Základní zákony života

zakony-big

Bez ohledu na naše přání nám život občas diktuje své zákony a pravidla. Každý člověk má právo se rozhodnout, zda je přijme, nebo ne. Platí ovšem, že neznalost nezbavuje zodpovědnosti. A tak každý člověk sám zodpovídá za své činy a svá rozhodnutí.

1. Zákon neutrálního stavu

Chceme-li změnit svůj život a jeho směr, pak to nejdůležitější a nezbytné, co musíme udělat, je zastavit se.

2. Zákon zrcadla

Zamyslete se nad možností, že svět, který nás obklopuje, je jedno obrovské zrcadlo. Rozhlédněte se kolem a s naprostou jasností si uvědomíte, o co máte usilovat a kde se tomu máte naučit. Svět není ve své podstatě ani dobrý ani zlý. Svět obklopující člověka je k člověku lhostejný. Všechno, co se s člověkem děje, je pouze odrazem jeho činů a myšlenek.

3. Zákon volby

Život, který žijeme, není nic jiného než důsledek naší volby. Volby vědomé        i podvědomé. V průběhu života se rozhodujeme víckrát. Vždycky je nějaká volba. Dokonce i když se nám zdá, že žádnou volbu neděláme, je to volba.

4. Zákon řetězové reakce

Je známo, že člověk neřídí své myšlenky, ale myšlenky řídí člověka. Například lehký neklid způsobený tím či oním důvodem může s děsivou snadností přerůst               ve skutečnou fóbii. Je velmi důležité naučit se řídit proud svých myšlenek a umět je přepnout jiným směrem. Jestliže člověk ustavičně myslí na své obavy, může to spustit řetězovou rekci, která nám skutečně může do života přitáhnout negativní události. Naučte se jednat a ne pouze myslet, osvojte si zvyk problémy řešit a ne se jich jen obávat. Pak s klidem dokážete řetězovou reakci  přerušit. Americký senátor James F. Byrnes k tomu kdysi řekl: „Příliš mnoho lidí myslí spíš na bezpečí než na příležitost. Zdá se, že víc než smrti se bojí života“.

5. Zákon vnitřních mezí

Všichni víme, že není možné předvídat všechno. Každý člověk slyší a vidí pouze to, co je schopen přijmout a pochopit. Rozsah našeho vnímání závisí na naší vnitřní ohraničenosti. Ať o to člověk usiluje sebevíc, není zkrátka schopen kontrolovat vše, co se v životě děje. Neměli bychom však zapomínat, že jestliže se něco stane jednou, je to náhoda, podruhé je to shoda náhod a potřetí už zákonitost.  Pokud se vás život tímto způsobem pokouší učit, učte se.

6. Zákon prázdnoty

Vše začíná z prázdnoty. Nezapomínejme však, že prázdnota má vždycky tendenci se vyplňovat. Aby se v našem životě mohlo udát něco dobrého, nebo aby se objevil někdo nový, je třeba uvolnit místo a připravit úrodnou půdu. Není třeba k tomu vynakládat bůhvíjaké úsilí – stačí zbavit se starých návyků a falešných životních pravd. Jim Rohn podotkl: „Když nejste spokojeni tam, kde jste, jděte jinam! Nejste přece strom!“


7. Zákon podobnosti

Jak známo, podobné přitahuje zase podobné. Jestliže dokážete pochopit, že        ve vašem životě se žádné náhody ani shody náhod nedějí, změní se k lepšímu. V životě se stává pouze to, za co jsme zodpovědni svými myšlenkami, záměry a očekáváním. „Věnujte bedlivou pozornost svým myšlenkám, neboť jsou počátkem vašich činů“ – Lao’c.

8. Zákon taxi

Člověk se může ocitnout kdekoli, protože trasu svého života si nevybíráme. Jestliže se však budeme příliš dlouho pohybovat cestou někoho jiného, může se stát, že návrat k naší vlastní cestě bude velmi těžký. Je o tom jedno pořekadlo: „Lidský život se podobá běhu v psím spřežení. Pokud zrovna nejsi vůdcem, tvůj výhled se nikdy nezmění“.

9. Zákon výměny energie

Čím více se člověk rozvíjí, tím více se před ním otevírá možností, z nichž si      ve světě může vybrat. Tím více také může poskytnout lidem kolem sebe. Nikdy však nesmí zapomenout, že výměna musí být vzájemná a vyrovnaná. Jestliže dáváte víc než dostáváte, můžete si být jisti, že to naruší vaši vlastní rovnováhu a přivede vás to k citovému zhroucení.

10. Zákon rovnováhy

Prakticky nikdo nemiluje změny. Když vyvstane  nutnost změnit se, setkává se to zpravidla s odporem, protože na místě nás drží a pocit jistoty nám dává jen to staré a zažité. Je velmi důležité naučit se propustit to, co uplynulo, co je minulostí – nový život se pak bez jakýchkoli pochyb podřídí zákonu rovnováhy a vyplní uvolněné místo. „Skutečná změna nebývá nikdy snadná. Člověk je schopen se změnit teprve tehdy, když skutečně musí“.

11. Zákon rozvoje

Nejdůležitější v našem životě bývají zpravidla ty věci, jejichž řešení se všemožně vyhýbáme. Uvědomte si ale, že dříve nebo později je řešit budete muset. A čím delší budou odklady, tím složitější bude řešení.

12. Zákon mysli

Pamatujte, že mysl je materiální. Všechny věci, na které myslíme, to, čeho se ze všeho nejvíc bojíme, to, o čem sníme, se s jistotou projeví v našem reálném životě. „Člověk je v podstatě tím, na co myslí v průběhu dne“.

13. Zákon závory

Možnosti nedostáváme jen tak, z ničeho nic. Objevují se pouze tehdy, když sami přijmeme vnitřní rozhodnutí. Překážky na své cestě k cíli si představte jako závoru. Překročte ji v myšlenkách jako smyšlenou a dočasnou. Síla vašeho odhodlání vám uvolní cestu k realizaci toho, co jste si usmyslili. „Neexistuje přání, k jehož realizaci byste neměli dost sil. Je pouze jasné, že určité úsilí vynaložit musíte“.

     
14. Zákon odplaty

Pro nikoho není tajemstvím, že za všechno se platí. Avšak cena za činnost a nečinnost je velmi různá. Nečinnost zpravidla vyjde člověka daleko dráž. Když se budete snažit vyhýbat chybám, šťastnější nebudete. Když  úmyslně otálíte     s rozhodnutím, rozhodli jste se už nechat všechno tak, jak bylo.

15. Zákon příčiny a následku

Ať se v našem životě stane cokoli, je to důsledek nejenom našich činů, ale také našich myšlenek. Ve chvíli, kdy věci nejdou, jak byste si přáli, nehledejte důvody v okolním světě. Hledejte je uvnitř sebe sama. R.W. Emerson: „Povrchní lidé věří ve štěstí. Ti silní v příčinu a důsledek“.

16. Zákon přijetí

Člověku není dáno vědět, co je správné a co ne. Stejně tak mu není dáno poznat, která ze životních cest je správná a která ne. Naši jistotu o zítřku určuje to, nakolik sami důvěřujeme svému životu.  Jak se někdy říkává, co očekáváme, toho se nám také dostane. Když sami sebe naladíte na víru, že cokoli děláte, bude k lepšímu, pak to tak také bude.

17. Zákon harmonie

K úplnému štěstí člověku vždycky něco schází. Málokdo je schopen spokojit se  s málem. Ještě těžší však je přinutit sám sebe být spokojen s mnohým. Člověk může dosáhnout všeho, po čem toužil a přitom zůstat zcela bez duše. Je bohužel pravda, že obvykle hledáme štěstí kolem sebe, ne uvnitř sebe. Dosáhnout harmonie však znamená přijmout a mít rád sebe sama. „Hlavním úkolem v životě člověka je získat život sám pro sebe. Člověk se má stát tím, kým potenciálně je. Nejdůležitějším plodem lidského úsilí je vlastní osobnost“.

18. Zákon prosby

Jestliže nebudeme od života nic žádat, nic nedostaneme. Požádejte a dostanete, po čem toužíte. Realitu nepřitahuje nic jiného, než naše prosby. Pro začátek byste však měli sami poznat svá tajná přání.

19. Zákon přitažlivosti

Náš  život je uspořádán tak, že vždycky dokáže odpovědět vzájemností. Člověk může snadno získat to, co si přeje. Čím více času věnujete myšlenkám, tím silněji přitahují do vašeho života určité události. „Člověk dostává to, s čím počítá“.

 20. Zákon změn

Život se nikdy nezmění, pokud pro to něco neuděláme. Pokud chcete změnu, buďte připraveni přijmout plnou odpovědnost za vše, co se s vámi stane. Musíte být kormidelníkem svého vlastního osudu a pohybovat se zvoleným směrem. „Nebudeš mít nikdy vítr v zádech, pokud nevíš, do kterého přístavu plout“.

=========
Zákony šťastných vztahů
9 návyků, které změní váš život k lepšímu

Více pro dobrou náladu: