7 duchovních zákonů úspěchu – Zákon úmyslu a přání

sedm-duchovnich

Tento zákon je založen na tom, že energie a informace se vyskytují všude. Úroveň kvantového pole není fakticky ničím jiným, než energií a informací. Kvantové pole je jenom jiný název pro pole čistého vědomí a čistého potenciálu. A toto kvantové pole ovlivňují úmysly a přání.

Pojďme se na tento proces podívat podrobněji.

Kvítek, duha, strom, stéblo trávy či lidské tělo, pokud je rozložíme na prvočinitele, budou energií a informací. Jediný rozdíl mezi vámi a stromem je v informaci a energii obsažených ve vašem těle.

Na materiální úrovni se vy i strom skládáte ze stejných recyklovatelných prvků: hlavně z uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku a z nevelkých množství některých dalších látek. Všechny tyto látky můžete koupit za pár dolarů ve specializovaném obchodě. Z toho plyne, že rozdíl mezi vámi a stromem není ve vodíku, uhlíku a kyslíku. V podstatě si se stromem svůj uhlík a kyslík ustavičně vyměňujete. Ve skutečnosti rozdíl mezi vámi je rozdíl v energii a informaci.

Podle záměru přírody jsme vy a já privilegovaným druhem. Vládneme nervovou soustavou, schopnou uvědomovat si energetické a informační obsahy onoho lokalizovaného pole, zajišťujícího růst našeho fyzického těla. Subjektivně toto pole poznáváme zkušenostmi jako své myšlenky, pocity, emoce, přání, vzpomínky, instinkty, úmysly a přesvědčení. Objektivně je toto pole vnímáno… stejně. To je důvod, pro který dávní mudrcové tvrdili: „Já jsem tím, ty jsi tím, všechno je tím. A TO je vše, co existuje“.

Vaše tělo není odděleno od těla Vesmíru, protože na kvantově-mechanické úrovni neexistuje mezi nimi přesně stanovená hranice. Podobáte se vlně, pohupování, oscilaci, ohybu, vodnímu víru, lokální poruše kvantového pole velkých rozměrů. Kvantové pole velkých rozměrů, Vesmír, je pokračováním vašeho těla.

Lidská nervová soustava je nejenom schopna uvědomovat si energii a informaci svého vlastního kvantového pole. Je podivuhodná tím, že poskytuje lidskému vědomí možnost nekonečné pružnosti, díky níž můžete vědomě měnit informační obsah, který je zdrojem vašeho fyzického těla. Můžete vědomě změnit energetický a informační obsah svého vlastního kvantově-mechanického těla, a ovlivňovat tedy energetický a informační obsah pokračování tototo těla – svého okolí, svého světa – a přimět věci v něm, aby se projevily.

Příčinou této vědomé změny jsou dvě schopnosti vědomí: pozornost a úmysl. Pozornost zásobuje energií, úmysl přeměňuje. Vše, na co zaměříte svou pozornost, získává ve vašem životě velikou sílu. Vše, co své pozornosti zbavíte, bledne, rozpadá se a mizí. Na druhé straně úmysl je spouštěcím mechanismem přeměny energie a informace. Úmysl organizuje své vlastní uskutečnění.

Schopnost úmyslu zacíleného na objekt pozornosti organizuje nekonečný počet časo-prostorových událostí, které vedou ke stanovenému výsledku – za podmínky, že dodržujete všechny další duchovní zákony. Dochází k tomu proto, že úmysly, které dopadnou na úrodnou půdu pozornosti, jsou neomezenou organizující silou. Nekonečná organizující síla je síla schopná organizovat nesčetné množství časo-prostorových událostí, a to všech v jediný okamžik. Výraz této nekonečné organizující síly vidíme v každém stéble trávy, v každém jabloňovém květu, v každé buňce našeho těla. Vidíme ho ve všem, v čem je život.

Podle záměru přírody je všechno v ní vzájemně propojeno. Lesní svišť se vyhrabe zpod země a vy víte, že k tomu dojde na jaře. Ptáci se v určitém ročním období vydají určitým směrem. Příroda je symfonie. Partitura této symfonie byla bez jediného slova rozepsána na samém počátku stvoření.

Lidské tělo je dalším pozoruhodným příkladem této symfonie. Jedna buňka lidského těla uskuteční během jediné vteřiny kolem šesti trilionů akcí a přitom musí vědět, co ve stejný okamžik dělají všechny ostatní buňky. Lidské tělo dokáže produkovat hudbu, zabíjet mikroby, tvořit kojence, deklamovat verše a pozorovat pohyby hvězd v jeden okamžik, protože pole nekonečné korelace je součástí jeho informačního pole.

Pozoruhodné na lidské nervové soustavě je, že tuto nekonečnou organizující sílu dokáže řídit pomocí vědomého úmyslu. Lidský úmysl není fixován, není zapojen do pevné energetické a informační sítě. Je nekonečně pružný. Jinak řečeno, pakliže neporušíte ostatní zákony přírody, můžete svýmy úmysly přírodní zákon doslova řídit, aby se splnily vaše sny a přání. Jediné varování říká, že své úmysly musíte zaměřit ve prospěch lidstva. Pokud se řídíte Sedmi Duchovními Zákony Úspěchu, děje se to spontánně.

Deepak Chopra

=========
7 duchovních zákonů ovlivňujících osud
Deset málo známých zákonů karmy