10 negativních přesvědčení, která vám brání dosáhnout toho, po čem toužíte


Často se stává, že přese všechno úsilí se ke svému cíli nedokážeme přiblížit. A velmi často jsou důvodem naše vlastní negativní jistoty, negativní přesvědčení.

Mnoho lidí nad příčinami, pro které se jim nedaří dosáhnout toho, co si přejí, ani nepřemýšlí. Snaží se ze všech sil, formulují jasně a zřetelně svá přání, podnikají správné kroky, ale nakonec vždycky něco nevyjde a musejí začít znovu. Stále dokola.

Už před dlouhou dobou psychologie prokázala, že všechny možnosti jsou přímo závislé na našem vlastním přesvědčení, na našich myšlenkách. Negativní myšlení se v lidské mysli rodí a narůstá od dětství. Jistěže se to neděje záměrně. Prostě tak žije většina lidí a my bezděky vstřebáváme negativitu po dlouhá léta, aniž bychom zaznamenali, že se stává neoddělitelnou součástí našeho života.

10 negativních přesvědčení bránících nám dosáhnout cíle

Co si o mě pomyslí ostatní. Tahle myšlenka má zvláštní schopnost doslova se vpít do lidské mysli. Zvykli jsme si, že ostatní nás nějak hodnotí a jestliže se nám nedostává náležitého schválení, zakoušíme velmi silný stres. Mnozí lidé jsou na cizím názoru doslova závislí. Stačí se podívat na některé známé osobnosti, abychom viděli, že to vůbec nemusí být pravidlem.
Mnoho ze známých lidí je různě tepáno a kritizováno, a to veřejně, aniž by je to zneklidňovalo a lámali si tím nějak hlavu. Vědí přesně, co chtějí a krok za krokem si jdou za svým.
Nespokojenost i závist budou existovat vždycky, proto nemá smysl se zneklidňovat. Všem se člověk nezavděčí nikdy, což dokládá jedno známé přísloví.

Tohle není pro mě. Srovnávat se s jinými lidmi nemá žádný smysl. Každý člověk je nezávislou individualitou a může dosáhnout čeho se mu zachce. Hlavní je věřit ve vlastní síly a neustupovat při prvních potížích. Abyste si byli jisti, že jde skutečně o vaše přání a nesnažíte se kvůli touze a chtění někoho jiného, například někoho ze svých blízkých, věnujte pozornost svému tělu. Myslíte-li na svůj cíl a tělo je v pohodě, je všechno v pořádku. Dobrou pomůckou je také vlastní intuice, kterou můžete rozvíjet a prohlubovat tréninkem.

To mi nevyjde. Všechno nové znamená změnu. Znamená to opuštění tak zvané „komfortní zóny“, kde všechno je už známé a očekávatelné. Když člověk usiluje o nějaký svůj cíl, samozřejmě cítí také pochybnosti a obavy. To je zcela přirozené. Udělejte si chvíli času, abyste se zamysleli nad tím, co konkrétně ve vás budí obavy. Až pochopíte, co vás leká, najdete cestu k nápravě. Dobře si promyslete všechny možnosti a najděte i záložní variantu. Neztratíte-li sebejistotu, pak se při patřičné přípravě dokážete všem nepříjemnostem vyhnout.

A co když udělám chybu. «Chybovat je lidské“. „Kdo nic nedělá, ten nic nezkazí“. Určitě znáte tahle pěkně stará úsloví. Každý dělá chyby, dělají je i ti nejúspěšnější lidé. Je ovšem rozdíl mezi soustředěním na chyby a poučením z chyb. Chyba má být především zkušeností, žádnou tragédií. Naučte se chyby přijímat jako součást pohybu vpřed a neztrácejte pro ně hlavu. Učit se můžete i z postupu jiných, kteří měli cíle blízké vašim.

Nejlepší je moc nevyčnívat. Jestliže někdo ve všem vidí, hledá a čeká především to negativní, samozřejmě si rád a s ochotou zvykne na něco malého, skromného, nenápadného a jakákoli změna ho vyděsí. Pokud se nenaučíte samostatně se vypořádat s těžkými situacemi a pokaždé budete doufat v někoho jiného, budete potřebovat velkou sílu vůle, abyste se tohoto slabošského zlozvyku, tohoto svého „nastavení“ zbavili. Odevzdanost a ustrašenost jsou typické vlastnosti člověka, který při prvním nezdaru svěsí hlavu a pasivně čeká, co bude. Jen aby na sebe „neupozornil“.

Peníze jsou zlo. Mnoho lidí je přesvědčeno, že velké peníze lze získat pouze nepoctivě. Toto přesvědčení v jejich podvědomí odpuzuje možnost peněžních zisků a materiálních výhod. Abychom se ho zbavili, je třeba si uvědomit, že svou cestu si vždycky volíme sami. A to i cestu k materiální a finanční zabezpečenosti.

Já si to nezasloužím. Toto negativní přesvědčení se zpravidla zrodí v dětství. Jestliže vás ustavičně hubovali a vždycky se našlo něco, co se vám dalo vytknout, přerostlo to u vás časem v pocit nejistoty a nevíry ve vlastní sílu. Každý večer před usnutím myslete na to, co všechno jste dnes dělali a chvalte se doslova za všechno. I když jde o malou věc, nevýznamný úspěch, najděte pro sebe pěkná slova. Tato chvála vám přinese velký užitek a dodá vám sebedůvěru.

Všechno je podvod a všichni jsou podvodníci. Na podobném přesvědčení se podepisuje i společnost, která ve všem spatřuje především to negativní a závidí úspěšným. Nezapomínejte však na princip bumerangu. Na co myslíme a co děláme, to se k nám mnohonásobně vrací. Věřte, že na své cestě potkáváte jen dobré a vlídné lidi – a stane se to skutečností.

Za všechno mohou ti kolem – rodiče, společnost, stát. Obviňovat může člověk koho chce, za svůj život však zodpovídá on sám a jeho další Osud závisí pouze na jeho rozhodnutí. Přenášet zodpovědnost na někoho jiného a hledat výmluvy je ubohost. Jděte za svým cílem a vhodné příležitosti se objeví samy.

Na to je třeba moc peněz. Existuje přesvědčení, že ke splnění nějakého přání je třeba veliká finanční suma. Mnozí lidé to vzdají, když si uvědomí, že nemají dostatek financí. Ale budete-li myslet pozitivně a věřit v úspěch, najdou se i peníze i možnosti. Hlavní je nelpět na jediném možném řešení a hledat varianty.

=========
Jak jsme se naučili zbavovat smůly
Jak se zbavit vnitřní negativity