13 pronikavých postřehů psychologa

Mezilidské vztahy jsou pro každého člověka nesmírně důležité, ať jde o vztahy rodinné, v zaměstnání, nebo mezi přáteli. Dobrý psycholog a dobrý přítel jsou věci možná podobné, ale nicméně rozdílné. Příteli odpustíme ostrý názor, protože víme, že mu jde o naše dobro a jeho rady i kritiku přijímáme jako projev touhy nám pomoci. Přítel však jen těžko může být objektivní. Pokud jde o psychologa, často ho vnímáme vyloženě nepřátelsky. Má-li však rozmluva s psychologem mít nějaký smysl a k něčemu vést, musíme k ní přistupovat s maximální otevřeností. A možná, že kdybychom otevřeně a s patřičnou dávkou zdravé sebekritiky přistupovali sami k sobě, žádného psychologa bychom ani nepotřebovali. Jenomže psycholog je objektivní a jeho závěry, i když se nám jejich kritičnost nemusí líbit, nám občas pomohou odhalit něco, co sami sobě nepřiznáme, o čem nevíme a co nám někdy i dost výrazně komplikuje život. Přečtěte si pár pronikavých postřehů psychologa s více než třicetiletou zkušeností, proslulého drsnými soudy a jistou tvrdostí svých závěrů. Také však tím, že zachránil hodně rodin a lidských životů. Některé jeho výroky platí tak trochu pro každého z nás.

1. Víte, v čem spočívá zásadní rozdíl mezi zdravým člověkem a neurotikem? Zdravý člověk taky může mít trápení, ovšem založené na skutečnosti. Zatímco neurotik trpí na základě vymyšlených příběhů. A když trpí málo, pomáhá si svým miláčkem Kafkou, Dostojevským a flaškou.

2. Příčina ženských problémů není v tom, že ten její se chová jako lump. Příčina spočívá v tom, že žena trpí neurózou, která potřebuje nějaký ventil. A pro tento ventil žena potřebuje určitého člověka a vztah, v němž by mohla trpět.

3. Normální žena se nechce vdávat. První, co musíte udělat, je přestat chtít se vdát. Jinak řečeno, pokud se chcete vdát, musíte na to přestat myslet, znehodnotit si samu tu myšlenku.

4. Jestliže je jeden člověk druhému celým světem, pak to znamená, že ten druhý evidentně žádný svůj svět nemá.

5. Zárukou šťastného rodinného života, manželství a sexu s jedním partnerem může být jediná věc – stabilní psychika. Ani ústupky, ani kompromisy, ty vedou leda rovnou na srdeční nebo na onkologii. Má-li člověk stabilní psychiku, dokáže prožít s jediným partnerem celý život. A milovat jenom jeho.

6. Máme sklon měřit lásku stupněm utrpení. Jenomže šťastná láska se měří mírou štěstí.

7. Když letuška seznamuje pasažéry se záchrannými pomůckami, co říká o použití kyslíkové masky? «V případě, že cestujete s dítětem, nasaďte masku nejprve sobě a pak až jemu». A v tom to právě je. Každý se snaží pomoci dítěti a sám je přitom dokonalý cvok. To nemůže fungovat. Pokud chcete, aby bylo dobře dítěti, udělejte nejdřív něco s vlastní hlavou.

8. Normální lidé se vždycky rozhodnou sami pro sebe. Neurotici se rozhodnou pro vztah sobě na škodu. V tom je ten hlavní rozdíl.

9. Žena nikdy nemá ve vztahu snášet něco, co se jí nelíbí. Musí o tom ihned promluvit a pokud se muž nezmění, rozejít se s ním.


10. Samota neznamená nedostatek lásky kolem nás. Je to nedostatek zájmu o sebe sama, a to od dětství.

11. Jediným obdobím v lidském životě, kdy je člověk objektivně závislý a kdy je možné pokládat ho za rukojmí, je dětství a s ním spojená závislost na rodičích. Relativně vzato to netrvá moc dlouho. V ostatních případech je setrvání v jakémkoli vztahu volbou dospělého člověka.

12. Jestliže se vám nelíbí, jak se muž chová, nehledejte pro jeho chování omluvy . Jestliže nezavolal, znamená to pro psychicky zdravou dívku konec vztahu. Pro dívku psychicky nezdravou je to počátek lásky.

13. Za skutečně užitečný pokládám jen jediný druh rodinné terapie. Prostřednictví psychologa při rozvodu.

M.Labkovski

=========
Vaše podvědomí ví VŠECHNO
10 psychologických zásad péče o sebe