Máte tolik peněz, kolik si dokážete vpustit do života. Zkuste zjistit, kolik je to u vás.

Pokud při odpovědi na otázku «Co pro mě znamenají peníze» použijete kromě výrazů «špína» nebo «umazat se» také slova «energie» a «síla», přičemž slovo «energie» je pro vás to klíčové (i když to konec konců vůbec není nezbytné), máte téma peněz v zásadě zpracováno. Je vidět, že to, že peníze jsou jednou z forem energie, berete jako faktum.

Dobrá. A jak umíte s energií peněz nakládat?

Jako bonus vám rovnou sdělíme, že člověk má sedm základních druhů energie.

Různá energetická úroveň poskytuje lidem různé možnosti. Lidé , jejichž energetická úroveň je u každého z jednotlivých druhů energie vysoká, zaujímají v životě klíčové pozice. Jiní jen vláčí svou žalostnou existenci, jsou často nemocní a obecně by u nich šlo velmi dobře uplatnit úsloví, že kdyby přání byla koňmi, jezdil by každý chudý na koni.

Nicméně, všechno není zas tak smutné, protože:

Člověk má různý objem různých druhů energie. Jestliže se nahromadí jeden z nižších druhů, dokáže přejít v energii druhu vyššího.

Co to znamená?

Jestliže začnete hromadit energii fyzické úrovně, například tím, že budete ráno nebo večer do práce nebo z práce chodit pěšky, nashromáždíte tím značné množství této energie, která pak může přejít v energii vyššího druhu. Což platí o každém z druhů energie.

Předpokládám otázku: «Cože – to jako že když začnu chodit, budu mít víc peněz?» A odpovídám: «Když nevěříte, nechoďte». Avšak každý, kdo začínal chůzí, během nebo tělocvičnou — to není tak důležité — časem pozoroval, jak roste jeho energie vědění a s postupem doby začíná doplňovat jeho energii víry.

Tato energie — energie víry – je na nejvyšší, sedmé úrovni. Energie víry skýtá člověku největší možnosti. Díky energii víry dokáže doplnit zásoby jakéhokoli jiného druhu víry.

Vrátíme se k energii materiálního postavení, konkrétně k jedné z jejích součástí — energii peněz. Život je obvykle spravedlivý, i když na první pohled se někdy zdá, že to tak není.

Každý člověk má právě tolik peněz, kolik si jich dokáže v dané konkrétní etapě svého života, s úrovní energie vědění a víry, které v tom momentě dosáhl, do života vpustit.

Má tedy člověk k dispozici takové sumy a nakládá přesně s takovým objemem peněz, jimiž je schopen disponovat a nakládat, dělit je a hromadit, náležitě je vydávat a vědět, na co vydal každou jednu jedinou korunu.

Dokáže například přesně odpovědět, kolik peněz měsíčně na co potřebuje. Odpověď «hodně peněz» znamená neporozumění otázce «kolik» a nepřipravenost k zacházení s danou energií.

Abyste zjistili, kolik peněz jste připraveni v daný moment svého rozvoje do života přijmout, můžete vyzkoušet jednoduchý a zábavný diagnostický postup.

Můžete nakreslit obrázek, ale můžete také využít onen velkolepý dar, který nám dala příroda: svoji představivost.

Tak tedy zavřete oči a představte si, že jdete po cestě. Jaká je to cesta? Popište ji. Jsou na ní nějaké překážky? Na cestě jste našli pytel s penězi. Popište ho. Kolik je v něm peněz?

Pytel je těžký, slunce se blíží k západu a máte to ještě daleko. Co uděláte s penězi? Náhle vám cestu zastoupí lupiči. Chtějí vaše peníze. Co uděláte? Konečně jste u konce cesty. I s penězi jste došli k cíli. Kam jste přišli? K nějakému domu? Do velkého města? Do vesnice?

Podívejte se, o čem vypovídají vaše představy.

Cesta ukazuje, jak snadno vám do života přicházejí peníze. Pokud je široká a přímá, je vaše cesta k bohatství snadná. Je-li to cesta prašná a nerovná, s výmoly a dírami, něco příchodu peněz k vám brání, něco zabraňuje, abyste měli tolik peněz, kolik chcete.

Překážky přílivu peněz mohou být psychologické povahy — různá přesvědčení, mýty, naučené šablony, popírání jejich síly a připisování penězům nejrůznějších negativních vlastností. Tenká a klikatá lesní pěšinka může nasvědčovat tomu, že máte před penězi ostych.

Jakákoli překážka na cestě může znamenat psychický problém nebo blok ohledně peněz.

Velikost pytle s penězi a množství peněz v něm ukazují, kolik peněz jste připraveni v životě přijmout. Je-li to veliký pytel nabitý mincemi, máte sklon k množství drobných výdělků, to znamená berete kvantitu, nikoli kvalitu. Malý pytlík starobylých zlatých dukátů ukazuje, že se ceníte vysoko a nehodláte se rozměňovat na drobné.


Velikánský pytel nacpaný bankovkami vysoké hodnoty říká, že pokud jde o velikost, je všechno v pořádku, ještě je třeba promyslet způsob výdělku. Malý sáček s bankovkami vysoké hodnoty ukazuje, že hlavní pro vás je neprodělat – raději zvolíte jednu, ale výhodnou cestu výdělku.

Zda potáhnete celý pytel, vezmete si tolik, kolik dokážete unést nebo peníze schováte a vrátíte se pro ně později, to je vaše strategie zacházení s penězi. V tom je zcela přímá analogie.

Vaše vztahy s lupiči jsou vašimi vztahy k obchodním partnerům. A také ukazatel toho, čeho jste v zájmu zachování svých peněz schopni. Někdo se peněz snadno vzdá, jen aby si zachránil život. Někdo bude s lupiči vyjednávat a půlku peněz jim dá. A jiný se bude prát. Právě tak jednáte také v životě.

To, k čemu vás cesta přivedla, ukazuje na měřítka podnikání, do kterého se hodláte pustit. Velké město – velký byznys. Vesnice znamená malý podnik, obchůdek nebo firmu. Pokud jste přišli k sobě domů, nejste nejspíš podnikatel, ale zaměstnanec. A pokud jste dorazili k nějakému obchodu, jste marnotratník. Měli byste se naučit hospodařit s penězi.

Můžete ještě pokračovat, pokud chcete proniknout trochu hlouběji. Uplatněte metodu art-terapie a nakreslete dva obrázky: jak to je a jak byste chtěli, aby to bylo. První obrázek ilustruje, jak to s pomocí vlastní představivosti dopadlo, ten druhý ukazuje «Jak by to mělo být». Na tomhle druhém obrázku můžete namalovat všechny etapy předchozího testu, ovšem tak, jak byste chtěli, aby to doopravdy bylo.

Takže: jakou cestu jste si představili? A jakou byste si chtěli představit? Namalujte to. Postavte druhý obrázek na ten první na nějaké dobře viditelné místo. Pravidelně se na něj dívejte.Vaše podvědomí bere v úvahu všechno, co potřebuje pro realizaci plánovaného záměru.

=========
Magie vibrací: jak přitáhnout peníze
9 hlavních příčin, proč nemáte peníze, které mít chcete