12 pravidel zachování rovnováhy

12-rovnovaha

1. Pamatuj, že ty jsi svět nestvořil a nemůžeš ho změnit. Změnit a zlepšit můžeš jenom sám sebe. A svět se k tobě přidá.

2. Nehledej vinu ani v sobě, ani kolem sebe. Existuje daná situace, a z té je nepochybně nějaké východisko!

3. Východisek bývá i více. Nemůžeš-li žádné najít, uvolni se a svěř se Vesmíru.

4. Při řešení jakékoli situace uplatni rozum a moudrost, nikoli prchlivost a pýchu!

5. Neupadej do krajností, aby sis nezranil boky!

6. Člověk je často v neshodě sám se sebou, protože si neumí stanovit priority. Nespěchej, nemusíš hned dosáhnout všeho. Sestav si žebříček hodnot.

7. Jestli se dnešek nevydařil, usměj se, oddechni si a jdi spát. Byl to den užitečné lekce. Zítřek začne ránem, které potvrdí, že ses poučil.

8. Vítej ráno s láskou ke světu kolem sebe, odpouštěj a propouštěj a projdeš každou zkouškou.

9. Pamatuj, že praxi potřebuješ všude. K chůzi po laně stejně jako k srdečným úsměvům.

10. Zachovej rovnováhu ve vztazích s lidmi, nic nepřeháněj. Odstup zmenšuj pouze tam, kde můžeš čekat opravdový vztah.

11. Uč se nejenom mluvit, ale také naslouchat. A dodržuj v tom při rozmluvě rovnováhu.

12. Všechno dělej s láskou, to je vždycky nejjistější cesta!

I.Gergel

=========
7 příznaků, že život je na vaší straně
100 rad sobě samému