Jak se naučit vážit si lidí

cenit-lidi

Existuje určitý typ lidí, kteří nám z těch či oněch důvodů lezou na nervy. Svým chováním, způsobem řeči, vzhledem nebo tím, jak chodí. Nejčastěji ze všeho se domníváme, že nejlíp bude přestat se s nimi stýkat, nebo alespoň styky omezit na minimum…

Někdy však prostě vznikne potřeba podívat se na takovéoho člověka jaksi z jiné stránky. A náhle může vyjít najevo, o jak mnohé přicházíme, když jsme na ně bezdůvodně naštvaní.

Jestliže se pokusíme přebrat si poctivě , odkud se vlastně bere naše nepřízeň k takovému člověku, můžeme se mnohé dozvědět o sobě samém. Zpravidla nás na druhých dráždí to, co se nám nelíbí u nás samotných. Když se učíme cenit si lidí, kteří nás primárně dráždí, rozvíjíme svou schopnost nacházet ve všem něco prospěšného a také být snášenliví. Mnohé to změní jak v našich vztazích s okolím, tak i na vztahu k sobě samým.

Meditace „milující laskavosti“ je praxe existující na Východě už tisíce let. V jejím základě leží jednoduchá snaha zacílit laskavost, soucit, štědrost, přání dobra a veškeré kladné emoce na sebe i na druhé lidi.

Začít se dá těmi „objekty“, na které je snadné zaměřit laskavý cit a poté postupně ovlivňovanou oblast rozšiřovat i na takové lidi, k nimž nemáme příliš dobrý vztah.

Mohu například myslet na své dítě a pro začátek svou laskavost a lásku směrovat na ně. A potom, když tento stav procítím, začínám myslet i na někoho ne natolik blízkého a směruji své laskavé city k němu. Postupně pak šířím energii milující laskavosti i na ty lidi, ke kterým pociťují vztahy spíše negativní.

Znáte člověka, který vás zvláště znervózňuje? Dráždí vás nějaký jeho konkrétní rys nebo konkrétní chování? Zkuste to s meditací milující laskavosti a vyzkoušejte pocit přílivu kladných emocí k někomu, kdo vám dříve nebyl po chuti.

=========
12 pravidel šťastných lidí
Jak poslat lásku sobě, lidem i světu