2 návyky, které vás okrádají o štěstí

Jak často slýcháme slovo „problém“? Jak často tohle slovo říkáme? Pronášíme je sami, slyšíme je od svých známých, přátel, příbuzných i kolegů. Slyšíme ho při cestě veřejnou dopravou i když zajdeme do obchodu. Slyšíme ho, když zapneme televizor. Problém je něčím, čemu jsme se zatím ještě nenaučili odolávat, co nás emocionálně sráží a co nám občas připadá prostě neřešitelné, anebo řešitelné jenom s krajními obtížemi. To ostatní jsou úkoly.

PROBLÉM versus ÚKOL.

  1. Zvyk dělat ze všeho nemožnost.

Tohle není o nastavování velkých cílů, ale o zvyku, který nás vede k volbě stavu neřešitelnosti. Prostě je něco neřešitelné a dost. Má ovšem smysl položit sám sobě otázku: „Jakou část sebe sama ztratím, když to vyřeším? O co cenného ve svém životě tím přijdu? Kým už nebudu moci být? Co je pro mě v přítomné chvíli ve skutečnosti důležité?“

Příklad: jestliže je pro mě důležitý pocit lehkosti, zatímco řešitelnost se asociuje se zvýšenou zátěží, která lehkost ze života vytěsňuje, pak si samozřejmě zvolím zachování pocitu lehkosti, neboli existující stav věcí. Důležité je poznat, jak pocit lehkosti realizovat novým způsobem.

  1. Zvyk být nešťastný.

Nejvyšším stupněm je hluboká frustrace, kdy nás v naší tiché panice nic neinspiruje, nic nevidíme jako správné, nepociťujeme potřebnost ničeho z toho, co před vznikem přítomného stavu mělo smysl a získá ho to zase po tomhle jakémsi miniodpojení od života a sebe sama. Často jde o jakési dočasné prominutí nutnosti životních změn nebo nedostatek potřebné energetické úrovně.

Jestliže je však energie doplňována z dostupných zdrojů — spánkem, jídlem, fyzickou zátěží, dají se u zvyku být nešťastný uplatnit otázky z bodu 1 + pravidelné přenastavování sebe sama na pozitivní myšlení.

Anebo si konečně přiznejte, že se vám jednoduše zalíbilo ve stavu, kdy se cítíte nešťastní a uvědomte si, co vám takový stav dává. Pokud vás to omrzelo, skoncujte s ním.

 Inna Makarenko

=========
3 věci, které bychom si měli opakovat každý den
5 věcí, které charismatičtí lidé dělají, ať jsou kdekoli