Odříznutí a další 4 techniky likvidace myšlenkových virů

Už pouhá jedna jediná negativní myšlenka je stejně jako nějaký virus schopná nakazit nás poraženeckou náladou, neklidem či podrážděností. Myšlenkové viry se šíří velice rychle. Ani nemrknete a mozek už je nakažený.

5 technik bránících šíření zavirovaných myšlenek

Nabízených pět technik si můžete vyzkoušet a zvolit takovou, která vám nejvíc vyhovuje.

Mimořádně důležité je vědět, že každé vaše očekávání v práci i v osobním životě se naplní.

Jestliže například předem čekáte, že vaši spolupracovníci vás v těžké chvíli podrazí a neposkytnou vám potřebnou podporu, budete se chovat podle této své víry. Budete podezíraví a připraveni k obraně. Raději budete pracovat sami, budete se vyhýbat spolupráci. Jestliže okolí zaznamená takové chování, logicky vás bude pokládat za člověka odmítavého a chladného, tendujícího k soupeření a nepříliš spolehlivého. Přirozeně, že podporovat vás nebude. Vaše očekávání tedy realizovalo samo sebe.

Lidské myšlení sehrává velmi důležitou roli. Myšlenky dávají vzniknout realitě.

A teď něco o technikách likvidace negativního myšlení.

Technika 1: Model NPN (nepříjemnost-přesvědčení-následky)

S touto technikou přišel profesor Pennsylvánské university, americký pozitivní psycholog Martin E. Seligman (nar. 1942) ve svojí knize«Naučený optimismus. Jak změnit své myšlení a život» (česky BETA-Dobrovský, 2013).

Když se nám přihodí nějaká nepříjemnost, začínáme o ní zcela automaticky přemýšlet. Docházíme k určitým závěrům, myšlenky krystalizují v přesvědčení. Tato přesvědčení se pak stávají do té míry navyklými, že si vůbec ani neuvědomujeme, že je máme.

Pesimistická přesvědčení vedou k následkům, které mají podobu nekonstruktivního chování. Dejme tomu, že někoho propustí z práce. Může si začít říkat, že je to jeho vina, protože je nešika, nezamlouval se kolegům a tak dále a tak podobně – a teď už vůbec nedokáže nějakou práci najít, co si počne, jak bude bez práce vydělávat peníze… S podobnými úvahami se člověk nevyhnutelně propadá do deprese, a může to být i velmi těžká forma deprese. Nic nepodnikne, o nic se nepokusí, prostě ulehne na gauč.

Hlavním účelem techniky NPN je nejprve zjistit, co to vlastně sami sobě říkáte když k nějaké nepříjemnosti dojde, a potom své pesimistické úvahy zpochybnit a nalézt jim alternativu. Abyste mohli svá přesvědčení zpochybnit, musíte analyzovat všechny možné příčiny nepříjemnosti, která se vám přihodila.

Soustřeďte se na takové příčiny, které:

1) jsou ovlivnitelné (například «Málo jsem se snažil» v případě propuštěníz práce)

2) se týkají právě jen této události («Ta práce se mi nelíbila»)

3) patří mezi příčiny vnější («Vedoucí mě vždycky nehodnotil objektivně»)

Pokaždé, když se vás začne zmocňovat poraženecká nálada, neklid nebo hněv, všímejte si toho, co si v takových chvílích říkáte. Vaším úkolem je odmítnout destruktivní myšlenky, naučit se je nahrazovat myšlenkami pozitivními a hledat alternativy.

Technika 2: Odříznutí

Jakmile si uvědomíte, že se vám do vědomí vkrádá negativní myšlenka, jednoduše ji odřízněte a zaměřte myšlení na něco jiného.

Klíčový výnam má, abyste to udělali okamžitě, v okamžiku, kdy se negativní myšlenka objeví.

Jedním z nejjednodušších, ale velmi účinných způsobů, jak přetrhnout proud negativních myšlenek, je tlesknout dlaněmi a zvolat «Stop!». Někteří lidé mají za tím účelem hlasitý zvonek, jiní nosí na zápěstí gumičku, kterou se silně šlehnou po ruce, aby zastavili roztáčející se myšlenkový vír.

Poté musíte ihned přenést myšlení jiným směrem. Vezměte například do rukou nějaký nevelký předmět a chvíli si ho pozorně, do všech podrobností prohlížejte.

Další dobrý způsob. Když se vám přihodí nepříjemnost, určete si rovnou časový termín, kdy se jí budete zabývat. Řekněte si kupříkladu: «Stop! Na tohle budu myslet až večer, od 6 do 7».
Technika 3: Pozorování zvnějšku

Místo abyste se ihned negativní myšlenky zbavili jako v případě techniky číslo 2, doporučuje tento způsob poodstoupit a pozorovat ji zvnějšku. Prostě ji pozorovat, aniž byste jí umožnili vás ovládnout. Negativní myšlenky vás mohou ovládnout pouze v tom případě, že na ně reagujete.

Technika 4: Přehánění

Jakmile u sebe objevíte negativní myšlenku, musíte ji začít přehánět až do nemožnosti. To podstatné je, abyste ji zesměšnili. To vám pomůže zbavit negativní myšlenku síly.

Technika 5: Vzdor

Jamile vás navštíví negativní myšlenka, představte si její naprostý opak. Například místo «Vůbec nic nedokážu» si řekněte «Dokážu úplně všechno!» Myslet současně negativně i pozitivně není možné. Nechte pozitivní myšlenku, aby tu negativní z vašeho vědomí vytěsnila.

Druhá až pátá technika jsou spíše jistým druhem první pomoci. Ta první, vytvořená profesorem Seligmanem, bude mít hlubší a dlouhodobý účin. Proto jsme jí věnovali nejvíce místa.

=========
Dovolte si být šťastní
5 cvičení, abychom se vrátili sami k sobě