Test: proč se váš osud utváří právě takhle

Když se vás někdo zeptá «Jak se máš?» s neochvějnou pravidelností odpovídáte «Dobře», někdy dokonce «Skvěle»? Jste ve svém životě absolutně se vším spokojeni? Pak neztrácejte čas a dál nečtěte.

Pro všechny ostatní, kteří by se rádi dopátrali «proč a nač», tu máme jeden jednoduchý test.

Na každé z následujících tvrzení reagujte během tří vteřin – okamžitě po přečtení. Musíte naprosto poctivě odpovědět buď «ano» nebo «ne» – to, co vás ihned napadlo jako ta správná odpověď. Jako něco, co o vás určitě platí.

  1. Jsem OK. Dávám sto ze sta bodů v každé oblasti života. Když mi něco nejde, změním postup a dosáhnu svého. Mám někoho, kdo mě miluje a koho miluji já. (Možná už i vlastní rodinu.)
  2. Ostatní jsou OK. Nemám nepřátele, protože je mi jasné, že takoví lidé mě pouze motivují k vlastnímu rozvoji a zdokonalování.
  3. Svět je OK. Svět je nádherné místo, které člověka naplňuje radostí samo o sobě. Úspěchy a materiální jistota jsou bezva, ale nemenší potěšení mi skýtá čerstvý čistý vzduch, sluneční svit a šálek kávy.


Výklad zvolených možností:

1. Jestliže jste tady odpověděli «ne», připadáte si v tomto světě se vší pravděpodobností méně úspěšní nebo šťastní nežli jiní lidé. V mnohém jste dosti sebekritičtí a sami sebe nepřijímáte. Z logického hlediska to vypadá rozumně, ve skutečnosti však stálá sebekritika a omezování sebe sama vám znemožňují něco velmi důležitého: přijmout se. A jestliže člověk něco nepřijímá, znamená to, že to neovládá. Změnit něco, co neovládáme, je ovšem nemožné.

Odezvou na jakýkoli problém bývá u takových lidí sebevražda. Naprosto to nemusí být sebevražda v doslovném smyslu slova. Daleko častěji je to sebevražda podvědomá – například známosti s nevhodnými partnery, neschopnost založit vlastní rodinu a pokračovat v rodové linii.

Tito lidé ustavičně sami sebe z něčeho obviňují, místo co by prostě akceptovali problém:

«Jedna z příčin je ve mně. Jestliže ji dokážu napravit, dokážu také vyřešit problém».

2. Pokud jste «ne» odpověděli na druhé tvrzení, neutvářejí se nejspíš vaše vztahy s jinými lidmi příliš úspěšně. Není vám zrovna příjemné mezi nimi žít. Protože jiní lidé jsou příliš nedokonalí, slabí, anebo vám prostě lezou na nervy.

Člověk zaujímající životní postoj «ostatní nejsou OK» žije myšlenkami na stálá nebezpečí, hrozby, rizika nezdaru atd.

Odezvou na životní problémy je u takových lidí vražda. Vražda vlastních vztahů, vlastní nálady i vlastní budoucnosti prostřednictvím atmosféry nedůvěry, řevnivosti nebo otevřené nepřízně vůči všem okolo.

3. «Ne» vyslovené na třetí tvrzení vyjadřuje naprostou bezmoc, beznaděj a absenci jakýchkoli pozitivních očekávání ohledně budoucnosti. Protože ono «svět není OK» znamená úplnou ztrátu životního smyslu. Život se vám změnil v pouhou hru, kterou napsal nějaký idiot, vy však v ní bůhvíproč hrát musíte.

Odezvou na životní problémy je v tomto případě šílenství. Tito lidé vedou život, v němž totálně chybí nějaká úspěšnost nebo štěstí. Buď se donekonečna snaží bojovat o úspěch v bitvě vedené podle zákonů džungle, a jenom tím posilují svůj odpor k životu a nemožnost štěstí, nebo si v honbě za štěstím naberou spousty půjček, podílejí se na pochybných podnicích atp. Pod tlakem toho všeho pak docházejí k přesvědčení, že svět je šílené místo.

Tyto základní vztahy k sobě, k jiným a k světu okolo se utvářejí již do půldruhého roku jako reakce na vlastní narození, kdy devět měsíců v prostředí teplé kapalné beztíže a šera je náhle nahrazeno obrovským, neznámým světem. Jsou rovněž reakcí na vztah s matkou a přerušení kojení – to všechno má rozhodující vliv na výběr životního scénáře. Často jde o trauma pro dítě natolik silné, že je prostě zapomenuto, protože je pro dětskou psychiku příliš bolestivé. V důsledku však, třebaže si nepamatuje a neuvědomuje prvopříčiny, je člověk nucen formovat svůj život na základě oněch tří základních postojů.

Do roku a půl svého věku má tedy každý jedinec dán směr vlastního osudu. Cílem moderních terapeutických postupů není pouhé zkoumání důvodů, pro které vás váš osud neuspokojuje, ale změna oněch postojů na «Jsem OK, ostatní jsou OK a svět je taky OK». To je totiž jediná varianta umožňující spojení životního štěstí životní efektivitou. Odezvou na životní problémy je v tomto případě přesvědčení: «Změním se, abych dosáhl toho, co chci».

=========
Chcete znát svůj osud? Vyberte si kartu, která se vám nejvíc líbí!
Znamení Osudu, která bychom neměli přehlížet