John Gray: jak dostat to, co chceme

Štěstí se nedá koupit za peníze

Nemálo lidí toho v životě spoustu získalo, avšak ztratili přitom veškerý klid. Na světě je spousta nešťastných milionářů, kteří nemají štěstí v lásce. A přece jak oni sami, tak ti, kdo by se jim rádi vyrovnali, si nepřestávají myslet, že když člověk vydělá hodně peněz – a možná ještě o něco víc – získá tím zároveň i duševní rovnováhu.

Každý už alespoň jednou slyšel, že za peníze se nedá koupit ani láska, ani štěstí. Ale i přes notorickou známost tohoto tvrzení je velmi snadné zaplést se do pavučiny iluzorních představ o štěstí, které člověku může přinést vnější úspěch. Čím více myslíme na peníze jako na prostředek k získání štěstí, tím méně jsme schopni být šťastni bez nich.

Možná, že někteří z vás si po přečtení předchozího odstavce pomysleli: «Jasně, že vím, že peníze nemohou přinést opravdové štěstí, ale určitě ho pomáhají získat». Jakkoli zní taková věta rozumně, je důležité pochopit, že je to falešný způsob myšlení, který vás zbavuje síly. Abyste změnili směr, kterým se vyvíjí váš život a nabyli jistoty o svém osobním úspěchu, musíte vědět, že peníze štěstí nepřinášejí. Představa, že peníze učiní vás nebo někoho jiného šťastným, je iluzí.

Vnější úspěch zesiluje naše pocity

Peníze, uznání, rodina, děti, skvělé zaměstnání, okouzlující a elegantní oblečení, výhra v loterii i jakékoli jiné formy vnějšího úspěchu se podobají zvětšovacímu sklu, ve kterém se lámou vaše vnitřní pocity. Jste-li klidní, budete prožívat ještě větší klid. Pokud máte štěstí a lásku, ještě je to posílí. Jestliže si věříte, budete si věřit ještě víc.

Platí to i obráceně: podle toho, jak moc jste nešťastní, ubývá vám v životě radosti, lásky, sebejistoty i klidu. Pokud jste ještě nedosáhli osobního úspěchu, pak jakékoli dodatečné zisky vám jen ještě zkomplikují život a přidělají zbytečné problémy. Jestliže jste dosud byli nešťastní, pak pokud zbohatnete, rozhodně se nestanete šťastnými.

Pokud jste však šťastní a je vám jasné, že vaše štěstí nijak nezávisí na dodatečném finančním příjmu, navýšení bankovního konta vás udělat šťastnějšími může. Na touze mít více peněz není nic odsouzeníhodného. Snaha o zbohatnutí člověka omezuje pouze tehdy, když zapomene, že skutečný zdroj štěstí má ve svém vlastním nitru.

Tajemství toho, jak získat, co si přejeme a mít rádi to, co máme, spočívá v umění být šťastný, milující, sebejistý a vyrovnaný nezávisle na vnějších okolnostech. Pokud s tímto klidným přístupem dosáhnete většího úspěchu, můžete také být více šťastní. Jestliže jste se naučili být šťastní s tím, co už máte, pak vám život splní i tu pravou touhu a obdaří vás úspěchem.

Osobní úspěch vychází zevnitř

Osobní úspěch vychází z vašeho nitra; můžete ho dosáhnout v případě, že nejen dokážete být sami sebou, ale také budete mít sami sebe rádi. Musíte se naučit dělat to, co chcete, a být přitom sebejistí, šťastní a silní. Osobní úspěch není charakterizován pouhým dosažením cíle, ale také pocity vděčnosti a uspokojení, které se po dsažení kýženého cíle dostaví. Můžete být kým chcete a mít kolik chcete, bez osobního úspěchu se vám věčně bude k úplnému štěstí něčeho nedostávat.

Pocit štěstí

Pevné štěstí vychází zevnitř. Když získáte, po čem jste toužili, budete šťastní jenom do té míry, do jaké už šťastni jste. Pokud jste něco dobře zvládli nebo se dozvěděli něco nového, přidá vám to sil ve stejném stupni, jakého už vaše sebejistota dosáhla. Něčí láska bude pro vás podporou přesně natolik, nakolik jste dosud měli rádi sami sebe. V životě můžete najít pouze takový objem pokoje, harmonie a pohody, který odpovídá vaší dosavadní pohodovosti a pokojnosti. Vnější svět vás může přeplňovat láskou, radostí, silou a pokojem pouze v případě, že to vše už cítíte ve svém nitru.

Materiální úspěch vás může učinit šťastnými pouze tehdy, jestliže už šťastní jste.

Pokud už jste šťastní, pak všechno, čeho se vám dostane, vám umožňuje své štěstí pociťovat. Představte si, že ležíte v teplé a příjemné teplé koupeli. Naprosto nehybně. Všimněte si, že po chvíli se pocit, že voda je teplá, vytrácí. Stačí se však začít jen zlehka pohybovat a příliv tepla se obnoví. Abyste cítili teplo, jsou nezbytné dva faktory – musíte ležet v teplé vodě a musíte se pohybovat.

Podobně také chcete-li pociťovat, jak vás zaplavují vlny štěstí, musíte už šťastní být a navíc vyvolávat nové vlny štěstí cestou získání něčeho vytouženého. Jestliže už jsme šťastní, pak k vyvolání laskavých a něžných vln radosti nepotřebujeme žádný extra mimořádný materiální úspěch.

Na druhé straně, pokud se někdo cítí nešťastný, nemilovaný, nejistý a ve stresu, přinese mu každé jeho jednání jen nové vlny neštěstí, zklamání a trápení. Nemá vůbec žádný význam, jakých úspěchů v daný okamžik na cestě za splněním touženého cíle dosáhl. Znamenají pro něj totiž jen další trápení a nový stres. Lidé se dopouštějí chyby, když se domnívají, že jsou nešťastní proto, že nedostali nebo nemají to, co si přáli.

Jak se přibližujete osobnímu úspěchu, začínáte chápat, že přání mít něco, co dosud nemáte, není příčinou neštěstí. Naopak, tento kladný, radostný, dychtivý pocit je srovnatelný s nadšením, jistotou, rozhodností, smělostí, inspirací, elánem, zápalem, vírou, uznáním, vděčností, láskou – v tomto seznamu bychom mohli pokračovat donekonečna. Snaha mít něco víc není příčinou neštěstí. Pokud jste vnitřně už šťastní a sebejistí, pak snaha mít víc a úsilí v tomto směru vynaložené vás zaplavují vlnami radosti, lásky, jistoty a klidu.


Usilovat o něco víc je pro duši, rozum, srdce i všechny lidské city přirozené.

  • Duše chce vždycky být větší.
  • Rozum si vždycky hledá potravu a chce se dozvědět něco nového.
  • Srdce vždycky touží mít více lásky.
  • City vždycky potřebují víc požitků.

Jestliže je člověk skutečně sám sebou, bude vždycky usilovat o něco většího.

Je přirozené přát si více lásky. Je dobře, když se ve své práci snažíte být úspěšní. Je normální užívat si prostřednictvím svých citů různých potěšení a přát si jich mít ještě více. Snaha o něco víc je naším přirozeným stavem. Na takovém přání není vůbec nic závadného. Dostatek, úspěšná kariéra a tvůrčí růst, láska, požitek, směřování k něčemu většímu a lepšímu, to všechno je přirozená podstata lidského života.

Snaha o něco víc když máme o něco méně není příčinou našeho neštěstí. Skutečnou příčinou neštěstí je pouze a jenom absence vnitřní radosti. To nijak nesouvisí s vnějšími podmínkami. Neštěstí se podobá tmě. Tma znamená nepřítomnost světla. Abychom odstranili tmu, je třeba pouze rozsvítit světlo. A stejně tak i svůj pocit neštěstí zeslabujeme do té míry, do jaké se nám daří rozsvěcet své vnitřní světlo.

Tma nezřídne, dokud nezažehneme světlo

Když najdeme svou vlastní přirozenou podstatu a dokážeme neztratit s ní spojení, budeme přirozeně šťastni. Proč? Protože šťastní jsme už svým založením. Naše skutečná podstata je vždycky naplněna láskou, radostí, jistotou a pokojem. Abychom nalezli štěstí, musíme se vydat na cestu do svého nitra. Jedině tam můžeme zjistit (a vzpomenout si), kým ve skutečnosti jsme. Když se obrátíme dovnitř, zjistíme, že ona radost, láska, síla a klid, které jsme tolik hledali, už tu jsou. Máme je. Jsou naší podstatou.

=========
15 doopravdy důležitých věcí, na které se stále zapomíná
Liz Gilbertová: Nejlepší rada mého života