7 typů lidí, jimž je lépe se vyhnout

7-typu-vyhnout

Jediný prospěšný druh mezilidských vztahů je takový, který nás udělá lepšími. Měli bychom si tedy lidi, s nimiž se stýkáme, vybírat pozorně. Existuje sedm typů osob, které by bylo lepší při své volbě rovnou vynechat. A jejich místo vyhradit opravdu dobrým lidem.

1. Mistři skandálů

Někteří lidé s oblibou vyvolávají bezdůvodné hysterické výstupy a scény. Nedejte se do nich vtáhnout. Zachovávejte vždycky klid, nepleťte se do výstupů někoho jiného a nepředvádějte vlastní. Čím hlasitěji řve váš oponent, čím usilovněji se snaží vyvolat skandál, s tím větším klidem a jistotou musíte uvažovat i mluvit. Nedejte najevo nic, ani kdyby se vás dokázal opravdu citelně dotknout. Pokud by vás někdo i přesto chtěl dál zaplavovat vlastní negativitou a pořádat scény, prostě se odvraťte a jděte dál svou cestou.

2. Člověk, kterému se nikdy nezavděčíme

Každý asi v životě potkal někoho, kdo na něj bez jakéhokoli opodstatnění hleděl zvysoka a s pohrdáním a dával to urážlivě najevo. Neztrácejte čas snahou změnit pohled dotyčného na sebe nebo získat jeho náklonnost. A už vůbec se nedávejte cestou nepřátelství nebo nenávisti k němu. Některým lidem se zkrátka nezavděčíte nikdy, ať děláte co děláte. Berte to jako fakt.

3. Pesimista, který by vašim snům rád zlámal křídla

S někým, kdo se vysmívá vašemu snění, neztrácejte vůbec čas. To jsou lidé, kteří vám pomalu, ale jistě ubírají vnitřní potenciál a sebejistotu cestou jedovatých komentářů a vlastních ubohoučkých ambicí. A ještě si to užívají. Pamatujte, že vaše možnosti neurčuje žádný cizí názor. Buďte optimisty, cizí omezenost a slepičí obzor odsuňte stranou a věřte, že v sobě máte něco víc, než co se vám někdo snaží vsugerovat.

4. Manipulátor

Pozor si dejte na manipulátory, na lidi s potěchou a za každou cenu protlačující vlastní názor a vůbec na každého, kdo by rád pomocí vlastní negativity ovládal vaše myšlení. Poznáte je dost snadno. Pozorný pohled vám včas ukáže, že jsou to lidé zaměření na sebe. Všichni kolem mají přístup do jejich života pouze tehdy, mohou-li jim přinést nějaký užitek. Pokud by však někdo doufal, že pomoc či podporu může získat také od nich, dozvěděl by se, že jsou „příliš zaneprázděni“, nebo by ho beze všech cavyků poslali o dům dál.

5. Člověk, který je zavile přesvědčen, že jste někdo jiný

Členové rodiny nebo staří přátelé bohužel často jaksi nepostřehnou, nakolik jste se změnili a dozráli během uplynulých let. Mají sklon vidět ve vás stále takového člověka, kterým jste bývali kdysi. Je v tom velké nebezpečí, protože konec konců souhlasit s jejich hodnocením je snadné – vždyť vy sami si dobře pamatujete časy, kdy jejich pohled byl pravdivý. Ten, kdo doopravdy ví, co se odehrává ve vaší hlavě, jste jenom vy sami. Ovlivnit mínění někoho jiného nemůžete, ale určitě můžete sami rozhodnout, jak s ním naložit. Rozhodně nejste povinni na ně reagovat nebo se mu dokonce podřizovat.


6. Chybami se člověk učí, aneb náročný přítel

Čestný člověk není ten, kdo nikdy neudělá chybu, takoví ani nejsou. Je to ten, kdo chybu umí přiznat a snaží se ji napravit. Chybami se učíme, jsou součástí jakéhokoli rozsáhlejšího záměru. Jestliže někdo odmítne pomoci nám překonat a napravit naši chybu, dopouští se sám chyby téměř neodpustitelné. Držet se minulosti, která se nepovedla a v níž se už nic napravit nedá, znamená zbytečně vynakládat síly, které by se daleko víc hodily k budování povedenější budoucnosti. Jestliže vás někdo ustavičně posuzuje podle minulosti, připomíná vám všechny chyby, které jste udělali a odmítá vám je odpustit, měli byste do minulosti, k níž se nebudete vracet, zařadit i dotyčného. A svou budoucnost tak ovlivnit v tom lepším směru.

7. Vnitřní kritik

Cože?! Ano, tohle jste asi nečekali. Jenomže věřte, že ten nejnelítostnější kritik bývá usazen ve vaší hlavě. Věčná sebekritika často člověka zbaví možnosti být vůbec šťastný, vnuká mu ustavičnou nespokojenost se sebou samým a pro každou maličkost napadá jeho sebevědomí. Přitom je zcela k ničemu. Ve skutečnosti vše, co potřebujete, je odvaha být sám sebou. Vždyť právě v tom je vaše hodnota. A maličkosti, které si vyčítáte, mohou být zkrátka a dobře právě rysy vaší individuality. Určitě je ve vás něco neopakovatelného a jedinečného. Jste jiní, než druzí. Proto jste přece přišli na svět, abyste mu sdělili, kdo jste a abyste se radovali z každého prožitého okamžiku. Až tohle přijmete jako fakt, uvědomíte si, že nemáte žádný důvod, abyste se srovnávali s někým jiným, abyste se někomu nebo něčemu připodobňovali. Váš vnitřní kritik nemá co kritizovat.

Marc Chernoff

=========
Energetická připoutanost
Jak přerušit emocionální kontakt