Takové spojení nelze přerušit

Ani hormonální slučitelnost, ani společné zájmy, ani společná minulost, přítomnost či budoucnost nejsou tím, co drží ženu a muže pospolu. Vývoj událostí ve vaší dvojici lze jen těžko odhadnout, pokud se váš vztah zakládá na něčem z výše uvedeného nebo třeba i na tom všem dohromady.

Ne, síla, která dokáže muže a ženu zdržet spolu, je mnohem a mnohem mocnější. A pouze ona je schopna stvořit zázrak, pouze s její pomocí se na světě snadno objeví noví lidé, uskutečňují se fantastické projekty a stavějí se celá nová města. Síla přitahující muže k ženě a naopak je mohutný energetický magnet, schopný překonávat vzdálenosti, zvyšovat nebo snižovat rychlost času, vytvářet specifické podmínky a brát v úvahu tisíce různých okolností.

Tento magnet je snadno k rozpoznání, má jednoduché vlastnosti typického magnetu, co spojuje však nelze oddělit. Jeho síla dokáže způsobit mnohé nepříjemnosti a nepohodlí, na své cestě smete absolutně všechno a někdy dokonce může vzniknout dojem že překáží vám nebo něčemu blízko vás. Není však možné ji zastavit. Právě to je její základní vlastnost, podle které ji lze snadno poznat.

Není možné uvést konkrétní místo nebo bod, přitahované k jinému místu nebo bodu (například ve vašem těle), nedají se uvést žádné srozumitelné příčiny způsobující vznik takového spojení, neexistuje žádné zdravému rozumu neodporující vysvětlení tohoto spojení, nicméně však nepochybně existuje. Je hybnou silou pokroku, pomáhá lidem všude na světě v nejširším slova smyslu věřit a má schopnost ochránit své nositele před špatným počasím.

Tohle spojení není třeba nějakým zvláštním způsobem chránit, chrání sebe sama, má svoji specifickou imunitu. Na samém počátku stejně jako nově zrozené dítě vládne tou nejpevnější vůli k životu, těmi nejrazantnějšími přáními – a potom už prostě roste a rozvíjí se, jak se rozvíjejí vaše osobnosti.

Je to spojení se svými vlastními zákony a svými vlastními rytmy. Nepodléhá žádné nám srozumitelné logice, vždycky je však moudřejší než my. Nedovolí vám žádné pochyby o své vlastní existenci, pokud budete pozorně poslouchat, co vám napovídá.

Nepřipustí, abyste se snadno vzdali, chrání vás, a proto se vůbec nemusíte bát projevit slabost. Je věčným a nezničitelným zdrojem sebeobnovující se energie. Je to zdroj, který nelze nijak zastavit, zároveň však neexistuje žádný návod ani plán, podle kterého by se dal najít. Objevuje se na světě spolu s vámi a existuje skrytě až do doby, kdy nastane čas, aby se projevil.

Nemusíte čekat, až se zdroj projeví. Nemá také smysl podnikat jakékoli akce, abyste tento proces urychlili. Všechno, co se od vás vyžaduje, je podporovat skrytý zdroj v jeho prvopočáteční podobě, nechat ho koexistovat s půdou v níž se nalézá, nepřekážet jeho prozatím pasivní činnosti a nesnažit se ho ucpat, protože není „v provozu“.

V den, kdy se otevře jinému, důležitostí mu odpovídajícímu zdroji, aby se s ním spojil v jeden jediný, si toho dokonce ani nemusíte všimnout. Důležité je, že všechny události se začnou nezadržitelně rozvíjet způsobem vstřícným vůči tomu druhému zdroji. Vznikne tak nezničitelné spojení, které přetrvá naprosto všechno a zvítězí nade vším. Dokud žije alespoň jeden z nositelů jeho zdrojů, je nesmrtelné.

Pracujte na svém zdroji bez ustání každý den, dávejte na něj pozor, držte ho v čistotě, nezapomínejte na své sny a jděte za nimi s odvahou a bez ohlížení. Tak ani nepostřehnete, jak rychle potkáte zdroj rovný tomu vašemu silou i krásou. Takový, který bude beze všech výhrad odhodlán jít spolu s vámi dál a navždy.

=========
Energetická rovnováha přátelství: jak se zbavit lidí, o které nestojíme.
Nebezpečí vyčerpané lásky