pocítí  větší   sympatie  v  důsledku  lehce  prodlouženého  očního kontaktu.

15. Na  první  schůzce je vhodné zavést partnera na nějaké  zábavné,  přitažlivé  místo.  V důsledku se mu budou kladné emoce vyvolané místem setkání asociovat s námi.

=========
5 mocných psychologických efektů měnících naše chování
Sedm psychologických pravidel, která bychom měli znát