20 signálů, že je čas vztah ukončit

Mnoho lidí raději přehlíží nebo dokonce popírá skutečnost, že jim to ve vztahu s partnerem nějak skřípe. Podobá se to zametání smetí pod rohožku. Dříve nebo později bude smetí tolik, že nevšímat si ho už nepůjde.

Když je člověk zamilovaný, snadno sám na sebe zapomíná a úplně se rozplyne v tom druhém. Avšak i v takových chvílích je třeba vědět, že druhému člověku můžeme projevovat lásku a zároveň se nezříkat sami sebe. Pokud však vztah doprovází některý z následujících příznaků, bude líp se rovnou rozejít:

1. Začínáte pochybovat o své vlastní hodnotě. Takový pocit je naprosto nepřípustný. Skutečně milující partner vás bude utvrzovat v pocitu, že jste nejlepší a dodávat vám sebedůvěru. Jestliže vás nedokáže přijmout takové, jací jste, je možné, že si vás nezaslouží.

2. Partner vás často z něčeho obviňuje. Jestliže vás partner pokládá za prvopříčinu všech problémů ve vztahu i ve svém životě, vypovídá to o tom, že není schopen uznat a přijmout zodpovědnost za své vlastní chyby. Nemáte žádnou povinnost všechno za něho napravovat a ustavičně se cítit provinile.

3. Věčně se hádáte. I ve šťastném vztahu dochází ke konfliktům. Jestliže však bojové akce neustávají den za dnem, zamyslete se, jako šanci máte, že budete v budoucnu spolu šťastní. Myslet si, že hádky dokládají váš temperament a vášnivý vztah, je nezralé a naivní.

4. Nemůžete být sami sebou. Nemáte si nic zakazovat jen proto, aby vás partner miloval. Jestliže vás nedokáže přijmout takové, jací jste, je možné, že si vás nezaslouží.

5. Musíte se za partnera omlouvat. Bránit své milované je přirozené a normální, avšak vymýšlet omluvy pro jejich nepřípustné chování určitě ne.

6. Často jste nejistí, zda se na vás partner nezlobí. Obavy o vztah nejdou vztahu k duhu. Pokud si kladete otázky „Nezlobí se na mě?“, „Zas jsem něco udělal/a špatně?“, má vztah do zdravého vztahu daleko.

7. V práci se vztah špatně udržuje. Udržovat v průběhu pracovního dne kontakt je normální. Jestliže vám však partner píše a volá, i když ví, že jste zaměstnáni nebo dokonce sedíte na důležitém jednání, je to už k zamyšlení.

8. Vaši blízcí mají za to, že jste se přestali podobat sami sobě. Příbuzní a přátelé zaznamenávají naši proměnu rychleji než my sami. Jestliže vám všichni tvrdí, že jste se změnili nikoli k lepšímu, měli byste se nad tím zamyslet. Možná, že příčina vaší proměny tkví v partnerovi.

9. Ve vztahu není důvěra. Přičemž není důležité, kdo z vás komu nedůvěřuje. Nedůvěra spolehlivě zničí každý vztah.

10. Myšlenka na rozloučení vám přináší úlevu. Každý samozřejmě občas touží po samotě nebo chce svůj čas strávit s přáteli. Jestliže je vám však lépe bez partnera než s ním, bude rozchod ta správná volba.

11. Necítíte se bezpečně. Není důležité, je-li to pocit trvalý, nebo se objevil jenom párkrát. Ve vztahu se nikdy nesmíte cítit ohroženi.

12. Máte na sebe špatný vliv. V hodnotném vztahu si partneři navzájem pomáhají stát se lepší verzí sama sebe, jeden druhému je inspirací a oporou. Jestliže oba nebo i jenom jeden z vás probouzí v tom druhém něco zlého a nedobrého, těžko z toho může vzejít něco kladného.

13. Uvědomujete si, že byste mohli být šťastnější. Možná se vás předchozí body netýkaly. Jestliže však cítíte, že nejste zas až tak moc šťastní, nebo máte pocit, že byste si zasloužili něco lepšího, má smysl ve vztahu zůstávat?

14. Partner vám dává ultimáta. Například vám hrozí rozchodem, jestliže něco uděláte nebo naopak neuděláte. To je primitivní manipulace, která ukazuje, že partner si není jist sám sebou a pokouší se vás ovládat.

15. Partnerovy potřeby nabyly většího významu než ty vaše. Přání a potřeby obou partnerů mají ve zdravém vztahu stejnou důležitost. Zdravý vztah se také nemůže točit jen kolem jednoho člověka. Jestliže partner není ochoten ke kompromisům a nechce brát ohled na vaše přání, nemůže být o rovnosti a vzájemné úctě ani řeči.

16. Bojíte se nahlas vyslovit své myšlenky. Protože partner by se mohl urazit, rozzlobit nebo vás dokonce opustit. Vy však máte právo mluvit o tom, co cítíte a co chcete. Jestliže vám v tom brání strach, zamyslete se, zda skutečně chcete po boku takového člověka zůstat .

17. Musíte žádat o dovolení. Brát při rozhodování v úvahu pocity a přání svého partnera je normální a správné. Partner však nemůže být tím, kdo vám něco povoluje nebo zakazuje. Vaše rozhodnutí musí být vždycky vaše.

18. Přestali jste se stýkat s přáteli a příbuznými. Nebo jste se s nimi začali stýkat méně. Jestliže všechen čas i síly investujete pouze do kontaktů s jediným člověkem, ztratíte všechny, kdo vás mají rádi.

19. Vztah připomíná houpačku. Hned je dobře, pak zas špatně, hned krásně a hned zas příšerně… Může se zdát, že takhle se aspoň nebudete nikdy nudit, ve skutečnosti ovšem tahle houpačka končívá „rozhoupanou“ psychikou nebo nervovým kolapsem. Zdravé vztahy potřebují stabilitu, možnost spolehnout se a věřit.

20. Připadáte si jako ve slepé uličce. Jestliže ze vztahu neodcházíte, protože se bojíte, že zůstanete sami nebo nenajdete nikoho lepšího, je nejvyšší čas vztah ukončit a zapracovat na svém sebevědomí a lásce k sobě samým. Teprve pak navazujte vztah nový.

=========
Jak získat spřízněnou duši
Jak poznat, kdo nás má upřímně rád.