Smlouva se sebou samým

agreement-big

Pokud jste se rozhodli nést zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje, a s tímto vědomím každý den žít, doporučujeme vám si tuto smlouvu vytisknout a vlastnoručně podepsat – pro posílení účinku vašeho rozhodnutí.

Já, níže podepsaný/á, ve střízlivém stavu a za jasné mysli beru dnes na sebe zodpovědnost za vše, co se děje v mém životě.

Jsem člověk, který rád žije. Proto se snažím nikoli pouze přežívat, ale vést důstojný život, naplno využívat všechny jeho krásy.

Jsem si vědom/a, že ničeho se mi v životě nedostane jen kvůli tomu, že se mi zachce. Snažím se proto dosáhnout úspěchu v každé oblasti svého života.

Jako člověk rozumný chápu, že existuje zákon příčiny a následku. V souladu s ním má každý jev svou příčinu, která ho způsobila. Pokud příčina není zřejmá nebo ji není vidět, neznamená to, že neexistuje.

To, čeho jsem dosáhl/a a co je nyní v mém životě přítomno, mělo a má rovněž svou příčinu. Tou příčinou je moje volba.

Každý den, každou hodinu a každou minutu se rozhoduji. Jde o větší či malou volbu. Významnou nebo nevýznamnou. Příjemnou nebo nepříjemnou. Dělám ji vědomě či podvědomě. Jednám, nebo ne. Také rozhodnutí k činu je volbou.

A celá ta řada rozhodnutí/voleb mě ve svém souhrnu k úspěchu přibližuje nebo mě od něj vzdaluje. Jsem si vědom/a, že ať už volbu uskutečním jakýmkoli způsobem, vědomě nebo podvědomě, pod tlakem okolností nebo bez něj, uskutečním ji proto, že chci a protože to pokládám pro sebe za nejvýhodnější. Za to, co se se mnou v životě děje, odpovídám já.

Volba, kterou jsem provedl/a včera, přináší výsledek dnes. A dnešní volba přinese výsledek zítra.

Právě proto dneškem počínaje začínám provádět vědomé volby. Zavazuji se přijímat rozhodnutí, která mě budou k úspěchu přibližovat a ne mě od něj vzdalovat.

Počínaje dneškem budu provádět každou volbu výhradně sám/a a nedovolím nikomu, aby rozhodoval za mě. Jsem si vědom/a, že pokud bych jednal/a podle volby někoho jiného, je takové jednání opět pouze moje volba.

Ode dneška beru odpovědnost za svůj život na sebe. Zavazuji se nepřenášet ji na jiné osoby, na stát, zákon, okolnosti nebo osud, protože je to neproduktivní a nepřivede mě to k úspěchu.

Dneškem počínaje jsem se rozhodl/a prožít svůj život radostně a s potěšením. Jsem si vědom/a, že vést život neradostný, nešťastný a neúspěšný je rovněž věc volby – a do takové se mi nechce.

Dneškem počínaje se rozhoduji seznámovat i jiné lidi s principem zodpovědnosti. Jsem si vědom/a, že čím více lidí bude skutečně odpovídat za svůj život, v tím harmoničtějším prostředí budu žít – a to ještě víc povzbudí můj úspěch.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
Seznam věcí, které bychom měli dělat každý den
5 jistot, které si máme připomínat každý den
Manifest pro každý den od Dale Carnegie