Jak se dívat na život pozitivně

„Pesimismus tupí nástroje, které člověk k úspěchu potřebuje . Optimismus je zároveň vírou i nadějí vedoucí k úspěchu“ Bruce Lee

Aby byl člověk šťastný, musí nejprve zaujmout k životu správný, pozitivní postoj. Avšak co to vlastně je, pozitivní vztah k životu? Jestliže se někdo v životě zvídavě rozhlíží kolem sebe, vnímá svět jako zajímavé a vzrušující místo, kde ho může potkat mnoho zajímavého a radostného, zaujímá k životu pozitivní přístup. Ten, kdo vnímá především životní negativa, ustavičně přemítá sám o sobě, svých trablích a problémech a věčně všude vidí jen nějaké hrozby a maléry, je zažraným pesimistou.

Řada odborných studií dokládá, že lidé s optimistickým pohledem na svět žijí bohatším životem, bývají zdravější, mají lepší spaní, jejich imunita má větší sílu a také se dožívají vyššího věku. Každou událost můžeme nahlížet dvěma způsoby – optimisticky a pesimisticky. Jak se naučit přistupovat k nim z té optimistické strany?

Změňte slovník. Vyřaďte všechna negativní konstatování. Vyřaďte co možná nejvíc „ne“. Vezměte si na pomoc stará známá pořekadla: Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvařila. Čert není tak hrozný, jak ho malují. Nebojte se užívat módní výrazy: náročný úkol nebude problém, ale výzva, chyba v projektu není malér, ale zkušenost a když se pohádáte s partnerem, uchylte se k poetickému popisu: byla to bouřka, která vyčistila atmosféru, aby se mohla mezi vámi rozklenout ona příslovečná duha míru :). Hledejte zkrátka nápisy na té dobré straně mince. A podle jejich obsahu a s jejich pomocí pak zaujměte k události odpovídající postoj.

Na všem špatném se dá najít něco dobrého. To je přímo zákon pozitivního pohledu na svět. Pokud se vám nedaří uvidět na nějaké situaci i tu kladnou stránku, vytvořte si ji sami. Nemůžete litovat, protože když to dopadne dobře, bude to zajisté pozoruhodná věc. A když špatně, bude to nová zkušenost. Nerozlišujte tak zaujatě, co je dobré a co špatné, vždyť jednak nic není jenom dobré nebo jenom špatné, jako nic není jenom černé nebo jenom bílé, jednak na všem špatném se dá najít i něco dobrého.

Nebraňte se změnám. V životě se ustavičně všechno mění. Stejně jako v přírodě, která svůj cyklus pravidelných změn opakuje rok co rok a navrch ještě přidává změny, které se více či méně pravidelnosti a občas i pravidlům vymykají. Nebraňte se změnám, nesnažte se jim příčit. Přijměte je tak, jak přicházejí. Jak že je to v těch pořekadlech? Člověk míní a pánbu mění. Kdosi ostatně řekl, že chce-li člověk Boha rozesmát, má mu sdělit své plány do budoucna. Opravdu nevíme dne ani hodiny… Lidé přicházejí a odcházejí, situace se proměňuje pod vlivem nepřetržitě se vyvíjejících okolností. Patří to k životu a vy se musíte naučit změny nejen přijímat s porozuměním a pozitivně, ale měnit se také a přizpůsobovat se změnám. A to i těm, které se vám nezmlouvají.

Nemá žádný smysl chtít život změnit, musíte změnit svůj postoj k němu. V očích každého člověka vypadá svět jinak. Stačí dva lidé a máte dvojí pohled na život. Existuje mnoho názorů a mnoho úhlů pohledu. Chcete-li zaujímat pozitivní postoj ke světu a k životu, musíte měnit nikoli svět a život, ale sami sebe.

Stát se optimistou může pouze takový člověk, který jedná, neztrácí aktivitu a nechce žít věčně tak, jak žije dnes. Vidí před sebou úspěch a jde za ním. Touha podepřená jednáním vás dovede k cíli, musíte však vědět kam a proč jdete. Optimisté se pohybují stále vpřed a směřují co možná nejvýš. Daří se jim to lépe než negativně naladěným lidem, protože jsou si dobře vědomi, že život má dvě stránky, jako je má každá mince. Každý si sám vybírá tu svoji. Anatole France nazval optimismus tou nejpříjemnější formou odvahy. A Bruce Lee se k pesimismu a optimismu vyjádřil takto:„Pesimismus tupí nástroje, které člověk k úspěchu potřebuje. Optimismus je zároveň vírou i nadějí vedoucí k úspěchu“

=========
7 pravidel magnetického přitahování pozitivních událostí
9 psychologických pozitivních vlastností okouzlujících lidí