7 afirmací pro vyváženost čaker

Tyto afirmace uvedou čakry do rovnováhy a zharmonizují vám život.

Všechno ve Vesmíru je tvořeno energií. Člověk není výjimka. Za energii zodpovídá 7 čaker. Jsou-li v rovnováze, energie proudí rovnoměrně a člověk se díky tomu cítí v souladu a ve spojení se Zdrojem (to nesouvisí s náboženstvím, pouze s tušením, že člověk je součástí něčeho většího). Lidem s nevyváženými čakrami se naopak zdá, že je život míjí, nic se jim nedaří a připadá jim, že takhle už to bude vždycky.

Máte-li sklony k melancholii, měli byste možná se svými čakrami pracovat. Existuje mnoho způsobů, jak čakry «léčit». Jedním z nich je opakované pronášení afirmací. Afirmace je motivující výrok, jehož obsah opakováním postupně zafixujete do vlastní mysli. Ráno po probuzení nebo večer před spaním se pohodlně usaďte, zavřete oči, dýchejte zvolna a rovnoměrně a začněte pronášet afirmace. S výrazem, citem a správně volenými pauzami, nejméně desetkrát každou z nich. Snažte se proniknout do smyslu pronášených slov, procítit je a uvěřit jim, uvěřit, že to mluvíte o sobě a nepronášíte jen tak nějakou říkanku.

7 afirmací, které uvedou čakry do rovnováhy a zharmonizují vám život:

První čakra: Kořenová

Afirmace: Jsem silná. Jsem soběstačná. Mám podporu .

Barvou kořenové čakry je červená. Její sídlo leží u základů páteře. Zodpovídá za ty základní věci, které dodávají stabilitu: finanční zajištění, jídlo, bydlení, sebeobrana, harmonické vztahy Než přejdete k práci s ostatními čakrami, ujistěte se, že kořenová čakra je vyvážená. Pokud ne, zaměřte na její vyléčení veškerou energii a teprve potom přejděte k ostatním. Pamatujte, že všechny čakry jsou stejně důležité. Nemyslete, že když je kořenová čakra spojena s materiálními věcmi, je něčím špatná.

Druhá čakra: Křížová

Afirmace: Jsem tvůrcem vlastní reality

Tato čakra má oranžovou barvu a leží na úrovni podbřišku, dva prsty pod pupkem. Zodpovídá za sexualitu a vitalitu, z čehož plyne, že je přímo spojena s energií tvoření, tvorby, citlivosti, vášně a rozkoše. Pokud jste v souladu s vlastní sexualitou, nepopíráte ji ani nepotlačujete, jste schopni tvůrčího myšlení, svobodného sebevyjádření. Budujete vlastní život podle vlastního přání, podle toho, jak chcete, aby vypadal. Pamatujte: všechny čakry mají stejně důležitý význam. Křížová čakra nemá nic společného s chtíčem nebo vulgaritou.

Třetí čakra: Sluneční

Afirmace: Dosahuji stanovených cílů.

Barvou čakry sluneční pleteně je žlutá. Čakra leží dva prsty nad pupkem. Zodpovídá za představu člověka o sobě samém, za sebejistotu, sílu vůle a cílevědomost. Vyvážená sluneční čakra pomáhá porazit sklon k odkládání věcí a přejít k činům, dosáhnout úspěchu, obecně být úspěšný. Pamatujte, že třetí čakra má stejnou důležitost jako všechny ostatní. Je-li vyvážená, pomůže dosáhnout úspěchu, ale nelpět na něm. Je-li nevyvážená, je člověk posedlý touhou být lepší než ostatní.

Čtvrtá čakra: Srdeční

Afirmace: Jsem láska. Lásku svobodně dávám i přijímám.

Srdeční čakra je jasně zelené barvy a nachází se zhruba uprostřed hrudníku. Je spojena s nepodmíněnou láskou k sobě samému, k jiným lidem i dalším stvořením, k celému světu. Je zdrojem soucitu, empatie a srdečnosti. Její mantru si opakujte zvláště pokud se pokládáte za nehodné lásky nebo je pro vás těžké projevit vlastní city, případně pokud máte obavy někomu důvěřovat..

Pátá čakra: Krční

Afirmace: Vím, co říkám. Hovořím jasně a srozumitelně.

Střed krční čakry je blankytně modrý a leží v oblasti hrdla. Je čakrou propojení rozumu a srdce, umožňuje vyjádření vlastních myšlenek a přesvědčivou a rozumnou řeč. Opakujte si její mantru pokud hovoříte potichu a nesrozumitelně, jestliže se vám zdá, že to říkáte, není důležité, připadáte si při při kontaktu s lidmi trapně nebo vám lidé nerozumějí.

Šestá čakra: Třetího oka

Afirmace: Důvěřuji své intuici. Jsem ve spojení s duchovním zdrojem.

Čelní čakra, čakra třetího oka s barvou indigově modrou, je uprostřed čela mezi obočími, asi prst nad nimi. Energie této čakry umožňuje vidět nejenom vnější svět, ale také svět duchovní povahy, cítit jinak, být vnímavější a více otevřený vjemům. Je koncentrací moudrosti a chápání dějů okolo nás. Nevyvážená šestá čakra člověka mate a nechává ho odlehnout závislosti na iluzích.

Sedmá čakra: Korunní

Afirmace: Jsem součástí božského. Pociťuji boží přítomnost.

Korunní čakra je čistě bílé barvy, umístěna je nad středem hlavy, odpovídá za účast, pomáhá vpustit božské do svého vědomí a přejít na vyšší úroveň myšlení. Její energie přináší hluboký klid, osvícení a svobodu a zároveň umožňuje být právě tady a teď a nesklouzávat k iluzím.

=========
Která čakra vám dominuje?
Vyberte si svíčku a zjistěte, co vám právě schází