7 východních pravidel čistoty

7-pravidel-cistoty

Filosfie Východu často ohromuje svou moudrostí. Co znamená jejích sedm pravidel čistoty? Hovoří-li o čistotě, nemá na mysli pouze čistotu těla, ale také čistotu srdce, mysli a jednání. Pro každého člověka by to měla být zcela zásadní věc, neboť čím čistší uvnitř je, tím je šťastnější.

Sedm pravidel čistoty užitečných pro každého z nás:

«Čistota rukou» znamená nebrat nic, co nám nepatří. Nesmíme se obohacovat na úkor jiného. Pokud peníze nepatřily vám a získali jste je podvodem nebo machinací, přivolají do vám do těla parazity a do života problémy.

«Čistotou uší» se rozumí, že nemáme naslouchat lidem bázlivým, naplněným zlobou nebo chaosem a máme se rovněž vyhýbat pomluvám a prázdným řečem.

«Čistota očí» – nešpiňte svůj zrak závistí a chtěním toho, co má váš bližní, neposkvrňujte oči scénami násilí a krutosti. Udržujte své vidění v čistotě, obracejte je na bohatství a nádheru přírody, na velkolepost jejích barev.

«Čistota úst» znamená nešpinit si ústa pustým žvaněním a osočováním. Zlé tóny řeči znečistí vaše tělo i život.

«Čistota těla a oděvu» nám přikazuje udržovat v čistotě své tělo i oblečení. Věnujte svému zevnějšku pozornost. Pečujte o sebe tak, aby vám samým bylo příjemné se na sebe podívat.

«Čistotou mysli» se chápe skutečnost, že všechny negativní a nepříjemné myšlenky o sobě, veškeré omezování sebe sama je pouhým balastem. Zbavte se ho, uvolněte místo myšlenkám pozitivním a tvůrčím.

«Čistota duše a srdce». Duše je to nejčistší a nejsvětlejší, co máte. Neignorujte její volání. Budete-li se v životě řídit jejím hlasem, půjdete cestou pro vás nejpříhodnější. Milujte a nic za to nechtějte. Láska sama o sobě je štěstím.

=========
Tři hlavní zákony vesmíru
Energie bohatství a energie chudoby