14 pravidel oblíbených lidí


14-likable-big
Proč se někteří lidé dokážou zalíbit všem, aniž by vynakládali nějaké zvláštní úsilí? Naopak jiní si přese všechnu snahu sympatie nezískají.

Napoloeon Hill (1883-1970), americký spisovatel, jeden ze zakladatelů nového směru v literatuře věnovaného osobnímu úspěchu, autor celosvětového bestselleru „Myšlením k bohatství“ (1937), popsal v jedné ze svých prací zvyky lidí, které jejich okolí prostě zbožňuje.

Jako příklad takového člověka si vybral osobnost Charlese M. Schwaba (1862-1939), oceláře, průmyslového magnáta z Pensylvánie. Schwab začínal jako řadový inženýr, dokázal vybudovat druhý největší ocelářský podnik v USA a jednu z nejvýznamnějších ocelárenských výrob na světě.

Někdejší Schwabův šéf, známý podnikatel Andrew Carnegie, se o práci svého podřízeného vyslovil takto: „Roční výplatu Schwab dostával za práci, kterou dělal on sám. Miliónové odměny dostával za to, že díky svým vynikajícím osobním vlastnostem donutil dělat jiné“.

Uvádíme seznam čtrnácti pravidel, která podle Hilla dodržují lidé, schopní svými osobními vlastnostmi strhnout jiné k následování:

1. Jsou nositeli pozitivního psychologického naladění a umějí jím nakazit ostatní

Vždycky je snazší být cynikem a pesimistou. Dosažení úspěchu a získání dobré pověsti ovšem takový přístup zrovna nepodporuje. Optimistické, pozitivní myšlení naopak dosažení těchto cílů napomáhá.

2. Vždycky hovoří zdvořilým a přátelským tónem

Tito lidé jsou vždycky přesvědčeni o tom, co říkají. Proto je jejich projev vždy klidný a uvážlivý a na poslech příjemný.

3. Své partnery v rozhovoru vždycky pozorně vyslechnou

Hovořit domýšlivým a poučujícím způsobem je skvělá cesta k uspokojení vlastního ega. Pro ty, kdo si chtějí své posluchače získat a nastolit s nimi přátelské vztahy, je to však jistá cesta k nezdaru.

4. Umějí se ovládat v každé situaci

Přehnané emotivní reakce, jak pozitivní, tak negativní, mohou vyvolat špatný dojem. Mlčení často partnerovi v rozhovoru sdělí víc, než slova plná negativních emocí.

5. Jsou klidní

Přiměřená slova i skutky – jeden z nejdůležitějších rysů budících sympatie a respekt.

6. Bez předsudků, vstřícně

Lidé odmítající nové myšlenky a udržující vztahy pouze se svými stoupenci nejenom ztrácejí možnost osobního rozvoje, ale blokují také vlastní profesní růst.

7. Při rozmluvě se usmívají

Hill tvrdí, že nejcennější předností amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta byl jeho velkolepý úsměv v hodnotě miliónu dolarů. Právě ten přiváděl jeho partnery v rozhovoru k otevřenosti.

8. Vědí, že říkat všechno, co si myslí, není vždycky vhodné

Vědí, že nemá smysl dotýkat se lidí vyslovením všech svých myšlenek, a to i když jsou to myšlenky pravdivé.

9. Nemají rádi otálení

Otálení ukazuje, že se bojíte jednat. A to zase svědčí o vaší nedostatečné efektivitě.


10. Udělají alespoň jeden dobrý skutek denně

Pomáhají jiným jenom tak, bez očekávání nějaké odměny.

11. Nestěžují si na nezdary, ale berou si z nich poučení

Lidé bývají nadšeni tím, kdo dokáže důstojně přijmout nezdar. Úspěšní lidé děkují osudu za porci životní moudrosti, které by se jim nedostalo, nebýt setkání s neúspěchem.

12. K partnerovi v rozhovoru se chovají tak, jako by to byl nejdůležitější člověk na světě

Nejoblíbenější lidé využívají rozmluvu jako způsob poznání, proto dávají partnerovi v rozhovoru možnost vyslovit vše.

13. Umějí upřímně a bez lichocení pochválit

Žádnou příležitost k pochvale nepromeškají, musí to však být pochvala zasloužená.

14. Mají svého člověka, jehož mínění o vlastních nedostatcích naslouchají

Nepitvoří se, aby se zalíbili ostatním. Jsou jim sympatičtí takoví, jací ve skutečnosti jsou. Jedním z jejich tajemství je ustavičná práce na sobě, na svém chování a reputaci. Existence člověka poukazujícího na jejich nedostatky jim pomáhá v nepřetržitém osobnostním růstu.

Richard Feloni 14 Habits Of Exceptionally Likable People (překlad)

=========
27 zvyků, kterých je třeba se zříct
8 málo známých zvyků sebejistých lidí