Ti, které milujeme, i ti, které nesnášíme, jsou našimi zrcadly

lide-zrcadla

Mezilidské vztahy jsou jednou z nejúčinnějších cest k získání uvědomění. Díky zrcadlu vzájemných vztahů, a to všech bez vyjímky, se dokážeme ocitnout ve stavu rozšířeného vědomí. Jeden odráží druhého. Musíme se naučit ve druhých vidět sebe. Říká se tomu zrcadlo vzájemných vztahů. Když se rozhlížím dokola, vidím svůj odraz.

Vztahy jsou nástrojem duchovního rozvoje a jednotné vědomí je jejich konečným cílem. Všichni jsme neoddělitelnými součástmi obecného vědomí. Když spojení, které mezi námi všemi existuje, začínáme pozorovat v každodenním životě, je to skutečně průlomová věc.

Jak ti, které milujeme, tak i ti, které nesnášíme, jsou našimi zrcadly. Kdo se nám líbí? Ten, jehož vlastnosti se podobají našim vlastním. Takovým lidem jsme rádi nablízku, neboť cítíme, že v jejich blízkosti se tyto rysy projeví ještě zřetelněji. Avšak osoby, jejichž povaha nám připomíná ty naše vlastnosti či sklony, které bychom u sebe rádi co nejvíc potlačili, nemůžeme snést. Takže pokud v nás někdo vyvolává trvalou a stálou nepřízeň, měli bychom vědět, že s ním máme něco společného, ale to „něco“ se nám silně nezamlouvá. Pokud bychom byli ochotni se s dotyčnými vlastnostmi smířit, přestaly by nám tolik vadit.

Když se přistihnete při myšlence, že je vám někdo sympatický, upřesněte si, co konkrétně se vám na tom člověku líbí. Krása, půvab, elegance, vliv, síla, inteligence? V každém případě vězte, že tuto vlastnost máte také vy. Neodhánějte od sebe tento poznatek, možná bude váš život o to bohatší.

Vše řečené platí také o těch, kterým se nelíbíte.

Při navazování kontaktů se svou vlastní skutečnou podstatou musíte přijmout a pochopit i ne zrovna nejlepší rysy své povahy. Koexistence protikladů je základem Vesmíru.

Pokud se kdesi hluboko ve vás neskrývá zbabělec, nikdy z vás nebude odvážlivec. A nikdy nebudete štědrý, jestliže uvnitř vás nesedí lakomec. Člověk může být ctnostný pouze tehdy, pokud v něm spolu s mravností přebývá její pravý opak.

Deepak Chopra

=========
Co se děje se vztahy, když se v nich nic neděje
Nehodlám dál snášet ty, kdo za to nestojí