5 zapomenutých pravidel zákona přitažlivosti

5-karma

Přečtěte si těchto několik jednoduchých, dávno zapomenutých pravidel a dokážete urychlit zákon přitažlivosti.

Nezáleží na tom, zda v zákon přitažlivosti věříte. Občas je užitečné pohlédnout na něj předsudky nezatíženým pohledem a uplatnit některé z jeho zásad ve vlastním životě.

Řídím se jeho pravidly už několik let každý den a mohu odpovědně říci, že silně ovlivnily můj život. Zároveň jsem byl schopen všimnout si některých věcí, které zpomalovaly můj pohyb vpřed.

1. Čím častěji ho využíváte, tím lépe funguje

Občas mi někteří lidé rozhořčeně oznamují, že ten mnou tak vychvalovaný zákon vůbec nefunguje. Když se jich vyptávám, jak vlastně ho zkoušeli využít, odpovídají, že se několik dnů pokoušeli zabývat vizualizací, jenže z toho nic nebylo. Takže toho nechali. Ptal jsem se, jak dlouho jsou ochotni vsázet Sportku a čekat na výhru. Někdo mi řekl „Sázím celý život“ a většina byla ochotná vyplňovat tiket minimálně několik let.

Zákon přitažlivosti je doslova jako loterie a má stejně jako ona svá pravidla. V loterii například určitě nic nevyhrajete, pokud nepodáte tiket. A budete-li chtít aspoň minimálně zvýšit své šance na výhru, budete ho muset podávat nejméně jednou týdně. Stejně funguje i zákon přitažlivosti: aby vám pomohl, musíte se jím řídit každý den. Jenomže na rozdíl od loterie tady vyhráváte vždycky a je lhostejné, co je tou výhrou, zda dosažení cíle, pokles stresu pomocí vizualizace, cvičení rozumu a paměti, nový způsob poznání, nebo získání nových známostí a přátel.

2. Naplňte své záměry emocemi

Nedávno jsem pochopil, že jestliže vyjadřuji svůj úmysl něčeho dosáhnout pouze tím, že si představím cíl, o který usiluji a vzápětí na něj zapomenu, zůstane pouhým úmyslem. Jestliže si však dokážu svůj cíl představit a naplnit ho skutečnými, nefalšovanými city, určitě ho dosáhnu.

Dříve nebo později, tak či onak. Když svůj záměr naplníte emocemi, nabíjíte ho zároveň energií a touto energií získáváte sílu. Když tu sílu máte, začínají vám naslouchat. A když vám naslouchají, určitě svého cíle dosáhnete, vždyť přece právě tohle bývá nejčastější překážkou na cestě k cíli. Nezapomínejte svá přání a představy nabíjet energií. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je naplnit je emocemi.

3. Snažte se vždycky víc dávat, než brát

Vždycky jsem byl přesvědčen, že hlavní u zákona přitažlivosti je dodržení rovnováhy. Když se vám podaří dosáhnout stanoveného finančního cíle, dejte část získaných peněz na dobročinné účely, nebo se zapojte do nějaké dobrovolné činnosti. Pokud jste našli právě takového partnera, jakého jste si vždy přáli mít, oplaťte to osudu tím, že si budete jeho daru cenit a chovat se dobře k partnerovi i jeho rodině. A pokud získáte červený diplom, hleďte ho využít.

4. Buďte vděční

Důvodem toho, že teď a tady čtete tenhle článek, je vaše víra, že se dočkáte tohoto dne živí a zdraví. Nezapomeňte, že mnohým se to nesplnilo. Každý z nás je centrem svého vlastního světa a každý z nás ho vnímá jako něco daného. Proč tedy nenajít pět minut denně na to, abychom dali najevo vděčnost za to, že tento svět máme.

5. Vyprávějte lidem o svém úspěchu pouze tehdy, je-li skutečně o čem mluvit

Je to opravdu zvláštní vlastnost zákona přitažlivosti, nicméně skutečně existuje a působí. Rozhodl jsem se například vylepšit podstatně marketink a opravdu šlo všechno dobře, dokud jsem o tom nezačal mluvit. Napsal jsem o tom na Facebooku, zmínil jsem se známým a příbuzným a doslova za pár dní šly najednou prodeje dolů a mé záležitosti směřovaly z ničeho nic do neznáma.

To nebyl v mém životě zdaleka jediný případ. Dlouho jsem nad tím přemýšlel a došel jsem k následujícímu závěru: pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte na tom dělat, dělat a dělat, až konečně dosáhnete výsledku. Jestliže ale během té práce řeknete někomu o průběžném úspěchu, může vaše mysl snadno usoudit, že už jste cíle dosáhli a zbaví vás energie nezbytné k jeho dosažení.

Stane se vám to samé, co se přihodilo mě. Zkoumal jsem cesty, jak zvednout prodeje, několik měsíců. Zkoušel jsem to, začínal, dělal jsem chyby a zkoušel to znovu. Pak přišla chvíle, kdy mé úsilí začalo přinášet ovoce a začal jsem vydělávat slušné peníze. To byl okamžik, kdy jsem nikomu o ničem ještě neřekl a zůstávalo mi bohatě sil a energie, abych věc dovedl až do úplného konce. Jenomže já jsem se svými úspěchy pochlubil přátelům, moje motivace podstatně zeslábla, část energie se kamsi propadla a úspěch se změnil v porážku.

Všechno se to stalo jen proto, že moje podvědomí usoudilo, že když už jsem se tím začal chlubit, je úspěch úplný, cíle bylo dosaženo a zbylou energii bude lepší zaměřit na něco jiného. Proto pokud jste si stanovili jako cíl, že třeba vyděláte sto tisíc, určitě o tom neříkejte nikomu, dokud celých sto tisíc nebudete mít v kapse. A už vůbec o tom nemluvte, když získáte teprve prvních deset tisíc.

=========
Rosenthalův efekt: Sebenaplňující předpověď
Základní zákony života