5 věcí, které charismatičtí lidé dělají, ať jsou kdekoli

Zahrnuje charisma také sebejistotu? A výmluvnost? Nakažlivý úsměv? Jistě, ale tohle všechno je pouze vrcholek ledovce.

Pro mnoho lidí je charisma dosti neurčitým pojmem, který nelze nijak přesněji určit. Patří snad k charismatu také sebejistota? A co výmluvnost? A nakažlivý úsměv? Jak se ukazuje, je všechno tohle přirozenou součástí charismatu, přesto však je to pouhá špička ledovce.

Zpravidla je za charisma pokládána něčí přitažlivost, která nesporně ovlivňuje okolí a vyvolává jeho náklonnost. Pomáhá mu působit na jiné lidi takovým způsobem, aby z nejrůznějších situací získával co největší výhody – počínaje obchodním jednáním a vedením komunikace s nadřízenými konče. Charisma však nemusí být apriorně spojeno s hledáním výhod. Je to zkrátka dar vnitřního kouzla, osobní přitažlivosti, který je lidem většinou dán. Jakým způsobem ho budou používat, to už může být docela jiná věc. Do určité míry se tomuto vnitřnímu kouzlu jde i naučit.

Nicméně naučit se být charismatický bude nemožné pro člověka, který se domnívá, že se s charismatem nejen nenarodil, ale že mu ani není dáno se mu naučit. Jaképak vnitřní kouzlo – on to zkrátka v sobě nemá a naučit se to nemůže.

Existuje několik základních vlastností, spojovaných s lidským charismatem.

„Vůdcovství vám dodává charisma. Budete-li se podrobněji zabývat životem těch nejúspěšnějších lídrů, pochopíte, odkud charisma vychází“. Seth Godin

Níže uvádíme nejdůležitější dovednosti potřebné pro toho, kdo se chce stát nejcharismatičtější osobností v každé společnosti.

1. Buďte příjemným společníkem v rozhovoru.

Efektivní komunikace je bezpochyby jednou z nejdůležitějších vlastností, které musíte ovládnout, pokud chcete získat charismatickou přitažlivost. Dokonce bych řekl, že ve skutečnosti mnoho věcí z tohoto seznamu je pouhými různými aspekty efektivní komunikace mezi lidmi.

Umění verbálního styku je samo o sobě samostatnou otázkou hodnou bližší pozornosti a zkoumání, neboť zahrnuje následující prvky:

  • Studium umění jak se stát dobrým posluchačem…
  • …jak se naučit mluvit s větší sebejistotou,
  • …jak se naučit rozumět řeči těla svého společníka v rozhovoru,
  • …jak zlepšit své dovednosti při vystupování před publikem.

Charisma je v podstatě vedlejším produktem konkrétního typu společenského styku. Pokud si osvojíte výše uvedená umění, dokážete vyzařovat charisma v průběhu jakéhokoli rozhovoru.

2. Používejte řeč vlastního těla.

Pojďme se teď podívat na méně nápadné nebo snad méně očividné rysy charismatické osobnosti.

Řeč těla je pokračováním vašich verbálních dovedností. Silný, strhující a nadšení vzbuzující příběh vyprávěný absolutně nehybným člověkem na nás ani zdaleka nebude tak působit, jako vyprávění doprovázené pohybem rukou zvednutých k nebi, aby zdůraznily osvobozující okamžik prozření, nebo dokonce poskakováním vyprávěče, předvádějícího radostný údiv a dětské nadšení.

To, jak se chováte, vypovídá buď o vaší sebejistotě nebo o její absenci (napřímený postoj vypovídá o tom prvním, spadlá ramena a jistá nahrbenost o tom druhém). A mimochodem – skvělým pomocníkem je úsměv!

3. Buďte energičtí.

Charismatičtí lidé vždycky disponují obrovskými zásobami vnitřní energie. Vím, co jste si teď s velkou pravděpodobností řekli nebo pomysleli: tak to určitě není můj případ. Ale on to ani nemusí být váš případ. Důležité je nezapomínat, že charisma se projevuje během komunikace s jinými lidmi, proto zvýšenou energii budete potřebovat pouze v určitých situacích.

Zmiňuji se teď o tom jenom z toho důvodu, že si bez nějakého zvláštního úsilí můžete osvojit určité postupy nebo se naučit určitá cvičení, která vás zaručeně nabijí energií, než se vydáte někam do společnosti nebo za někým, s kým budete jednat. Může to být docela obyčejné zahřívací poskakování na místě bezprostředně před rozhovorem, stejně jako něco delšího, například nějaké ranní rituály s afirmacemi a zvláštními postupy.

4. Buďte výborným vypravěčem.

Umění vyprávět příběhy mnohonásobně převyšuje efekt vyvolaný četbou zajímavé knihy, shlédnutím filmu, televizní inscenace nebo reklamy. Když si osvojíte umění dobrého vypravěče, budete moci daleko účinněji přivést jiné lidi ke svému stanovisku a sdílení svého pohledu na věc. Celé tajemství spočívá v umění posluchače maximálně upoutat a strhnout.

Další nesporná přednost umění vyprávět příběhy spočívá v tom, že vám umožňuje navazovat s lidmi daleko bližší vztah (pokud se s nimi dělíte o nějakou osobní informaci). A tato skutečnost se pak příznivě odráží na vašem šarmu a přitažlivosti.

5. Navažte emocionální spojení.

Většina výše uvedených bodů se týká konkrétního jednání, zaměřeného na to, abyste dokázali zvýšit své osobní kouzlo a působit jím na lidi. Tento bod se však ode všech ostatních liší. Týká se strategických rozhodnutí a je právě tím pojidlem, které nepřipustí, aby se jednotlivé prvky celé konstrukce sesypaly.

Vyžadovat od vás bude pouze to, abyste o určitých věcech hovořili se zvýšenou emocionalitou. Všechno, co se týká charismatu, sebejistoty a úrovně znalostí, se vždycky konec konců redukuje na zaujetí tématem rozhovoru.

Řeč těla je výtečným prostředkem k vyjádření svojí sebejistoty, zatímco verbální styk je určen k tomu, aby vašemu společníkovi v rozhovoru demonstroval úroveň vašich znalostí a hloubku moudrosti.

Myslete na to když se rozhodujete, jaký typ emocionální vazby chcete navázat. A nezapomeňte tyto formy komunikace upevňovat za pomoci svého entuziasmu.

=========
10 negativních přesvědčení, která vám brání dosáhnout toho, po čem toužíte
9 vět, které moudří lidé v rozhovoru nikdy nepoužijí