10 Buddhových životních naučení

buddha-big

O tom, co vám pomůže zlepšit život a zbavit se všeho zbytečného.

Buddha (vlastním jménem Siddhártha Gautama) byl staroindickým duchovním vůdcem, tvůrcem téměř dva a půl tisíce let starého náboženského systému, nejstaršího univerzálního náboženství – buddhismu. Buddhovy zásady a naučení zapisovali a po jeho smrti šířili jeho žáci. Zamyslete se nad některými z nich. K ničemu vás nenutí, ale mnohé vám mohou ukázat nebo napovědět.

1. Začínat s málem je normální

«Džbán se naplňuje postupně, kapka za kapkou. Stejně tak moudrý člověk se pomalu naplňuje dobrem“.

Americký myslitel 19. století Ralph Waldo Emerson na stejné téma prohlásil: „Každý mistr byl kdysi amatérem“.

Všichni začínáme z mála a neměli bychom tím opovrhovat.Pokud je člověk důsledný a trpělivý, dosáhne úspěchu. Nikdo nedostane všechno naráz: šťastný je ten, kdo je odhodlán začít s málem a usilovně pracovat, dokud se džbán nenaplní.

2. Myšlenky jsou materiální

«Vše, co sebou představujeme, je výsledkem toho, co si o sobě myslíme. Pokud člověk hovoří nebo jedná veden špatnými myšlenkami, pronásleduje ho bolest. Pokud hovoří nebo jedná s čistými úmysly, drží se ho štěstí jako stín a nikdy ho neopustí“.

Buddha tvrdil: „Vše je obsaženo v našem vědomí. Stáváte se tím, na co myslíte“. Abychom žili správně, musíme své vědomí naplnit „správnými“ myšlenkami. Špatné myšlenky člověka rozvrátí. Vaše myšlení určuje vaše skutky, vaše skutky určují výsledek. Jestliže změníte své myšlení, změníte svůj život. Buddha říkal: „Všechny špatné skutky jsou závislé na myšlení. Jestliže myšlení změníme, mohou špatné skutky přetrvat?“ 3. Odpouštějte 

«Nenávist nikdy nemůže skoncovat s nenávistí na tomto světě. Porazit ji může jedině láska. Takový je prastarý zákon».

Když propouštíte ty, kdo jsou zamčeni ve vězení nenávisti, osvobozujete ze stejného vězení sami sebe.Nemůžete nikoho utlačovat bez toho, že zároveň utlačujete i sami sebe. Učte se odpouštět, učte se odpouštět co možná nejrychleji. Buddha říká: «Na světě neexistuje požár silnější než je vášeň, žralok ukrutnější než je nenávist a uragán více ničivý než je chamtivost.»

4. Vaše činy mají význam

«Existuje-li něco, co vám stojí za to dělat, dělejte to celým srdcem».

Aby se člověk rozvíjel, musí pracovat každý den. Přísloví k tomu říká: «Bůh má červa pro každého ptáka, ale až do hnízda mu ho nehodí». A když už se do něčeho pustíte, vložte do toho celé srdce.

5. Snažte se pochopit

«Snažte se odpovídat vždycky jen dobrem, jenom tak lze svět zlepšit. Odpovídejte buď dobrem nebo neodpovídejte vůbec. Když na zlo odpovíte zlem, zla přibývá».

Známý americký lektor leadershipu Stephen Covey říkal: „Snažte se nejprve pochopit a teprve potom usilujte o to, abyste byli pochopeni“. To se jistě snadno řekne, ale těžko udělá: musíme vynaložit opravdu veškeré svoje síly, abychom pochopili názor druhého člověka. Když cítíme, že v nás roste hněv, musíme na něj zapomenout. Musíme umět druhým naslouchat; když jim porozumíme, získáme také klid. Je třeba se více soustředit na to, abychom byli šťastní, než na to, abychom měli pravdu..

6. Řiďte svůj rozum

«Ovládnutí mysli, která je jen těžko zvladatelná, je lehkovážná a každou chvíli o něco klopýtne, je blahem. Ovládaná mysl nás vede ke štěstí».

Kdo dokáže zvítězit sám nad sebou, je silnější než každý vojevůdce. Aby člověk zvítězil sám nad sebou, musí zvítězit nad svým rozumem. Musí kontrolovat své myšlenky. Neměly by běsnit jako mořské vlny. Možná si řeknete: „Nemůžu přece kontrolovat své myšlenky. Myšlenka přiletí, kdy se jí zachce“. Na to je pěkná odpověď: jistě nemůžete ptákovi zabránit, aby vám proletěl nad hlavou, ale můžete mu zabránit, aby si na vaší hlavě udělal hnízdo.
7. Žijte v harmonii 

«Vítězství přináší nenávist. Poražení žijí v utrpení. Šťastni jsou ti, kdo jsou umírnění, kdo se zřekli vítězství i porážek».

Nehledejte zvenčí to, co se nalézá pouze ve vašem srdcí. Často hledáme zvnějšku, abychom nemuseli zjistit pravdu. Harmonii nepřináší nová práce, auto nebo snad manželství, harmonie je uvnitř nás samých.

8. Buďte vděční

«Zdraví je ten největší dar, spokojenost to největší jmění».

Vždycky existuje něco, za co bychom měli být vděční. Ne každý se dnes ráno probudil, včera někdo usínal naposledy. Jiný každý den bojuje s těžkou nemocí. Vděčné srdce vás učiní velkým.

9. Věřte tomu, co znáte

«Stejně jako skálu nevyvrátí vítr, mudrcem nepohne ani hana ani chvála».

Známe toho hodně, ale ne vždy děláme to, co známe. Když utrpíte nezdar, není to proto, že jste nevěděli, jak něco udělat; došlo k tomu proto, že jste nedělali to, co znáte. Buďte věrní sami sobě.

10. Podělte se o štěstí

«Tisíce svic je možno zapálit od svíce jediné – a její svit se tím neukrátí. Štěstí nebude méně, když se o ně podělíš».

Štěstí nejen že nebude méně – bude ho více. Proto ho před lidmi neskrývejte, dělejte jiné laskavějšími.

A nakonec to nejdůležitější: «Nevěřte všemu, co se říká, prověřte si vše vlastní zkušeností. Buďte sami sobě lucernou na cestě».

=========
Návod na život od tibetských mudrců
8 naučení východní moudrosti