Jak psaní textu působí na činnost mozku

Psaní rukou podporuje mozkovou činnost, posiluje intelekt a paměť, pomáhá řešit problémy a přicházet na nové nápady. Proč je psaní tak prospěšné a jak využít všech jmenovaných výhod si řekneme v tomto článku.

Co cítíte poté, co jste vynaložili pár hodin na psaní textu – nějakého článku nebo nové kapitoly ve své práci? Pokud se cítíte uvolnění a naplnění energií a inspirací více než když jste začali psát, nejste sami. Mnoho lidí potvrzuje, že psaní ovlivňuje to, jak se cítí, jak myslí a jak nahlížejí různé věci. Je pravdou, že psaní rukou ovlivňuje mozek v míře daleko větší, než se nám zdá. Pojďme se podívat, jak konkrétně.

Když píšete rukou, aktivují se mozková centra koordinující další části těla. Je to komplexní a náročná činnost, kterou se mozek rozvíjí. Psaním se rozvíjejí psychomotorické funkce koordinace pohybů očí a rukou. Při psaní se zapojuje až 500 svalů lidského těla, jejichž činnost musí být sladěna. Pro zdravý vývoj mozku je to zásadní věc a neplatí to pouze u dětí, u kterých je zvládnutí této jemné motoriky při grafickém vyjádření jedním z hlavních předpokladů přijetí k základní školní docházce.

Psaní rukou významně zvyšuje nervovou aktivitu. Lidé, kteří píší rukou, se daleko lépe soustřeďují a také si zapsané mnohem více pamatují. Záznam pořizovaný klávesnicí nemůže ručnímu psaní v tomto smyslu konkurovat.

Psaní rukou zlepšuje paměť.

Stává se vám někdy, že si zapíšete seznam nějakých činností nebo telefonní číslo a když pak potřebujete postupovat podle seznamu nebo telefonovat, ukáže se, že si všechno výborně pamatujete a nemusíte své poznámky použít? Není to žádná náhoda. Když něco zapisujete, zapojujete tím skupinu buněk spánkového laloku mozkového, známou jako retikulární aktivační systém. V důsledku toho se mozek zvýšeně soustředí na zapisovanou informaci.

Klišé blokují rozvoj.

Četli jste někdy text, který se téměř celý skládal ze samých otřepaných frází, stokrát obehraných povrchních soudů a banalit? V takových okamžicích se nám občas zdá, jako by se nám mozek totálně odpojil. A také na tom je část pravdy. Čtení i psaní klišé omezují možnosti mozku, vyřazují stimulaci vizuálními prvky a metaforami. Když píšete, snažte se vyhnout každému stereotypu a frázi. Když už ne kvůli mozkům příštích čtenářů, tak alespoň kvůli tomu svému.

Psaní deníku zlepšuje zdraví.

Mnoho lidí si píše deník, aby si zaznamenali všechno, co se jim během dne přihodilo, aby papíru svěřili vlastní emoce a prožitky a také aby si zapsali některé nápady. Je známo, že vedení deníku pomáhá rychleji se vyrovnat s nepříjemnými událostmi a překonat rozhořčení i stres. Ovšem výhody psaní deníku jsou ještě daleko významnější. Výzkum prováděný na Texaské universitě ukázal, že psaní deníku posiluje dozrávání T-lymfocytů, které jsou součástí lidského imunitního systému..

Existuje rovněž vědecký důkaz, že psaní deníku rozvíjí levou mozkovou hemisféru. Výborně – a jak je to s pravou hemiosférou, která má na starosti tvorbu? Když levá hemisféra pracuje, pravá se aktivuje a vytváří něco kreativního, fantastického, naplněného city.

Jak psaní působí na intelekt.

Když mluvíme o ručním psaní a jeho vlivu na mozek, nemůžeme nevzpomenout, že tato činnost vás – jednoduše řečeno – dělá chytřejšími. Psaní textu zvyšuje jasnost rozumu v takové míře, v jaké k tomu nikdy nedochází například při mluveném projevu. Psaní textu na nějaké téma vyžaduje přesnější porozumění než pouhé mluvení o něm. Než totiž něco napíšete, musíte se nejprve zamyslet, uspořádat si myšlenky, a teprve potom přesně zpracovanou informaci proměnit v text.

Pokud jste povoláním spisovatel, máte určitě působivou slovní zásobu. Můžete za to poděkovat právě svému povolání. V procesu psaní si začínáme všímat slov a vět, které se v našich textech opakují. Chápeme, že to bude nuda nejenom pro naše čtenáře, ale i pro nás samotné. A to nás nutí hledat nová slova a výrazy.

Ukliďte klávesnici.

Kolik notesů, kolik bloků a sešitů máte teď na stole? Kolik per, propisovaček a tužek? Pokud hodně, jste nejspíše fanouškem kancelářských potřeb. Což je velmi dobře. Fyzický akt psaní rukou na papír zapojí váš mozek třemi různými způsoby. Abyste uchopili tužku a pustili se do psaní, použijete jemnou motoriku. Mozek pracuje – rozeznává linie a tvary tvořící každé z písmen a vy si zároveň uvědomujete každé slovo mozkem vytvořené.

Takže pokud nedokážete klidně projít mimo papírnictví dobře zásobeného kancelářskými potřebami, buďte v pohodě. Díky své náklonnosti k paní rukou získáváte daleko více než vaši přátelé, kteří už dávno zapomněli, co je to propisovačka nebo pero.

Pište už jenom proto, abyste svou schopnost ručně zapisovat texty vylepšili. Každý ví, že četba zvětšuje slovní zásobu a velmi napomáhá zlepšit si vyjadřovací styl. To je naprostá pravda, přesto však to nejlepší, co může udělat člověk, který chce rozvinout a rozšířit svoje psací dovednosti by měl především co nejčastěji psát. Má to jednoduchou příčinu.

Vzniklý nápad nutí člověka psát a psaní stimuluje vznik nápadů. Zamyslete se nad následujícím: jak často se vám přihodilo, že nápad na nový text nebo dílo se vám vylíhl v hlavě při práci na věcech starých? Nápady nesouvisejí vždycky s projektem, na kterém pracujete právě teď. Avšak sám proces psaní stimuluje činnost mozku, a ten začíná plodit nejrůznější nové nápady.

Máte problém? Pište o něm.

Abychom se dokázali zbavit problému, musíme mu porozumět, prozkoumat jeho podrobnosti a najít řešení. Co může být v této věci užitečnější, než o problému psát? Vypsání problému na papíře vám pomáhá v úplnosti pochopit, o co se jedná. Množství poznámek vám pomáhá vyhodnotit detaily a proniknout do podstaty problému. A konečně – existuje snad lepší způsob jak nalézt řešení problému, než zapisovat si výsledky svého lámání hlavy, jestliže tím člověk získá možnost všechny své nápady vidět pěkně přehledně sepsané na papíře?

A navíc, když řešíte problémy pomocí jejich popisování, nejen že zvyšujete své šance najít aktuální řešení hned, ale rozvíjíte i svoje budoucí schopnosti problémy řešit.

=========
3 úrovně duše, 3 úrovně řeči. Jaké úrovně dosáhl rozvoj naší duše?
Až se začnete měnit v toho, kým byste měli být, poznáte to podle 7 příznaků