Každodenní příčiny únavy a nemocí

unava

Pracovní den skončil. Přicházíte domů a vysíleně se sesunete na pohovku. Kam se poděla životní energie, jíž jste byli po ránu plní? Bezchybný přehled o vydané energii není o nic méně důležitý, než hospodárné nakládání s penězi, správná výživa či provozování nezbytné fyzické aktivity. Abychom životní energii nevydávali zbytečně, to jest ke své škodě, je především nutné zjistit, kam odchází. Poté si sestavíme plán jejího optimálního využívání a snažíme se ho dodržovt. Je to důležité už proto, že nedostatek životní energie vede ke vzniku nejrůznějších neduhů a onemocnění.

Kdy zbytečně ztrácíme životní energii :

1. Nedokončené věci

Záležitosti, nad jejichž dokončením jsme v návalu lenosti, nudy nebo odporu mávli rukou, vedou k úniku životní energie. Pro vás nepozorovatelně se v nedokončených věcech energie soustřeďuje. Někomu se pak mohou zjevovat ve snu, aby připomněly, jak důležité je dokončit, co jste začali.

Právě proto je velmi důležité nepouštět se do věcí, na které ve skutečnosti nemáte čas nebo vám chybí chuť je dotáhnout do konce. Patří sem i nesplněné sliby a nesplacené dluhy.

2. Lež

Čím rozsáhlejší lež, tím větší množství životní energie je třeba vynaložit na její sdělení. Abyste ze lži nebyli usvědčeni, musíte promyslet tolik podrobností, že vás to vyčerpá stejně, jako vykládání vagónů. Snažte se být maximálně poctiví ke svým blízkým a známým i k sami k sobě. Život bude jednodušší a budete mít více energie.

3. Strach, nepřátelství, nedůvěra

Strach, stejně jako lež, spotřebovává životní energie velmi mnoho. Také nedůvěra nebo nepřátelství vůči někomu nutí organismus pracovat ve stresovém režimu. Z toho nemůže vzejít nic dobrého. Pamatujte, že veškeré emoce závisí na vašem vnímání konkrétní situace a světa obecně. Pracujte na sobě a naučíte se s životní energií dobře hospodařit..

4. Nedostatek styku s přírodou

Život ve městě je únavný sám o sobě. Ani chvilka naprostého ticha, žádná šance vzdálit se problémům, nemožnost pobytu na skutečně čerstvém čistém vzduchu a spojení s přírodou. Stromy, tráva, zpěv ptáků, to všechno posiluje vaši životní energii, zatímco chladné, neoduševnělé město ji z vás vysává a mění vás ve vymačkaný citrón.

5. Starosti a přetížení

Spoustu životní energie ztrácí organismus prací v režimu přetížení nebo stresu. Nenajdete jedinou tělesnou soustavu, na níž by se stres negativně neprojevil .

6. Řeči o ničem

Proč ztrácet životní energii rozhovory, které nenesou žádný užitek ani vám, ani tomu, s kým rozmlouváte? Takové rozprávění vás nutí zbytečně plýtvat nejenom energií, ale také časem. Pokud tedy cítíte, že hovor postrádá jakýkoli smysl, neváhejte ho ukončit. Pamatujte, že život je na prázdné řeči příliš krátký.

7. Urážky

Neumět odpustit, zvyk dusit v sobě pocit křivdy a zlobu, to jsou snad ty nejhorší lidské vlastnosti. Negativní emoce z nás vysávají životní energii a živí se jí samy, přičemž narůstají do neuvěřitelných rozměrů. Jestliže někomu nedokážete ten či onen skutek odpustit, ubližujete především sobě, své psychice, fyzickému zdraví a zásobám životní energie.

8. Nevyspání

Kde se má vzít životní energie, jestliže nedopřejete odpočinek ani tělu, ani duši? Narušení biorytmu přivádí organismus do zmatků. Nemá jak se vypořádat s úkoly na něj kladenými, pokud mu nezajistíte pravidelné střídání odpočinku a práce. Pokud jsou výpadky z navyklého biorytmu časté, začne organismus stávkovat.

9. Zlozvyky

Organismu neškodí jenom alkohol, drogy a cigarety. Existuje spousta škodlivých návyků, u nichž máme sklon je ani neregistrovat. Přejídání, konzumace nezdravých potravin, zvyk hodnotit věci z negativního úhlu, obviňovat ze svých nezdarů celý svět atd. Čím hůř se stravujete, tím obtížněji se tělo zbavuje toxinů. Často se špatné stravovací návyky projeví problémy s játry nebo ledvinami. Negativní pohled na svět, negativní mysl vedou k poruchám činnosti nervové soustavy.

10. Vnější faktory a nemoci

Existují vnější faktory, které nedokážeme ovlivnit. Zabránit úniku energie, k němuž dochází, když se stýkáme s nepříjemnými lidmi, však může každý. Hlavní je bez zloby a v klidu přerušit s takovými lidmi styk a nedopřávat jim potěšení kochat se vaší zranitelností.

Rada: je-li pro vás sledování výdeje životní energie příliš složité, nakládejte s ní stejně jako s financemi. Sestavte si seznam energetických výdajů a promyslete, které z nich můžete odbourat a u kterých užitečných aktivit bude naopak prospěšné energii přidat. Tak se vám snadno podaří přivést svůj život do rovnováhy a budete mít dostatek sil k jakémukoli výkonu.

=========
13 pravidel zachování energie
Neuzavřené cykly: kudy uniká energie