19 zlatých životních pravidel

19-pravidel

1. Pravidlo vzájemnosti:

Než soudíte chyby jiných, podívejte se na sebe. Kdo hází blátem, nemůže mít čisté ruce.

2. Pravidlo bolesti:

Ten, komu ublížili, bude ubližovat jiným.

3. Pravidlo vyšší cesty:

Když se k jiným chováme lépe, než oni se chovají k nám, ocitáme se na vyšší úrovni.

4. Pravidlo bumerangu:

Pomáháme-li jiným, pomáháme sami sobě.

5. Pravidlo kladiva:

Nikdy nepoužívejte kladivo k zabití komára na něčím čele.

6. Pravidlo výměny:

Než vykážeme druhé na jejich místo, zkusme se tam postavit sami.

7. Pravidlo výuky:

Každý, koho potkáme, nás může něčemu naučit.

8. Pravidlo charizmatu:

Lidé projevují zájem o toho, kdo jeví zájem o ně.

9. Pravidlo desetí bodů:

Víra v lepší lidské kvality lidi obvykle donutí, aby je projevili.

10. Pravidlo situace:

Nikdy nepřipusťte, aby pro vás víc znamenala situace nežli vzájemné vztahy.

11. Pepovo pravidlo:

Když má Pepa se všemi problémy, bývá příčinou všech problémů Pepa sám.

12. Pravidlo dostupnosti:

Máme-li sami k sobě dobrý vztah, budou se s námi lidé cítit volně.

13. Pravidlo zákopu:

Chystáš-li se k boji, vykopej zákop i pro přítele.


14. Pravidlo zemědělské:

Všechny vzájemné vztahy se mohou a musejí šlechtit.

15. Pravidlo sto a jednoho procenta:

Vyhledat jedno procento, se kterým souhlasíme, a napřít na něj sto procent svého úsilí.

16. Pravidlo tolerance:

Cestování ve dvou je vždycky pomalejší. Chceš-li jít daleko, jděte společně. Chceš-li jít rychle, jdi sám.

17. Pravidlo dvou stran jedné mince:

Skutečná prověrka vztahu nespočívá ve věrnosti přátelům, kteří utrpěli nezdar, ale v tom, jak silně se radujeme, když dosáhnou úspěchu.

18. Pravidlo sympatie:

Budou-li všechny ostatní podmínky stejné, lidé se budou snažit pracovat s těmi, kdo se jim líbí; budou-li všechny ostatní podmínky různé, budou se o to snažit také.

19. Pravidlo spolupráce:

Společná práce zvyšuje pravděpodobnost společného vítězství.

ŽIJTE NAPLNO - TŘÍTÝDENNÍ ONLINE KURZ
Staňte se lepší verzí sebe sama a začněte se cílevědomě přibližovat životu svých snů. Začátek - ihned.

=========
7 duchovních zákonů ovlivňujících osud
10 Buddhových životních naučení