10 věcí, které si silné osobnosti nedovolí, aby získaly vnitřní klid

Umět si něco zakázat, to občas tvoří zázraky

Duševní síla a vnitřní klid kráčejí ruku v ruce. Psychicky silní lidé jsou přesvědčeni, že si dokáží poradit se vším, co se jim v životě přihodí.

To ovšem vůbec neznamená, že někdy nemají nějakou bolest nebo že jim nebývá smutno – naopak, dokáží svoje emoce prožívat velmi hluboce. Jenomže neplýtvají jen tak naprázdno energií v marné snaze změnit průběh událostí, který už nastal, nebo nahradit lidi kolem sebe lidmi jinými. Soustřeďují se na ovládání toho, co si myslí, cítí a jak si počínají.

Krom toho je jednou z jejich neochvějných priorit sebezdokonalování, protože jsou si dobře vědomi, že pro osobní růst je vždycky ještě nějaký prostor. A mají také dost síly, aby si nedovolili věci, které ničí jejich vnitřní pohodu a štěstí:

Styk s toxickými lidmi.

Lidé, kteří jsou kolem vás, ovlivňují to, jak myslíte, jak se cítíte a jak se chováte. Není tedy naprosto nic divného na tom, že stýkání se lháři, pomlouvači a manipulátory může poškodit vaši vnitřní pohodu.

Psychicky silné osobnosti neutrácejí zbytečně svoji energii v naději, že toxické lidi snad změní. Umějí nastolovat správné emocionální a fyzické hranice.

Ustavičné sebeobviňování.

Jestliže se domníváte, že vina za vše, co se vám přihodí a co se s vámi děje, leží pouze na vás, ať už jde o nenaplněný vztah nebo různé nešťastné náhody, jenom tím sami sebe zaháníte do pasti. Člověk zkrátka nedokáže předejít všem negativním věcem, které ho mohou potkat. Což platí i o vás.

Psychicky silné osobnosti se nebojí převzít zodpovědnost za veškeré svoje jednání. Uznávají však také existenci faktorů, které jejich vůli a kontrole nepodléhají – například faktory ekonomické, klimatické nebo prostě lidské.

Honba za štěstím.

Pokud budete přesvědčeni, že se musíte cítit stále jenom šťastní, nemůže to dobře dopadnout. Okamžité uspokojení nemá vůbec nic společného s dlouhodobým štěstím.

Osobnosti psychicky skutečně silné jsou odhodlány vynaložit veškeré úsilí, aby dosáhly skutečného štěstí. Netouží podlehnout okamžitému uspokojení nebo se oddávat hloupým vrtochům.

Snaží se pro sebe najít způsob a cestu utváření skutečně šťastné budoucnosti a orientují se přitom na dlouhodobé cíle.

Život v komfortní zóně.

Může ve vás vzniknout dojem, že život v komfortní zóně je pro vás to pravé, že vám umožní dosáhnout v životě štěstí. Jenomže útěk před těžkostmi nakonec vždycky dopadne špatně a má nepříjemné následky.

Mentálně silné osobnosti se nebojí postavit svým obavám tváří v tvář a vydat se i do neznámých oblastí, aby poznaly meze svých vlastních schopností.

Uvědomují si, že když si svou cestu prošlapávají nepohodlím a nesnázemi, dosáhnou nepochybně šťastnějšího života.

Psychologie oběti.

Pokud zastáváte názor, že celý svět a lidé v něm jsou jenom překážkou v dosažení vašich cílů, nemůžete se nikdy stát lepšími. Jestliže budete vinu za svá neštěstí stále jenom svádět na vnější okolnosti, nepodaří se vám nikdy převzít zodpovědnost za svoji vlastní existenci.

Osobnosti, které jsou psychicky silné, pociťují zodpovědnost za svá rozhodnutí i když se střetnou s tragickými okolnostmi. Soustřeďují se na věci, které dokáží mít pod kontrolou.

Touha udělat dojem na lidi kolem sebe.

Můžete vynaložit spoustu času na snahu podobat se jiným. Tímto způsobem však pouze umožňujete jiným lidem, aby vás ovládali.

Psychicky silné osobnosti jsou zcela spokojeny se svým vlastním obrazem. Nemarní svůj čas starostmi a obavami, zda se jiným zalíbí jejich rozhodnutí nebo ne. Soustřeďují se na život sám a orientují se přitom na svoje vlastní hodnoty.

Touha být dokonalý.

Usilovat o dokonalost je krásná věc. Avšak neustálá touha překonat sám sebe vás leda vyčerpá, protože je to neobyčejně náročná záležitost. Nikdy nebudete spokojení, pokud si nastavíte laťku příliš vysoko.

Osobnosti psychicky silné nepropadají sklíčenosti, když utrpí neúspěch a nebojí se udělat chybu. Jsou dostatečně silné, aby si přiznaly svá citlivá místa a své slabiny.

Závist a urážky.

Možná si myslíte, že pamatovat si křivdu nebo urážku je užitečná věc. Ve skutečnosti tím však jen propadáte hněvu a nenávisti a svůj život naplňujete neštěstím.

Psychicky silné osobnosti křivdy či urážky jednoduše zapomenou, což jim dovoluje soustředit energii na věci daleko podstatnější a důležitější. Jistěže to neznamená, že by lidem kolem sebe dovolovaly, aby se k nim špatně chovali. Znamená to jenom a pouze to, že nepřipouštějí, aby urážky nebo pocity křivdy ovlivňovaly jejich život.

Honba za výlučně materiálními hodnotami.

Nemá žádný zásadní význam kolik peněz budete mít na kontě, protože velký dům, luxusní auto a přepychové oblečení vám stejně skutečné, plné štěstí v životě nepřinesou. Budete-li očekávat, že materiální hodnoty dokáží uspokojit vaši touhu a veškerá přání, čeká vás velké rozčarování.

Avšak psychicky silné osobnosti nejsou nezbytně nějakými askety. Uspokojení umějí získávat ze spousty dobrých věcí. Ty však vůbec nemusejí mít materiální ráz a psychicky silné osobnosti ani neočekávají, že právě jen materiální hodnoty by jim dokázaly zajistit radost a spokojenost.

Arogance.

Pokud máte zato, že všechno dokážete dělat sami, aniž byste se obrátili o pomoc k někomu jinému, neznamená to, že jste silná osobnost. V životě nastávají chvíle, kdy požádat o pomoc je prostě nezbytné. Osobnosti psychicky opravdu silné požádat o pomoc neváhají.

Bez ohledu na to, zda se spoléhají na nějakou vyšší sílu, obrátí se na odborníka nebo v těžké chvíli zavolají kamarádovi, s pomocí jiných počítají. Vědomí, že nemusejí nutně znát odpovědi na všechny otázky, jim umožňuje najít vnitřní mír.

Vnitřní klid člověku dává silné vnitřní přesvědčení a schopnost jednat v souladu ním. K tomu je zapotřebí vnitřní síla.

Štěstím je, že každý z nás má možnost svou psychickou sílu každodenně trénovat. Čím více psychických „svalů“ získáte, tím jednodušší pro vás bude najít v životě skutečné uspokojení

=========
Ke svému vyléčení používejte myšlenky. Jen fyzika, žádná kouzla!
Mluvte s láskou, protože slova dokáží váš mozek doslova přeprogramovat