100 rad sobě samému

100-rad

Před pár lety jsem si přečetl něco o deníkové terapii Kathleen Adamsové. Její metoda má řadu plus (např. při nalézání tvůrčích přístupů). Ten článek ve mně vyvolal něco jako vnitřní rozhovor, v němž mi vlastní srdce poskytovalo rady. Zapsal jsem si je. Byly to univerzální rady a možná se hodí nejenom mě.

Tady tedy sto rad, které dávám sám sobě.

1. Ničeho se neboj, všechno má svůj čas

2. Vždycky důvěřuj vnitřnímu hlasu

3. Dvakrát denně medituj

4. Žij upřímně

5. Při rozmluvě se dívej druhému do očí

6. Usmívej a směj se kdykoli se ti zachce

7. Věř ve vlastní síly a svou šťastnou hvězdu

8. Miluj lidi kolem

9. Miluj maminku a tatínka

10. Rodina je jednou z nejzářivějších hvězd tvého života

11. Vždycky si pamatuj, že s ostatními tvoříš jediný celek

12. Při pozdravu se upřímně usměj

13. Každý den hledej, čím bys mohl být lidem okolo prospěšný

14. Vždycky máš sílu uskutečnit svůj nejsmělejší sen.

15. Nedrž se negativních myšlenek, jen je pozoruj a nechávej odejít

16. Na dopisy vždycky odpovídej

17. Buď k ostatním laskavý

18. Měj se rád

19. Nezapomeň, že dříve či později zemřeš

20. Každou práci dělej dobře

21. Jsi mnohem lepší, než se ti zdá

22. Nepřeháněj to s pozorností, pokud jde o peníze

23. Neboj se nových věcí

24. Důvěřuj lidem i situacím.

25. Nikdo si ničím nemůže být jistý

26. Myšlenka na vlastní smrt je zárukou dobrého života

27. Dávat není o nic méně příjemné, než brát

28. Síla je v pravidelnosti, ať už děláš cokoli, třeba i úplnou maličkost

29. Bůh se skrývá v maličkostech

30. Každý den dělej něco, co tě přiměje opustit komfortní zónu a uvidíš, jak se tvé dny rozjasní

31. Najdi své vzory a jdi v jejich stopách

32. Lidé zrcadlí své vlastnosti; jedni takové a jiní makové

33. Začínej a konči den svými vlastními rituály

34. Den je tvůj život v miniatuře

35. Jaký je den, takový je život

36. Radost a lehkost jsou nám vrozeny, žádné dítě nepláče věčně

37. Děti jsou skvělí učitelé

38. Tělo je učitel, kterého musíme poslouchat

39. Tanec se podobá vodě, v něm se fyzicky znovu stáváš proudem, kterým ve skutečnosti jsi

40. Poslouchej více dobré hudby

41. Raduj se z nového

42. Raduj se ze starého

43. Raduj se!

44. Není jiné šance kromě té, kterou máš právě teď

45. Jak se chováš k jiným, chovají se oni k tobě

46. Láska a štěstí jsou blíž, než si myslíš

47. Bůh na tebe hledí miliony očí všude kolem

48. S každým tvým rozhodnutím se stovky dveří zavírají a stovky otevírají

49. Aby sis promyslel a přijal rozhodnutí, stačí napočítat do tří (mluvíme o intuici, samozřejmě)

50. Poctivost je víc než lež

51. Budoucnost, na kterou čekáš, neexistuje; existuje pouze ta, kterou volíš právě teď

52. Nic není úplně špatné a nic není úplně dobré

53. Žít srdcem je lehčí, snazší a zajímavější (tisíckrát), než žít rozumem

54. Ve všem musí být rovnováha (jed se mění v lék, jídlo v jed)

55. Zvyky se mohou měnit, to je normální

56. Na změně zásad není nic špatného

57. Nelži

58. Přátel se se všemi

59. Raduj se z toho, co je

60. Tanči co možná nejčastěji

61. Usmívej a směj se co možná nejvíc

62. Věř na zázraky

63. Buď zázrakem

64. Staň se zázrakem pro někoho blízkého

65. Staň se zázrakem pro všechny

66. Buď laskavý ke zvířatům

67. Když víš, co chceš, volíš si to pro život

68. Když víš, co nechceš, nevolíš si to pro život

69. Dívej se na svět s očima dokořán

70. Dýchej zhluboka

71. Objímej se častěji

72. Když mluvíš s lidmi, snaž se být otevřený

73. Poslouchej pozorně, co ti kdo říká

74. Vnímej doteky co možná nejněžněji/nejcitlivěji

75. Vnímej s citem, co ti našeptává Svět

76. Dívej se častěji na nebe

77. Dívej se častěji kolem sebe

78. Žertuj!

79. Důvěřuj!

80. Nezapomínej zpívat

81. Vymýšlej si příběhy

82. Zapisuj si nápady a je-li jich hodně a mají smysl, udělej z nich povídku

83. Buď pozorný ke svému okolí

84. Nedělej si starosti o peníze

85. Své starosti ponech Bohu

86. Své starosti ponech BOHU, slyšíš?

87. Předchozí bod si přečti ještě jednou

88. Bav se s novými lidmi

89. Neboj se mluvit jiným než rodným jazykem

90. Hraj na hudební nástroje tak dlouho, dokud nezmizí pochyby, že to umíš

91. Pamatuj, že každý člověk má možnost svobodné volby

92. Nezapomeň na svou svobodnou možnost zvolit si, co chceš

93. Neboj se mluvit s neznámými lidmi

94. Přibliž se k tomu, co neznáš

95. Nikdy neztrácej naději

96. Nezapomínej, že VŽDYCKY TĚ NĚKDO MÁ RÁD!

97. Každý den vítej a s každým se rozluč s úsměvem a vděčností

98. Buď štědrý a dobrosrdečný k hostům

99. Nezapomínej dělit se o to, co máš (a máš toho hodně)

100. Pamatuj, že Boha máš vždycky uvnitř!

A.Kuzmin

=========
45 životních lekcí od Reginy Brett
Deset věcí vnášejících do života život