Jak přerušit emocionální kontakt

emocionalni-kontakt

Přerušení energeticko-informačního a psycho-emocionálního kontaktu s nějakou osobou je jednoduchou technikou, která vám může pomoci nevynakládat zbytečně síly na destruktivní vztah.

Dost často se stává, že po rozmluvě s někým (známý, přítel, příbuzný, kolega, náhodný člověk) uvízneme s dotyčným na stejném emocionálním kanále. Projevem takové skutečnosti mohou být například neodbytné myšlenky, kdy si každou chvíli onoho člověka vybavujeme se vším co říkal, a stále mu tak posíláme svou vlastní energii. Přitom se naprosto vydáváme ze svých zdrojů a ocitáme se na pokraji úplného vyčerpání.

Od někoho navíc můžeme získat „energovirus“, který nás skutečně nakazí. Je ještě dobré, nakazí-li nás úspěchem, bývá tomu však zcela opačně.

S někým jste pohovořili a máte pak celý den nějak vykolejený. Všechno jde jinak, než byste si přáli, dostáváte se do situací, které jsou vám nepříjemné, nebo vás alespoň zaskočí zcela nečekanými, dosud nepoznanými okolnostmi.

Když se vám stane, že se v myšlenkách znovu a znovu vracíte k určité osobě a nedokážete se „naladit“ na něco jiného než na ni nebo na události, které s ní souvisejí, když cítíte jakési spojení mezi vámi a máte v té souvislosti nepříjemné pocity, postupujte takto:

1. Vyvolejte si v mysli obraz dotyčného, jeho siluetu.

2. V myšlenkách nebo skutečně položte levou dlaň na střed hrudi (zakrýváte emocionální centrum). A při vzpomínce na váš kontakt, rozmluvu či setkání se zhluboka nadechněte.

3. Pravou dlaň namiřte proti tomu člověku, přičemž paži natáhněte v celé její délce. V myšlenkách přitom vyslovte tuto větu: „Ať co je mé zůstane se mnou a co je tvé odejde k tobě“. (To znamená: Všechna má energie je se mnou a cizí odchází tam, kde všechno začalo.) Přitom vydechněte směrem k pravé dlani.

Vydechujete kontakt s dotyčným, energetické naladění na něj. Jako by se od něj odpojujete. Každý z vás „zůstává na svém“, své si ponecháváte a cizí mu vracíte. Přerušujete kontakt.

Praktikujte toto malé cvičení co možná nejčastěji, po všech situacích, v jejichž důsledku jste se necítili dobře (styk po telefonu, přímý kontakt s nějakou osobou, třeba prodavačem, pokladní apod.).

Nakonec spojte ruce na středu hrudi jako byste se chtěli modlit a představujte si, jak se vaše energetické pole koncentruje do neporušeného kokonu, který vás obklopuje.

Tímto způsobem se můžete odpojit od celé firmy, týmu, místa studia, dokonce i od shlédnutého filmu, atd.

Podstatou je vrátit sebe sobě. Naladit se na svůj vlastní kanál. Odpojujete se tak a zbavujete se vlivu kanálů jiných lidí, podstat, agregátů, systémů atd.

P.S Toto cvičení není vhodné u osob, s nimiž máte intimní vztah.

S. Fiňko

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Energetická připoutanost
13 pravidel zachování energie