Osm tajemství života bez cílů

zivot-bez-cilu

Tajemství č. 1: Řiďte se kompasem, ne mapou

Zanalyzujte své zkušenosti, znalosti a hodnoty a uvědomte si, kam vás to táhne. Tohle duševní tíhnutí pak změňte ve svůj kompas. On ať určuje váš životní směr, ne nějaký předem pevně daný bod. Snažte se nezanášet svůj život do mapy. Životní cesta nemusí vůbec být rovná, může se klikatit a čas od času se obrozovat a měnit. Žijte každou chvílí a objevujte spoustu nových „cestiček“, nových možností.

Tajemství č. 2: Nebojte se zabloudit

V životě nejsou správná a nesprávná rozhodnutí. Jsou jen rozhodnutí. Nejsou ani nezdary. Jsou jenom možnosti osobního růstu. Není nic špatného jít jinudy nebo udělat objížďku. I obrat špatným směrem vás může něčemu naučit a přinést novou zkušenost.

Tajemství č. 3: Příležitosti často přímo ťukají na dveře, jenomže občas je přeslechneme

Na nové možnosti buďte vždycky připraveni. Mohou se objevit tam, kde je vůbec nečekáte. Nenechte své vědomí zahlušit vnějším hlukem a shonem, dobře se rozhlížejte – a všude zaznamenáte signály kterých jste si dosud nevšímali. Možnosti s největší perspektivou se rodí na těch nejnečekanějších místech. Buďte vždycky připraveni, že se na cestě objeví ukazatel, nová silniční značka. Někdy rovnou před vámi, jindy schovaná někde stranou.

Tajemství č. 4: Mějte rádi, co máte

Važte si toho, čeho jste dosud dosáhli. Važte si sebe sama. Místo abyste toužili dosáhnout v životě co možná nejvíc, těšte se z přítomnosti. Každou chvíli nám život odkrývá nějaký velkolepý výhled, ať už je to oceánské pobřeží anebo nejbližší parčík. Užívejte si toho výhledu. Až začnete život poměřovat svou vlastní velikostí, začnete zároveň chápat, co pro vás má doopravdy význam.

Tajemství č. 5: Hledejte dobrodružství

Lidé vedoucí neobyčejný život získávají pestré a bohaté zkušenosti. Při první příležitosti jedou někam na nové místo, mění zaměstnání a pozice, zkoušejí nové záliby a vůbec uvažují jako výzkumníci. Pestrost zkušeností náš pohled na svět obohacuje. Každý den nám poskytuje možnost svět zkoumat a objevovat. Nemusíme ho kvůli tomu zrovna celý obejít, stačí jen pojmout vlastní život jako dobrodružství. A dělat to každý den.

Tajemství č. 6: Staňte se magnetem, přitahujícím lidi

Snažte se vždy seznamovat s novými lidmi, navazujte kontakty, udržujte vztahy – pak budete vždycky mít přátele a podporu. Když se seznámíte s novým člověkem, přiměte rovnou i odpovědnost za vaše další vztahy, dělejte první vstřícný krok. Tvůrčí ideje, které nenašly vyjádření (a nebyly proto nikým oceněny), nikoho nezajímají.

Tajemství č. 7: Uznejte meze svých možností

Všichni jsme lidé. Každý z nás má stinné stránky, které se snaží světu nepředvádět. Nepokoušejte se však sami se sebou bojovat, své nedostatky nevidět a popírat meze svých možností. Na to vše pohlížejte jako na zdroj vlastní síly. Nedostatky a omezené možnosti jsou součástí vaší osobnosti, to si uvědomte. Nahlížejte je jako své vlastnosti, ne jako nějaké vady. Jakmile to dokážete, přestanou vás vaše nedokonalosti ovládat, naopak vás přiblíží ostatním lidem.

Tajemství č. 8: Nenalaďujte se na předem určený cíl

Existuje dělící čára mezi obyčejným rutinním cílem a zaujetím či tíhnutím. Je jí emocionální nezávislost. Jestliže si stanovíte nějaký běžný cíl, budete se ze vší síly snažit ho dosáhnout. Vaše vědomí a emoce budou na něj nastavené. Jestliže se však poddáte svému duševnímu tíhnutí, zůstáváte vždycky v přítomnosti, vždycky prožíváte přítomný okamžik, nelpíte tedy tak silně na výsledku. Zachováváte si emocionální nezávislost, nezneklidňujete se úvahami, zda můžete dosáhnout toho, k čemu vás to táhne. A víc než to, moc dobře víte, že i ty nejsmělejší a nejdůležitější snahy nemusejí někdy vůbec dojít naplnění. Přesto jdete za hlasem svého tíhnutí. A to je krásné, protože tak vzniká ono nezbytné pole naplňující vás energií.

Stephen Shapiro

========
Nechte život plout po proudu
Test: Měli byste ve svém životě něco změnit?