„Toxický“ člověk. Nenastal čas se s ním rozejít?

toxicky

Styku s lidmi, kteří nám otravují život – s konfliktním šéfem, s příbuznou donekonečna žehrající na život, s kamarádkou, která chce každou chvíli s něčím poradit – se občas nevyhneme. Jak na ně budeme reagovat, to už je věcí naší volby.

Pokud nejste ve stycích s lidmi překračujícími jisté meze dostatečně ostražití, mohou výrazně negativně ovlivnit vaše city, myšlení i chování. Úplně vás vysají, svedou z cesty, vyvolají u vás pocity napětí a chaosu a vystaví vás trvalému stresu.

Psychoterapeutka Amy Morinová uvádí devět příznaků, podle nichž snadno pochopíme, že nás ovládá toxický člověk:

  1. Příliš často o něm mluvíte. Jestliže s kolegy ustavičně rozebíráte příkré jednání nadřízeného nebo si jim stěžujete na sobce v příbuzenstvu, ztrácíte spoustu času i životních sil. Hodnocením toxických lidí v jejich nepřítomnosti jim nad sebou dáváte ještě větší moc.
  2. Ztrácíte trpělivost. Máte-li co do činění s obratným manipulátorem nebo kancelářským intrikánem, dokáže vám tento energetický upír vnuknout silné emoce. Nebudete-li opatrní, může vaše frustrace snadno přejít ve vztek. Když vás ovládá toxický člověk, zjišťujete, že nejste s to ovládat vlastní emoce.
  3. Vaše sebevědomí upadá. Toxičtí lidé jsou často hrubí, urážejí a ponižují okolí. Někdy jste v pokušení pomyslet si něco jako „otec mi vnucuje pocit viny“. Jenomže cítit nebo necítit vinu, vážit si sám sebe nebo ne, to jsou věci, které máte rozhodnout jen a jen vy a nikdo jiný. Vaše sebevědomí nikdy nesmí záviset na někom jiném.
  4. Viníte za své chování někoho jiného. Pokud jste se stali obětí manipulací nějakého takového „ničitele“, může vás to svádět obvinit ze své volby právě jej. Avšak právě pokus klást vinu za to, co se ve vašem životě děje, na někoho jiného, je zjevným důkazem, že toxický člověk má nad vámi velkou moc. Musíte přijmout odpovědnost za to, co a jak děláte.
  5. Bojíte se času s ním stráveného. S hrůzou myslíte na to, že budete muset strávit večer u svátečního stolu vedle nějakého známého suchara, nebo se setkat s kolegou, který vás vždycky provokuje k hádce? Cítíte, že několik hodin vašeho života tak přijde prostě vniveč? Svědčí to o tom, že vliv upíra vás už zcela pohlcuje.
  6. Klesáte na jeho úroveň. Jestliže si stále častěji říkáte: „Když nemůžeš zvítězit, tak se přidej“, je tu nebezpečí, že se začnete chovat v přímém protikladu svým vlastním hodnotám. I když pokus zaujmout stejnou úroveň jako intrikán nebo jiný agresor pokládáte za nouzové řešení, nelze ho pokládat za efektivní strategii. Vám natolik cizí chování jenom posílí pocity vnitřního zpustošení a vnese vám do života další chaos.
  7. Nedokážete stanovit jasné hranice. Když vámi manipulují nebo když vyvolávají hádku, brání toxičtí lidé stanovení rozumných mezí vztahu. Kolegova hrubost vás vždycky zaskočí nepřipraveného a nenacházíte slov, abyste se důstojně ohradili. Znovu a znovu na sebe berete úděl zachránce, který se poiksté stará o bědujícího přítele. Pouze když si stanovíte jasný a zdravý odstup, dokážete se jejich vlivu bránit.
  8. Uchylujete se ke zhoubnému způsobu řešení situace. Uklidňujete se po „těžkém dnu“ dvojitým panákem, kupujete si za odměnu další čokoládu nebo ještě jednu porci hranolků. Nesporně se potom nějaký čásek můžete cítit lépe. Z dlouhodobého hlediska však tenhle postup může vyvolat leda vážné problémy. Pokud si zvyknete zbavovat se stresu vyvolaného stykem s toxickým člověkem cestou podobných rychlých a „efektivních“ postupů, pak mučivé vztahy závislosti na toxické osobě mohou trvat i dlouhá léta.
  9. Vaše vztahy strádají. Křičíte na děti, abyste se zbavili napětí, hádáte se s partnerem, protože jste po kontaktu s „upírem“ ve špatné náladě? Buďte velmi ostražití: nezdravé jednání jednoho člověka může jako virus proniknout do dalších oblastí vašeho života a vážně poškodit vztahy s lidmi, kteří jsou vám drazí.

Zabraňte upírům v přístupu do svého života. Pokud jste se v některé z uvedených situací našli, nastal čas ke změnám. Někdy stačí nadále si odpustit dlouhé úvahy o takovém člověku, setkávat se s ním méně a co nejčastěji mu říkat „ne“. V závažnějších situacích je nejlepší vůbec ho ze svého života odstranit.

Podle A. Morin, «13 Things Mentally Strong People Don’t Do», („13 věcí, které psychicky silní lidé nedělají“), William Morrow, 2014

=========
Jak se naučit správně se hádat
Proč nemá cenu chtít se zalíbit všem