Vadim Zéland: nebezpečí rozhovorů o zdraví

vadim-zeland-zdravi

Každý byl v životě aspoň jedenkrát nemocný. Nemoc plodí spoustu nepříjemností a budí v člověku neklid. Budí v něm negativní myšlenky a emoce, které pak vyzařují do prostoru. Jejich energie je pravým požehnáním pro vývoj kyvadel – energoinformačních struktur v tomto případě spojených s nemocemi. Negativní energii vždycky vstřebávají zvláště zdařile.

Kyvadla zrozená nemocemi patří k těm nejsilnějším. Jsou jimi především samy nemoci a také epidemie. Proti nim stojí všemožná kyvadla medicíny. Zkuste si představit, jak mohutné to jsou struktury: kliniky, sanatoria, ústavy, farmaceutické továrny, lékárny, věda, vzdělávání…!

Deklarovaným cílem kyvadel medicíny je boj proti nemocem. Tento boj však plodí hromadu negativních jevů, vlastních negativním kyvadlům, neboť jejich hlavním cílem je získávat a udržet si přívržence. Konzumenty.

Oficiální medicína má například nepřátelský vztah ke všem tradičním (tedy k ní nenáležejícím) léčebným metodám. Jestliže bude kritika zastaralých nebo nesprávných představ pocházet od stoupenců lidového léčitelství, prohlásí ji za nevědeckou. Jakékoli nové léčebné postupy vyvinuté léčiteli se setkají s krajně nepřátelským přijetím. Ostatně, stoupenci tradičních léčitelských metod za vhodné situace také rádi hodí kamenem do tábora ortodoxní medicíny.

Člověk, na kterého působí kyvadla nemocí nebo medicíny, nedokáže navrátit stav svého mládí, onoho času, kdy ho otázky spojené se zdravím sotva vzrušovaly. Nepřikládal jim tehdy žádný význam, nevěnoval svému zdraví vůbec pozornost, protože ho zdraví neobtěžovalo. Jeho energetické vyzařování tedy ani nemohlo přijímat frekvenci kyvadel nemocí.

S věkem jsme však postupně v té či oné míře ovlivňováni kyvadly. Jestliže vyzařujete energii o jejich frekvenci, předáváte jim ji, stáváte se závislými a ocitáte se na životních drahách nemocí. K získání bývalého zdraví je tedy třeba nejprve se spojení s těmito dráhami zbavit.

Znamená to nepřijímat informace kyvadel, nezúčastňovat se jejich her, to jest uplatnit metodu Prolomení. Jestliže vás však už trápí nemoci, musíte hrát hru Léčba a starat se o své tělo. Pak půjde o metodu Potlačení.

Podívejme se na příklady chování kyvadel nemocí.

Reklama na medikamenty vám denodenně předvádí šťastné lidi, kteří užívali nějaký lék a získali tím zdraví. A nejen zdraví, jejich stav jim umožnil být úspěšní ve všem, na co sáhli. Úžasné. Funguje to spolehlivě.

Do mozku je vám tedy vložen program: „Jdi do lékárny, užívej lék a dostane se ti odměny – všechny tvé záležitosti budou v pohodě“. To však ještě není tak zlé. Tahle reklama obsahuje ještě jeden, skrytý, mnohem hlouběji založený program.

Všem nám je vtloukáno do vědomí i podvědomí, že jsme disponováni k nemocem, už jsme nemocní, případně brzo nemocní budeme. A mnozí na tahle pravidla hry přistupují.

A to je ta nedeklarovaná, avšak skutečná tvář destruktivního kyvadla. Jeho úkolem není léčit lidi z nemocí, ale udělat z nich své stoupence, vnutit jim myšlenku, že mají užívat léky, stát se konzumenty.

Zcela klasickým příkladem naladění se na vlnu negativní destruktivní energie kyvadla jsou rozhovory se známými a blízkými na téma – zdraví. Tyhle řeči zpravidla nestaví jako své téma uzdravení, ale marodění, nemoci a jejich léčení. Jeden unešeně popisuje, jak pečuje o své neduhy a druhý mu v odpověď uvzdychaně přitakává, jojo, stáří je těžký! Ti, kdo si vyměňují podobné informace, vyzařují energii na frekvenci kyvadel nemocí. Tato energie je stejně nakažlivá, jako jsou mikroby nemoci způsobující. Vyhýbejte se podobným rozhovorům, jinak se naladíte na frekvenci záření kyvadel ani nebudete vědět jak.

Identifikovat kyvadlo nemoci je velmi snadné – nabízí nám informace o nemocích a jejich léčení. Jestliže budete informaci ignorovat a nebudete ji brát na zřetel, ztratí kyvadlo energii a nechá vás na pokoji. Prolomili jste ho. Pokud na podobnou informaci budete reagovat smíchem a ironií, kyvadlo se v hrůze zhoupne co nejdál od vás. Potlačíte je.

Zamezte podobným situacím tím, že se zbavíte závislé pozice. Přidejte se ke kyvadlům zdraví. Staňte se stoupenci zdravého životního stylu a pochopíte, kolik radosti a štěstí vám to poskytuje ve srovnání s únavným a nekonečným léčením nemocí.

Když se někdo věnuje svému zdraví, vyzařuje energii o frekvenci zdravých životních drah a na nemoci nemá ani pomyšlení. Je tedy zřejmé, že existují dva přímo protikladné způsoby života. Léčení nemocí a péče o zdraví. Volba je na vás.

Vadim Zéland

=========
Každodenní příčiny únavy a nemocí
VŠEHO se nám dostává po zásluze