Deepak Chopra: Jak se mít rádi takoví, jací jsme

Nemít se rád znamená chovat se k sobě i jiným příliš kriticky, hledat ve všem nějaký podraz, pokládat sám sebe za nehodného něčeho dobrého. Takový přístup k sobě samému brání navazování vztahů, omezuje naši úspěšnost a nedovoluje nám žít v harmonii se sebou samými. Učitel ájurvédy Deepak Chopra hovoří o tom, jak mít rád sám sebe.

Všechno začíná v dětství. Děti, které byly skutečně milovány, přejaly od rodičů pocit vlastní hodnoty a uchovávají si ho po celý život. Nejčastěji však se dítěti od rodičů dostává nejasných sdělení zhruba tohoto druhu:

Budu tě mít rád, když ty budeš mít rád mě.

Budu tě mít rád, když budeš hodný.

Budu tě mít rád natolik, nakolik si zasloužíš.

Mám tě rád, ale nechtěj po mě příliš, protože tě nechci rozmazlit.

Ať si tato rodičovská poselství z dětství pamatujete nebo ne, důležité je to společné, co obsahují: nastolují určitou podmínku. Bude-li splněna, budou vás mít rádi. Láska nastolující podmínky se bohužel stává normou, zatímco láska bezpodmínečná zůstává nedostižným ideálem. Můžeme však vůbec změnit své vnitřní představy o tom, jak moc jsme milováni a zda si lásku zasloužíme? Domnívám se, že ano.

Na cestě k bezpodmínečné lásce je třeba splnit dva úkoly. Za prvé, najděte hluboko v sobě místo, kde přebývá bezpodmínečná láska a za druhé, zbavte se všech překážek, které vám nedovolují se na tom místě stále zdržovat. Tyto dva úkoly spolu těsně souvisejí. Nejde prostě jen tak přeměnit lásku kladoucí podmínky v lásku bezpodmínečnou V tradici různých národů najdeme vyprávění o čistém vědomí, které obsahuje blaženost, radost a extázi. Abychom se naučili mít rádi sami sebe, musíme najít kontakt s touto schopností. V indické duchovní tradici se jí říká ánanda.

Dosáhnout zdroje lásky není složité. Pomoci nám může meditace, stejně jako jiné cesty přemítání, například hatha jóga, která člověka dokáže přenést do světa míru a pokoje, a propojit ho tak se zdrojem lásky. Když se tohoto místa letmo poprvé dotkneme, nedokážeme v něm ještě setrvat navždy. Jsou tu staré vzpomínky, zvyky a předsudky, které nám v tom zabrání.

ZÁSADY LÁSKY

Začněte je dodržovat hned dnes:

• Buďte k sobě laskaví
• Usmívejte se na sebe do zrcadla
• Dovolte jiným, aby vám skládali poklony
• Když vás jiní chválí a podporují, těšte se z toho
• Nesuďte se příliš přísně pro drobné chyby
• Važte si sami sebe a hajte své zájmy a práva
• Poznejte sami sebe doslova jako svého přítele
• Svá malá podivínství přijímejte s klidem
• Buďte nejvýše přirození a nedbejte na to, zda se to líbí nebo nelíbí ostatním
• Říkejte pravdu, když víte, že ji říci máte

Každá přeměna vyžaduje čas a trpělivost. Ta, o níž mluvíme, není žádnou výjimkou. Prvním a nejdůležitějším krokem je rozvinout soucit k sobě samému, chovat se k sobě s takovou laskavostí, s jakou se chováme k těm nejmilovanějším a nejbližším lidem svého života.

CO NEMÁME DĚLAT

• Odmítat poklony
• Nepřijímat chválu a podporu
• Shazovat sami sebe, třeba i v žertu
• Dělat ze svých nedostatků téma hovoru
• Vymýšlet omluvy pro něčí chování, které vám ublížilo
• Smiřovat se s lhostejným vztahem lidí, kteří nás údajně milují
• Mlčky přijímat špatné chování někoho jiného, když je nám zřejmé, že bychom se měli hájit

Odrazy svého vlastního pocitu ze sebe uvidíte všude kolem, jestliže se naučíte je postřehnout. I negativní odrazy jsou velice důležité, protože vám ukazují cestu k potřebným změnám. Jsou kolem vás lidé, kteří si vás málo váží, ačkoli by měli? Nesnažte se je změnit. Uvědomte si, že jejich vztah k vám není nic jiného, než odraz vašeho vlastního vztahu k sobě, to vy sami si sebe málo vážíte. Napište si následující seznam, abyste snáze pochopili, nakolik váš život odráží váš vztah k sobě samému. A v průběhu nadcházejícího týdne si zaškrtněte každou z popsaných situací, kterou kolem zpozorujete.

JAK SE MŮJ VZTAH K SOBĚ SAMÉMU PROJEVUJE V MÉM ŽIVOTĚ

Pozitivní projevy

Co vás bude potkávat, až budete mít rádi sami sebe:

• Někdo mi dal za pravdu nebo mě pochválil
• Líbil se mi člověk, kterého jsem uviděl v zrcadle
• Dostalo se mi upřímné poklony
• Byl jsem pyšný na to, co jsem udělal
• Cítil jsem, že jsem člověk na svém místě
• Někdo významný dal najevo svou lásku ke mě
• Cítil jsem, že si zasloužím lásku
• Cítil jsem, že jsem milován
• Náhle jsem pocítil, jak krásný je můj život
• Pocítil jsem svou jedinečnost; na celém světě není nikdo takový

Negativní projevy

Vybavte si, zda se vám často děje něco takového:

• Někdo mě tváří v tvář kritizoval
• Mračil jsem se na sebe při pohledu do zrcadla
• Cítil jsem vinu nebo stud při vzpomínce na něco z minulosti
• Cítil jsem se poníženě v rozhovoru s někým jiným
• Připadal jsem si jako vetřelec, nezvaný host
• Jako vyznání „lásky“ jsem slyšel prázdná slova
• Cítil jsem se nehodný lásky
• Musel jsem vyslechnout mnoho cizích stížností
• Silně jsem pociťoval nesmyslnost nějakého aspektu svého života
• Cítil jsem, jak nudný je můj život i lidé, které vídám každý den

Většina lidí se zalekne pravdy. Nebo si myslí, že pouze lidé s nízkým sebevědomím si všímají negativních projevů. To však není pravda. Když si dokážeme všímat a také poctivě zhodnotit to, co se kolem nás děje, podnikáme důležitý krok na cestě k soucítění se sebou samým. Projevovat k sobě laskavost znamená vítat změny. Sebeodsuzování nám brání mít se rádi takoví, jací jsme právě v této chvíli. Každý krok směrem od negativních odrazů a vlastního negativního pojetí sebe sama je krokem k bezpodmínečné lásce.

Podle Deepaka Chopry

=========
Čí život žijete?
ZRCADLOVÝ EFEKT: svět zobrazuje jenom to, co si sami myslíme