Ke svému vyléčení používejte myšlenky. Jen fyzika, žádná kouzla!

Sami rozhodujete, kam vás zavedou vaše myšlenky – do tmy nebo do světla.

Kvantová fyzika dokázala jasně, že důležitá není ani tak realita, která nás obklopuje, jako vibrace a energie. Tato skutečnost sehrává velkou roli v životě každého z nás.

Je-li všechno kolem nás jen energií, pak naše myšlenky jsou také energií, což znamená, že mají potenciální schopnost ovlivňovat vnější svět.

Jestliže všechno kolem nás je energií, jsou také lidé shluky energie.

Z těchto předpokladů pak vyplývají dva závěry:

  1. Růst a rozvoj člověka jsou omezovány výlučně jeho vlastním přáním růst a rozvíjet se.
  2. Všichni lidé jsou v jistém slova smyslu nesmrtelní, protože energii nelze zničit.

Co se děje, když proud svojí energie zaměříme na jakýkoli objekt či těleso? Vibrace tohoto objektu-tělesa se zvyšuje, a tím mění jeho stav.

Když kupříkladu budeme zahřívat led, promění se ve vodu. Budeme-li v zahřívání pokračovat dál, voda se promění v páru a i když ji už neuvidíme, bude stále všude kolem nás. Nikdy nic nikam nemizí. Takové jsou fyzikální zákony.

A všechno to, co platí o ledu a vodě, platí také pokud jde o člověka. Takže pokud by se někomu podařilo opravdu významně zvýšit vlastní vibrace, je jenom logické předpokládat, že by nastala chvíle, kdy by se tento člověk stal neviditelným. A žádným způsobem v tom nehraje roli magie nebo mystika. Pouze fyzika.

Pokud se člověk stal neviditelným, znamená to, že se mu podařilo transformovat své „surové“ materiální tělo v tělo „zpracované“, a pojem smrti už pro něj víc neexistuje.

Takže tedy je-li člověk vibrací, může se taková vibrace měnit podle jeho přání. Jedinou otázkou je jak. Odpověď na tuto otázku je velice jednoduchá – prostřednictvím myšlenek. Vibrace vlastního těla můžeme měnit pomocí svého myšlení.

Přesvědčit se o tom je velice snadné. Zamyslete se nad láskou a nenávistí. Vliv, kterým tyto dvě emoce působí na vaše tělo, je naprosto rozdílný, protože každá z nich mění frekvenci vašich vibrací jinak.

Protože všechno kolem nás jsou vibrace, není jakékoli onemocnění ničím jiným než vibrační disharmonií. Je očividné, že napravit se tato disharmonie dá pomocí jiných vibrací: hudby, květin, vůní a samozřejmě – myšlenek. Přičemž tuto skutečnost rozhodně nelze označit za nějaký nový objev. Všechno kolem nás je vázáno na energii a vibrace.

Zkusme si představit, že člověk je hudební nástroj. Jak už víme, hudba a všechny zvuky vůbec jsou vibrace, a jestliže nástroj není správně naladěn, bude vydávat neharmonické zvuky a hrát falešné melodie. Člověka bychom mohli přirovnat ke špatně naladěnému hudebnímu nástroji vydávajícímu nepříjemné zvuky, což v důsledku vede k agresi, konfliktům a nespokojenosti.

Určitě znáte slovo disonance. Je to nepříjemně znějící souzvuk dvou či více tónů. Úkol tedy spočívá v tom pomocí vlastních myšlenek se pokusil navrátit hudební nástroj s názvem člověk do jeho normálního stavu. Ovšem udělat to může pouze on sám. Každý z nás zodpovídá za sebe i za průběh vlastních myšlenek, to znamená, že i za harmonické nebo neharmonické vibrace, které vytváříme a vysíláme je do světa kolem sebe.

Jestliže svůj cíl spatřujete ve vyřešení problémů a stejně tak v rychlém dosažení stanovených cílů, neměli byste zapomínat, že všechno kolem nás jsou vibrace, а proto to může být změněno. Jak beton, tak nesnesitelný kolega v práci nejsou ničím jiným než vibracemi, které se dají změnit.

V plném smyslu slova zbůhdarma utrácíme svůj čas i peníze, když stále dokola pokračujeme v marných pokusech vysvětlit a pochopit svět výhradně s použitím materialistických metod. Stačí se jenom držet základního principu utváření světa. A tento princip tvrdí: všechno kolem nás jsou vibrace.

Nezapomínejte na to, vždyť jde o váš život. Ty vy sami rozhodujete o tom, kam vás zavedou vaše myšlenky – zda do tmy nebo do světla. Tohle za vás nemůže nikdo jiný rozhodnout.

Pravda je taková, že všechno kolem nás je určováno naším myšlením, myšlenkami, nevědomostí a předsudky. Budete-li se na svět dívat jako na moře neonečného utrpení, vaše vibrace zeslábnou. Pokud vám bude naopak připadat jako místo nikdy nekončících slavností, vaše vibrace zesílí. Je to docela jednoduché. Není v tom žádná magie, žádné zázraky. Jenom fyzika.

=========
Zanechte těchto 12 věcí a bohatství si vám určitě najde cestu
5 věcí, které charismatičtí lidé dělají, ať jsou kdekoli