Proč si tohle přitahuji do života?!

Když člověk skutečně porozumí zákonům přitažlivosti, nutně si uvědomí, že všechno, co se v jeho životě vyskytuje, ať jsou to věci dobré nebo zlé, jsou důsledkem jeho vlastních myšlenek a citů. Logicky a přirozeně si pak klade otázku, jak se mu podařilo přitáhnout si do života i věci zlé.

Existují dva důvody, pro které se nám dějí nedobré věci, dobrá zpráva však spočívá v tom, že oba mohou mít i kladné důsledky. Uvádíme dva hlavní důvody nepříjemností, které nás potkávají.

1. Negativní přesvědčení (zvláště pak podvědomá negativní přesvědčení )

Některá svá negativní přesvědčení si moc dobře uvědomujeme. Například si můžeme být jisti, že podle našeho názoru jsou naši příbuzní až příliš zvědaví, nebo že šéf je naprosto neschopný. Některá z negativních přesvědčení však mohou být skrytá. Možná si neuvědomujeme nějakou svou skrytou obavu spojenou s tím, co se nám přihodilo kdysi v raném dětství, nebo nemáme ani ponětí, že jsme automaticky přejali některá mínění svých přátel či blízkých lidí. Jsou to svého druhu omezující předsudky.

Když dochází k nedobrým věcem, může to ve skutečnosti být maskované požehnání, které nám dokáže pomoci odhalit skryté podvědomé negativní jistoty, které nás brzdí a brání nám v rozvoji. Jakmile si negativní myšlenky uvědomíme, jsme schopni na nich pracovat a proměnit je.

Ujasnit si vzájemnou souvislost mezi nedobrými situacemi, které se nám přiházejí a negativními přesvědčeními, je poměrně snadné. Když se vám něco špatného přihodí, ptejte se sami sebe: «Co jsem cítil, než k téhle nedobré události došlo?» Pokud jste byli ve špatné náladě, rozzlobení, neklidní nebo smutní, bylo to právě vaše negativní myšlení, které s největší pravděpodobností bylo příčinou zlé situace, kterou jste prožili.

Pokud tomu tak je, najděte si čas k posezení a zapřemýšlení nad tím, co se stalo. Pokuste se odhalit každé možné skryté negativní přesvědčení. Jestliže vám poštou náhle dojde nečekaný obrovský účet, ptejte se sami sebe, jaký vlastně máte vztah k penězům. Pokud vás nechal partner, položte si otázku, jaký je váš vztah k lásce jako takové.

Vezměte papír a tužku a zapisujte si myšlenky o předmětu, nad kterým uvažujete. Nijak zvláště se nezamýšlejte, pište bezprostředně to, co vám v dané souvislosti přijde na mysl. Pokud se vám psát nechce, můžete použít diktafon. Až budete hotovi, přečtěte nebo poslechněte si své myšlenky znovu, abyste zjistili, zda dokážete určit to negativní přesvědčení, které mohlo vyvolat špatnou událost.

Uvědomte si, že zjištění těchto skrytých negativních přesvědčení je velká věc. Jsou to myšlenky, které vás nejspíš omezovaly po dlouhou dobu. Nyní, když už víte, o co jde, můžete se jich začít zbavovat. Nalézt a zbavit se skrytých negativních přesvědčení – to je to, co vám pomůže stát se skutečným mistrem uvědomělého utváření vlastního života.

2. Nejkratší cesta, jíž jste mohli dosáhnout toho, co si přejete

Může to být i tak, že člověk nějaká negativní přesvědčení ani nemá. V takových případech se stane něco nedobrého proto, aby se dostal na co nejrychlejší a nejsnazší cestu vedoucí k oněm dobrým věcem, které si v životě přeje.

Například vás mohli vyhodit z práce a vy nemáte ponětí, proč se to stalo. Je velmi pravděpodobné, že důvod, pro který vás vyhodili spočívá v tom, že jste to vlastně chtěli, opravdu jste si podvědomě přáli zbavit se své práce – a byli jste jí tedy zbaveni. Byl to ten nejrychlejší způsob. Nejrychlejší cesta. Je možné, že práce vašich snů vám teď bude více dostupná a Vesmír si přeje, abyste byli připraveni se do ní co nejdříve pustit.

Poučení hledejme v tom, že Vesmír nám sny může plnit tím nejméně očekávaným způsobem. Buďme proto otevřeni všem možnostem – i tomu, že to špatné bude mít dobrý důsledek.

Až se vám tedy příště přihodí něco špatného, dopřejte si pár chvil k zamyšlení a analýze oné události. Posuďte vlastní city a myšlenky, které k té špatné události vedly. Nebojte se jít hodně hluboko a pokusit se najít nějaké své skryté negativní přesvědčení, které ve skutečnosti za tím vším stálo.

========
Jak klást podvědomí ty správné otázky
Jak to zařídit, aby se v našem životě objevil ten, koho potřebujeme