Co nepořádek v domácnosti vypovídá o našem duševním stavu

Řada odborníků z oblasti psychologie se už dávno pokouší dokázat, že existuje souvislost mezi emocionálním stavem člověka a jeho bydlištěm. Domácí nepořádek může být výpovědí o náladě i vnitřním nastavení.

Pokud uchováváte předměty, které nepotřebujete, jsou ve vašem podvědomí ukryta hluboká tajemství. Psychologové tvrdí, že také nepořádek v místě, kde člověk žije, je spojen s jeho emočním stavem a může signalizovat problémy, které ho zneklidňují a jsou pro něj zdrojem obav.

Proč vlastně uchováváme nepotřebné věci?

Je poměrně široce známo, že prostor zaplněný nejrůznějším nepotřebným harampádím negativně ovlivňuje schopnost soustředit se a zpracovávat informace. Pro zdravé tělo i ducha je tedy zcela nezbytné udržovat doma čistotu a pořádek.

Lidský sklon k hromadění předmětů vyvolávající vzpomínky a různé sentimentální nálady vede k tomu, že se v domácnostech často hromadí obrovské množství věcí, které nikdo nikdy nepoužívá, které vůbec ničemu neslouží a jsou pouze klasickými lapači prachu.

Zopakujme, že emoční nastavení lidí těsně souvisí se stavem jejich bydliště. Nepořádek v něm může prozradit hodně o stavu jejich mysli, o jejich náladě. Jestliže na půdě a ve sklepě narůstají hromady starých krámů, je to jasný příznak, že majitel nedokáže nechat být svou vlastní minulost a je stále v jejím vleku. Koupelna je spojena s obrazem těla, ložnice se sexualitou a intimitou. Domácí nepořádek vytváříme na místech představujících pro nás problémy našeho vlastního vědomí. Pokoušíme se vlastně touto cestou cosi zakrýt, schovat.

Ještě pořád máte touhu uchovávat doma nepotřebné věci?

Podle tvrzení psychologů je neschopnost zbavit se starého haraburdí výsledkem nějaké hluboké podvědomé motivace, která obvykle bývá spojena se zážitky z dětství.

Sice ne všichni se s tímto názorem ztotožňují, mnozí odborníci však jednoznačně prohlašují, že právě zážitky z dětství často ovlivňují veškerý další život člověka. Jestliže tedy někdo například prožil dětství v rodině, kde se často nedostávalo jídla, může se u něj projevit sklon k pořizování zásob neodpovídajících svými rozměry skutečné potřebě.

Ve stálém dokonalém pořádku a ustavičné nablýskané čistotě spatřují odborníci rovněž některé zvláštnosti. Lidé, kteří zavile nesnášejí nepořádek, bývají méně tolerantní a mohou také mít problémy se sebeovládáním. Věčné usilovné uklízení dokonce může být příznakem úzkostné poruchy.

Ve všem je třeba dodržovat míru. Nepotřebné krámy vyhodit a udržovat čistotu, zároveň však nešílet z každého smítka nebo hraček rozházených po podlaze.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
12 maličkostí, které nám přinášejí štěstí
K čemu mě přivedl úklid