Kardinální problém všech vztahů

kardinalni

Proč všechno začíná tak krásně a obvykle tak smutně končí? Proč mě chce pořád měnit? Proč mě neposlouchá? Proč jsem si dřív nevšiml/a jejích/jeho nedostatků? Proč, proč…

Podobné otázky si lidé začínají klást obvykle půl roku až rok od počátku vztahu, kdy končívá období „čokolád a kytek“.

Dochází k tomu proto, že jsme příliš soustředěni na partnera. Čekáme na všechno, co řekne, udělá, jak se k nám zachová.

Zpravidla s tím nejsme spokojeni. Prakticky pak přestáváme vidět přednosti a vidíme samé nedostatky toho, kdo je nám nejbližší.

Podle mě právě v tom je hlavní problém všech vztahů. Čekáme, že nám ten druhý dá víc, že nás udělá šťastnými, že bude jednat tak, jak očekáváme. Jenomže každý má svou cestu, svůj způsob a lidé, jakkoli ti nejbližší, nejsou povinni chovat se podle našeho očekávání. A my se zlobíme a urážíme (a svými myšlenkami jen přitahujeme další negativitu) se stoupající tendencí.

Je to uzavřený kruh, ale dá se protrhnout. Je to jednoduché: nechte partnera na pokoji a soustřeďte se výhradně na sebe.

Myslet v první řadě na sebe znamená myslet na to, co mohu dát, o co se mohu podělit, co mohu pro toho druhého udělat a ne kolik z něj si mohu usurpovat pro sebe.

Existuje o tom jeden pěkný výrok:

“Máme-li s někým šťastně žít, musíme myslet na to, co s ním máme společného a ne na rozdíly mezi námi.“

Pokud zrovna nastalo ve vašem vztahu nedobré období a věci nejdou, jak byste si přáli, zkuste jedno cvičení:

Metoda zlepšení vztahu

Vezměte list papíru, rozdělte ho svisle napolovic a do každé z těch částí napište, co se vám na partnerovi líbí a co se vám nelíbí.

Papír rozstřihněte na dvě vyznačené poloviny. Tu s negativními vlastnostmi rituálně spalte. Tu s vlastnostmi kladnými si složte a dejte pod polštář. Ráno a večer si ji prohlédněte a znovu přepište. A děkujte osudu, že máte tak úžasnou, hodnou a ušlechtilou druhou polovici.

Naladíte se tím na frekcenci vděčnosti a lásky.

Láska dělá zázraky. Mějte se rádi, naplňte se láskou, přeplňte se jí a potom bez námahy budete její přebytek moci dávat. V životě se vám objeví lidé a události, které vám tohoto překrásného citu přinesou ještě víc. Protože abychom dostali, musíme dávat.

Opakujte to po třicet dní. Bude to třicet dní pozitivity! Když se náhle přistihnete při negativních myšlenkách, začněte od začátku. Stejně jako ve všem, i tady je výdrž zárukou úspěchu.

KONFERENCE - ŽIVOT V HARMONII SE SEBOU
25.05.2019 PRAHA 

Jak naslouchat svému tělu i duši, porozumět svým skutečným přáním, objevit svůj potenciál, zbavit se strachu a krok za krokem vytvářet život svých snů. Vstupenky ZDE

=========
20 věcí, které vám mohou zachránit vztah
Jak přerušit emocionální kontakt