7 duchovních zákonů ovlivňujících osud

zakony-big

Chcete být úspěšní? Chcete žít v harmonii? Chcete ve svém životě vidět změny? Seznamte se s těmito duchovními zákony a dodržujte je. Efekt je nemalý.

Všechno fyzické na tomto světě existuje jako následek toho, co se děje ve světě duchovním. Existují určité zákonitosti, podle nichž všechno trvá a vyvíjí se. Ať je znáte nebo ne, ať se jimi řídíte nebo neřídíte, existují, fungují a neustále na nás působí, ať chceme nebo ne.

1. Zákon setby a sklizně

Je to jeden z nejdůležitějších a nejhlavnějších duchovních zákonů. Je také znám jako „zákon příčiny a následku“. Cokoli řekneme nebo uděláme, se k nám nevyhnutelně vrátí. Jinak tomu nemůže být. Pokud neustále zaséváte negativitu k lidem, k životu, k sobě samému, očekávejte také takovou úrodu. Jestli však toužíte po štěstí, míru a lásce, pak je také přinášejte okolnímu světu! A určitě se dočkáte sklizně!

Co je však opravdu udivující, že plod, který ze setby vzejde, je větší než zaseté semínko. Když někomu darujete svůj úsměv, budete mít dobrou náladu po celý den. Když darujete pár halířů, peníze se vám mnohonásobně vrátí. Skutečně to funguje! Je dobré zamyslet se, jaká semena zaséváte jak na emocionální, tak na fyzické úrovni.

2. Zákon tvorby

Každý člověk má schopnost tvorby. Nejprve něco vytváříte v mysli a pak to přechází do fyzického světa. Přemýšlíte, rozvíjíte nějakou myšlenku a potom ji materiálně ztělesňujete ! Je proto opravdu VELMI důležité věnovat pozornost tomu, na co myslíte.

Člověku se za den mihne hlavou třeba deset tisíc myšlenek! Které z nich jsou využity tvůrčím způsobem , co užitečného přinesou svému nositeli i světu kolem něj? Nebo snad stále jen v hlavě přemíláte jeden zápor za druhým a pak se divíte, že váš život je jeden malér za druhým? Myslete pozitivně, získejte svoji krásnou realitu!

3. Zákon smíření

Abychom se pohnuli dál, je třeba se někdy zkrátka smířit, uklidnit. Velmi často právě jenom v klidu a míru nalézáme správná řešení i směr další cesty.

V honbě za nějakým cílem vkládáme do věci sami sebe, bojujeme, usilujeme o průlom a potom… vyhoříme. Fyzicky i emocionálně, přičemž nedosáhneme ani setinky toho, co nás stálo takové úsilí. Ne vždy všeho dosáhneme. Opačné přesvědčení nám vnuká pýcha a samolibost. Lidé této víry po celý život narážejí na vesmírný odpor. Smiřte se s tím, že nejste všemohoucí a budete mít vždycky dost sil k další cestě životem.

4. Zákon vděčnosti

Probudili jste se ráno zdraví? Poděkujte za to! Máte střechu nad hlavou, jídlo a jste materiálně zajištěni? To je krásné! Máte peníze a vaše sny se naplňují? Výtečně! Ale i kdyby se našlo něco, co se nepovedlo, najděte něco jiného, za co můžete být vděčni. Učte se nacházet štěstí v maličkostech! To vás posílí v těžkých časech a pomůže vám je přežít s minimálním nervovým vypětím.

5. Zákon lásky

Neumíte si ani představit, jaké zázraky se dějí, když se upřímně snažíme přát všechno dobré těm, kdo si to nijak nezasloužili!

Mám pro to příklad. Před několika lety se v minulém zaměstnání stalo, že jistý člověk se ke mně začal chovat vysloveně agresivně a nepřátelsky. Bylo to velmi nepříjemné a velmi urážlivé. Žádné důvody k takovému chování prostě neměl, neexistovaly. Mé rozhodnutí bylo však jasné : přát mu v duchu všechno co nejlepší a vynikající. Můj údiv přesto nebral konce, když už po několika dnech ke mně přistoupil a PŘEDE VŠEMI se za své chování omluvil. Pro všechny to bylo jako blesk z čistého nebe. Mě však bylo jasné, proč se to stalo.

6. Zákon odpuštění

Síla odpuštění je jednou z největších. Když někomu odpouštíte, že vás reálně urazil nebo zranil, shazujete ze sebe náklad, který vám ztěžoval jít nebo bránil v cestě vpřed, ke štěstí. Existuje pěkné rčení : „Křivda je jako sklenice jedu, kterou jsi vypil a teď čekáš, až zemře ten, kdo ti ji podal“. To je přesné. Komu je hůř? Vám , nebo tomu, komu nedokážete odpustit? Stává se, že v sobě nosíme pocit křivdy spáchané člověkem, který o tom nemá nejmenšího tušení a žije šťastným a spokojeným životem! Udělejte to stejně. Odpusťte a žijte šťastně a svobodně!

7. Zákon víry

To, co čekáte od života. V co věříte. O čem jste přesvědčeni, i když jste to ještě ani nespatřili. To je to, čemu věříte. Velmi prosté. Čekáte, že vás vyhodí, že onemocníte, že se vám rozpadne vztah? Tak to vám gratuluju! To je vaše víra! Jste přesvědčeni, že na vás čeká velký byznys, že se vám splní sny, že se co nejdříve uzdravíte? Výborně! Věříte v to. A VŠECHNO, v co člověk upřímně věří, je možné. Chápete? Prostě všechno! Ne snad nějaké trošky, VŠECHNO!

Takže očekávejte jen to dobré. Věřte, že všechno dobré bude. A to „dobré“ k vám skutečně přijde.

Upřímně věřím, že se váš život změní. Přeju si, aby každý, kdo čte tyhle řádky, nejen prostě pochopil, jak důležité je žít podle zákonů Vesmíru, ale aby podle nich skutečně začal ŽÍT. To je cesta k velkým změnám, ke štěstí a úspěchu.

=========
Základní zákony naší tělesné energie
Zákony šťastných vztahů