27 zvyků, kterých je třeba se zříct

27-zvyku

 1. Snášet, co se ti nelíbí.
 2. Stýkat se s lidmi, kteří srážejí tvoje sebevědomí.
 3. Myslet na to, co řeknou jiní.
 4. Pokoušet se mít všechno pod kontrolou.
 5. Nechat se nést proudem a volit cestu nejmenšího odporu.
 6. Nechávat si názory a všechny své pocity pro sebe.
 7. Bát se riskovat.
 8. Myslet jen na druhé a ne na sebe.
 9. Snažit se zalíbit se všem
 10. Zapomínat na své blízké a rodiče.
 11. Trávit veškerý volný čas mezi čtyřmi stěnami.
 12. Neustále spěchat.
 13. Odsuzovat sám sebe.
 14. Bát se chyb.
 15. Říkat „já nemohu“ a chystat se předem na nezdar.
 16. Srovnávat se s jinými.
 17. Lpět na minulosti.
 18. Myslet pouze na budoucnost.
 19. Stěžovat si na život.
 20. Uchovávat si pocit ukřivděnosti.
 21. Kupovat a schovávat nepotřebné věci.
 22. Dělat všechno samostatně.
 23. Pokoušet se být dokonalým.
 24. Svalovat odpovědnost na druhé.
 25. Myslet na špatné věci.
 26. Závidět.
 27. Mračit se.

=========
Proč nemá cenu chtít se zalíbit všem
20 vybraných myšlenek Alberta Einsteina
Miláčku, nikdo ti nic není dlužen